Dobrá mouka je hodna jemného pytle.
(německé přísloví)

Grizzlochův mlýn

Grizzlochův mlýn
207
Krásný Les, Petrovice
403 37
Ústí nad Labem
Krásný Les v Krušných horách
50° 46' 17.3'', 13° 55' 42.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Bývalý mlýn, pravděpodobně starší než první zmínka o něm v soupisu mlýnů z roku 1680. Poslední mlynář Anton Samesch zde mlel do roku 1946. Dodnes zůstal vybaven zachovalou unikátní technologií. Kulturní památka chráněná státem již od roku 1958.
Od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci Krásný Les 400 metrů východně po silnici III. třídy 2487.
Rybný potok
42443/5-188
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Územím se prohnala třicetiletá válka (1618-1648), sedmiletá válka (1756-1763).

Nejstarší zmínka, která se váže k tomuto vodnímu mlýnu, je už z roku 1680. Tehdy jej ve zdevastovaném stavu koupil MATHES RITSCHE od MARTINA RITSCHELA. Z toho vyplývá, že mlýn tady musel stát ještě mnohem dřív.

1840 nechal postavit v centru obce Krásný Les mlynářšký mistr Ferdinand Rosenkrantz kapličku se sochou Panny Marie na památku své dcerušky, která zemřela ve 4 letech na tuberkulózu. Z rodiny Rosenkrantzů se přivdala na mlýn č. 207 dcera Marie.

Ve mlýně přespal dle místních pověstí Napoleon Bonaparte, při bitvě u Chlumce v roce 1813.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Historicky doložený je také rok 1869, kdy zde působil mlynář VINZENZ BAIL. S ním v domě žila manželka, tři synové, dcera, její nemanželský syn a podnájemník. Měli čtyři krávy, kozu a tele.

V roce 1927 zasáhla mlýn povodeň, Rybný potok se vylil ze svého koryta a byl zničen náhon.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Anton Samesch, národností Němec, byl poslední mlynář, za kterého se zde mlelo obilí. Jako poslední je doložen je rok 1946. 

Marie Sameschová (roz. Rosenkranzová), později v počeštěně podobě Samešová, nar. 3.5.1913, vdova po Sameschovi, který padl na frontě, žádala 16. 12. 1947 "o laskavé udělení dispense od předložení vysvědčení o způsobilosti k sňatku, ježto jako osoba německé národnosti ztratila čs. státní občanství podle dekretu č. 33/45 Sb. Jmenovaná hodlá uzavříti manželský sňatek s Emilem Donátem, nar. 4.6.1908. ... Se jmenovaným žiji ve společné domácnosti již od r. 1942 a naše společné soužití nezůstalo bez následků. Mám se jmenovaným již dceru Věru Marii Rosenkranzovou, jako nemanželské dítě, která se narodila 5.11.1947 v Krásném Lese.

Ženich Emil Donát, rolník v Krásném Lese, římskokat., nar. 4. 6. 1908 v Krásném Lese a nevěsta Marie Samešová, roz. Rozenkranzová, římskokat., nar. 3. 5. 1913, byli 3. 8., 13. 8. a 22. 8. ohlášeni a bude sňatek v září 1948. (Sňatek se konal 19. 9. 1948)

 

 

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Věra Donátová, nar. 5. 11. 1947, měla dva syny. První byl Petr, jeho otec ale rodinu opustil, odjel do Německa. Poté se Věra vdala za Miroslava Oktábce, s kterým měla syna Miroslava. Žili v Mostě a na mlýn do Krásného Lesa jezdili spíše rekreačně. 

Po smrti rodičů (2009 +Věra Oktábcová, 2012 +Miroslav Oktábec) se synové o mlýn v rozsahu, jak by si zasloužil, nemohou nadále starat, proto se rozhodují k prodeji.

V létě roku 2016 mlýn kupuje Stanislav "Grizzly" Číhal se svou ženou Renatou k trvalému bydlení se záměrem mlýn vrátit zpět k životu. 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ritschel
 • Ritsche
 • Bail
 • Samesch

Historie mlýna také obsahuje:

Bude doplněno (kupní smlouva z roku 1859)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • domovský list
dochován bez větších přestaveb
08 2016
  venkovský
  mlýn na „potoku“ (50 - 1000 l/s)
  mlýnice je součástí dispozice domu
  • předbělohorské období do roku 1620
  hrázděná+zděná
  Jednopodlažní s technologií v přízemí, patře a na půdě
  Podélný trojtrakt s obytnou částí, světnicí na východní straně, kterou odděluje vstupní síň se zděnou předsíní, od technologické části na západní straně.
  • kamenické prvky barokní a mladší
  • dveře
  • schodiště
  • prostup pro hřídel vodního kola
  • trámový strop
  • klenba
  • černá kuchyně
  • schodiště
  • kamenické prvky barokní a mladší
  • existující torzo uměleckého složení
  Žádná položka není vyplněna
  Výrobce: STAUFFER SYSTEM
  Výrobce:
  Germania Pat. ROB. KUHNT D.R.G.M.Oesster Pat. a,
  Ausschllesslicher Verkauf für Oessterreich-Ungarn
  durch Anton Veith´s Nacht WIEN XIII/1, Gentzgasse 11
  • náhon
  • vantroky
  • lednice
  Typvodní kolo na vrchní vodu
  StavZaniklý
  Výrobce
  Popis
  Typvodní kolo na vrchní vodu
  StavZaniklý
  Výrobce
  Popis
  Žádná položka není vyplněna
  Historické technologické prvky
  • paleční kola, pastorky a cévníky (řemeslný výrobek)
  • ozubená kola, pastorky (průmyslový výrobek)
  • transmisní hřídele s řemenicemi (výrobek průmyslový i řemeslný)
  vícenásobná
  • pískovcový kámen | Počet: 4
  • francouzský kámen | Počet: 2
   • moučný vysévač | Počet: 1
   • 1
    • kapsový výtah | Počet: 2
     • ruční
     Žádná položka není vyplněna

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     21.9.2016 08:17 uživatelem grizzly

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 9.4.2017 08:52