To dřív bude mlýnský kámen lítat a
sklo se ohýbat jako církevní shromáždění.
(německé rčení)

mlýn v Dolní Chřibské

mlýn v Dolní Chřibské
35
Dolní Chřibská
407 44
Děčín
Dolní Chřibská
50° 51' 49.8'', 14° 27' 24.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
První zmínka o mlýnu v r. 1713. V době tereziánského katastru mlýn s dvěma pilami. V r. 1787 patrové stavení se sklepem a stodolou. Od r. 1884 mlýn na koření. Po 2. svět. válce firma spadala pod Balírny a pražírny . Teprve v r. 1961 se přešlo z vodního pohonu na elektrický. V r. 1980 se provoz ve mlýně zastavil a od té doby tu byla jen balírna koření.
V centru obce - Mlýn na koření
Chřibská Kamenice
30558 / 5-5030
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínka o mlýnu v Dolní Chřibské se objevuje v r. 1713.

Od roku 1723 do počátku šedesátých let 19. stol. patřil mlynářskému rodu Eschlerů.

V tereziánském katastru je zmiňován jako mlýn s dvěma pilami a v r. 1787 je označován jako patrové stavení se sklepem a stodolou.

Podle stabilního katastru zabíral chřibský mlýn Josefa Eschlera s obytnou budovou a hospodářskými staveními včetně dvora v roce 1843 plochu 9 arů. K hospodářství tehdy patřilo přibližně 12 hektarů půdy, z větší části luk a polí, dále pastviny, ovocná a zeleninová zahrada. Bylo to na tehdejší dobu velké hospodářství.

Později po sňatku dědičky Rozálie Eschlerové a Ignáce Schlattnera přešel patrně mlýn v Chřibské na jejich potomky. Z roku 1881 pochází poslední koncese  okresního úřadu Rumburk k provozování mlynářství a pekařství v čp.35 pro Josefa schlattera.

V roce 1889 nacházíme čp. 35 s příslušnými pozemky již v majetku sedláka Franze Pohla. Ten se však o mlynářství příliš nezajímal a vlastní mlýn již dříve pronajal Josefu Hornovi a Eduardu Klemtovi. Ti zřejmě od mletí obilí upustili, postupně přebudovali vnitřní zařízení a založili v roce 1884 firmu Josef Horn a spol. - mlýn na koření na vodní pohon.

Zakladatel firmy Josef Horn se narodil v roce 1860 v Dolní Chřibské čp. 208. V r. 1884 se oženil s Emilií, dcerou dolnochřibského továrníka Antona Fritscheho, majitele továrny na nitě a přízi. Společník firmy Eduard Klemt pocházel z Horní Chřibské. Když 9. února 1885 okresní úřad Rumburk udělil firmě koncesi k mletí koření, nestálo již nic v cestě podnikání v tomto v celém kraji ojedinělém oboru. 

Část zachovalého strojního zařízení mlýna, např. drtička, pochází z pardubické továrny na mlýnské stroje / firmy Josef Prokop a synové/, násypné zařízení je od drážďanské firmy Mühlenbau und Industrie A.G.Werke.

Dolnochřibský mlýn na koření prosperoval dobře, což dokazuje i to, že v roce 1907 při něm byla postavena nová patrová budova čp. 312 pro sklady, byt a kancelář. Okna skladových prostor byla opatřena modrým sklem proti pronikání slunečních paprsků. Zvenčí byla budova dekorována štuky s motivy rostlin, jejichž plody skrývají různé druhy koření.

V roce 1900 pracovalo ve mlýně 14 dělníků, ale již o 30 let později se jejich stav rozmnožil na 40 zaměstnanců. Dováželo se sem a mlelo nejrůznější koření, jako anýz, fenykl, koriandr, kmín, skořice, zázvor, majoránka, paprika, tymián, vanilka a šafrán, ale i jiné druhy. Jen pepře se za rok ve zdejším mlýně zpracovalo 520 tun, což je 20 železničních vagonů. Dovážel se sem a byl tu zpracováván i čaj. 

Firma se rozrostla tak, že prodávala své výrobky v celé rakousko-uherské monarchii a později v Československé republice a po záboru Sudet v roce 1938 se koření odtud vyváželo i do Německa.

V r. 1927 se spolupracovníky firmy na zpracování koření v Dolní Chřibské stal i Eduard Klmet mladší a Dr. J.J.Rothe. 

V roce 1942 firma Josef Horn a spol. koupila v Dolní Chřibské - Na Potokách prázdnou budovu bývalé tkalcovny Floriana Hübela čp. 294, která soužila potom ke skladování koření.

Za druhé světové války byla firma Josef Horn a spol. veřejně obchodní společností a společníci byli J. Klemt, Dr. J. J.Rothe a Wilhelm Rothe. Dva majitelé firmy se po druhé světové válce již do Československa nevrátili a jeden byl vysídlen. Také zakladatel firmy Josef Horn byl odsunut do Německa, kde v roce 1957 zemřel ve svých 97 letech.

V červnu 1945 byl ustanoven národním správcem této firmy Josef Bojanovský z Poděbrad. 

Později provozovna spadala pod  podnik Pražírny a balírny velkoobchodu Praha, od r. 1973 byla součástí samostatného závodu ve Varnsdorfu.

Starý mlýn v  Dolní Chřibské mlel koření až do roku 1961 na vodní pohon, potom se přešlo na pohon elektrický a v roce 1980 se provoz ve mlýně zastavil. V provozovně se začalo různé koření pouze balit.

Bývalý mlýn čp. 35 slouží v současné době jako objekt k bydlení. Objekt je vyhlášen jako nemovitá kulturní památka.

Objekt čp. 312 - mlýn na koření - je zajímavým příkladem industriální architektury. Zachovalo se v něm původní zařízení z roku 1884, prohlášené za chráněnou technickou památku. Po vyřešení vlastnických vztahů chce obec provést rekonstrukci objektu, kde kromě mlýnského zařízení bude k vidění také expozice Národního parku České Švýcarsko.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Eschler
 • Schlattner

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   průmyslový areál
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   jednopatrový
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • malovaná výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
     V mlýně je zachováno původní zařízení z roku 1884, kdy byl mlýn na obilí přestavěn na mlýn na koření. Toto zařízení je prohlášeno za chráněnou technickou památku.
     Žádná položka není vyplněna
     Dochovaný
     • pila
     • pekárna
     • náhon
     • odtokový kanál
     Žádná položka není vyplněna
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorKlempera, Josef
     NázevVodní mlýny v Čechách VIII
     Rok vydání2003
     Místo vydánínakladatelství Libri Praha
     Další upřesněníkniha str. 65-67
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorKlempera, Josef
     NázevVodní mlýny v Čechách VIII
     Rok vydání2003
     Místo vydánínakladatelství Libri Praha
     Další upřesněníkniha str. 65-67
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazwww.luzicke-hory.cz/mista
     Datum citace internetového zdroje10.9.2016
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazwww.chribska.cz
     Datum citace internetového zdroje10.9.2016

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     10.9.2016 21:31 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 28.9.2016 21:08