Každý je mlynářovým švagrem, dokud je ve mlýně.
(německé přísloví)

Dnespecký, Zíkův, Havlovský mlýn

Dnespecký, Zíkův, Havlovský mlýn
4
K Elektrárně
Nespeky
257 22
Benešov
Nespeky
49° 51' 28.3'', 14° 39' 28.5''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Vrchnostenský mlýn v Nespekách na Sázavě, doložen k roku 1759, často měnil majitele, v 19. stol. v držení rodu Zíků. Ve 20. letech 20. stol. k mlýnici přistavěna malá vodní elektrárna o výkonu 165 kW.
téměř v centru
Sázava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1595 Havlovský mlýn, dvě vodní kola

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1759 vrchnost prodala Václavu Barešovi i s poli pod 6 strychů a 2 věrtele, mlýn tehdy měl dvě složení

Mlynář Václav Bareš však na mlýně dobře nehospadařil a nechal jej zpustnout a a zadlužil jej tak, že jeho cena klesla na pouhých 431 zl.

20. června 1769 v nucené dražbě koupil Jakub Bareš za 866 zl. Z mlýna se odváděla roční činže a náhrada za nevykrmení vepře 65 zlatých, dále za 5 strychů žita 83,20 zl. Robotní povinnost činila 1 žence na 6 dní v době žní.

28. srpna 1802 Jakub Bareš postoupil mlýn synovi Jakubu Barešovi.

17. Ledna 1805 Jakub Bareš ml. prodal mlýn Václavu Spálenskému za 2.300 zl.

Mlynář Spálenský rozšířil mlýn na 3 složení, stoupu a pilu

26. listopadu 1809 mlýn koupil Tomáš Hrubant za 15.000 zl. Nově musel odvádět činži z rybářské slupi pod koly.

1. dubna 1810 mlýn koupil Antonín Bejšovec za 19.900 zl.

12. ledna 1811 mlýn koupil Václav Hanzlík, soused slánský za 32.000 zl.

5. května 1811 mlýn koupil Jan Zíka, mlynář mokřanský za 27.500 zl.

6. ledna 1845 po smrti Jana Zíky mlýn v ceně 4.600 zl. převzal jeho syn Josef Zíka (8. února 1846 stvrzeno vrchností) Nově musel platit při sv. Havlu 29 a 1/2 krejcaru úroku, na správu jezu dostal od vrchnosti 15 kmenů jedlového nebo smrkového stěnového dříví a 9 loket dubu na jehly (piloty)

31. prosince 1881 zakoupil František Zíka

prodal Richardu svobodnému pánu z Mattencloitu

1924 u mlýna zřízena vodní elektrárna se dvěma Francisovými turbánami

1931 majitelem mlýna Filip Kvaš, pila a elektrárna stále v držení Richarda Mathencloida

1953 mlýnské zařízení demontováno a odvezeno do šrotu

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1997 obnovena elektrárna s původními turbínami

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Bareš
 • Spálenský
 • Hrubant
 • Bejšovec
 • Hanzlík
 • Zíka
 • Mathencloid
 • Kváš

Historie mlýna také obsahuje:

1759 - 1769 Václav Bareš

1769 - 1802  Jakub Bareš 

1802 - 1805 Jakub Bareš ml. 

1805 - 1809 Václav Spálenský

1809 - 1810 Tomáš Hrubant 

1810 - 1811 Antonín Bejšovec 

1811  Václav Hanzlík

1811 - 1845 Jan Zíka

1845 - 1881 Josef Zíka

1881 - František Zíka

Richard svobodný pán z Mathencloidu

1939 - Mlýn elektrárenského svazu středočeských okresů (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   K obdélníkové mlýnici z boku přistavěna elektrárna.
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • pavlač, balkón
   • dveře
   • okno
   • schodiště
   • vyskladňovací otvor
   • komín
    • zcela bez technologie aj.
    1809 3 složení, stoupa a pila
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • pila
    • výroba elektrické energie
    Budova elektrárny přistavěna zboku k mlýnici.
    • jez
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    • turbínový domek
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Popis1930: mlýn: 1 turbína, výkon 22,5 HP, spád 1,4 m, průtok 1,6 m3/s
    pila a elektrárna: 1 turbína, výkon 56,9 Hp, spád 1,4 m, průtok 4 m3/s
    2015: 2 x Francis, výkon 165 kW, roční produkce 0,956 GWh
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Popis1930: mlýn: 1 turbína, výkon 22,5 HP, spád 1,4 m, průtok 1,6 m3/s
    pila a elektrárna: 1 turbína, výkon 56,9 Hp, spád 1,4 m, průtok 4 m3/s
    2015: 2 x Francis, výkon 165 kW, roční produkce 0,956 GWh
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1595 2 kola
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách II.
    Rok vydání2000
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 174 - 175
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách II.
    Rok vydání2000
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 174 - 175
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 8
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorneznámý
    NázevMlýny při řece Sázavě - dolní tok
    Rok vydání2008
    Místo vydáníČerčany
    Další upřesněníČerčanský zpravodaj roč. XVII., č. 9-10, s. 13-16
    Odkazhttp://docplayer.cz/17497852-9-10-zari-rijen-2008.html
    Datum citace internetového zdroje06 2018

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    2.9.2016 16:00 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 11.9.2016 20:44
    Radomír Roup 15.6.2018 13:53