Při samé vodě! - Při samičké vodě mlýn!
(ironické divení, české rčení)

Buzický, Spoustovský mlýn

Buzický, Spoustovský mlýn
22
Buzice
388 01
Strakonice
Buzice
49° 25' 17.4'', 13° 56' 8.7''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn připomínaný již v roce 1397 (ve štítě má dokonce novodobý letopočet 1310) jako jeden ze dvou mlýnů, tvořících příslušenství buzického hradu (poloha druhého, zaniklého za třicetileté války, dnes není známa). Přestavován za I. republiky, kdy zde byla instalována turbína a zřízena elektrárna. Mlýn má neobvyklou prostorovou dispozici, kdy přízemní obytná budova leží paralelně vedle třípatrové mlýnice.
650 m od centra
Lomnice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1310 letopočet ve štítě

1397 bratři Předota Němec a Pešík Buzičtí z Buzic prodávají platy na dvou buzických mlýnech dvěma nábožným sestrám

1716 mezi deseti blatenskými městskými i panskými mlynáři, spojenými v cech, uveden i Václav Spousta z mlýna v Buzicích

1841 František Spousta

1888 dražba mlýna v odhadní ceně 9415 zl., majitel Voráček. (RR)

instalována turbína  azřízena vodní elektrárna

1930 Václav Samec

1933 velká přestavba mlýna, majitel Jan Samec

1999 opraven jez

2002 poškozen povodní

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Spousta
 • Samec
 • Voráček

Historie mlýna také obsahuje:

1716 Václav Spousta

1841 František Spousta

1888 - Voráček (RR)

1930 Václav Samec

1933 Jan Samec

1939 - Jan Samec (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   vícepodlažní
   U řeky třípatrová mlýnice, vedle ní obrácená do dvora rovnoběžně položená obytná budova, v pravém úhlu chlévy a stodola s letopočtem 1310 ve zdobeném cihlovém štítě.
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • komín
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1 české a 1 francouzské složení
    • jez
    • stavidlo
    • jalový žlab
    • turbínová kašna
    • turbínový domek
    Mlýn přímo u jezu bez náhonu.
    Jez opraven 1999.
    StavZaniklý
    Popis1930: 1 turbína Francis, průtok 0,58 m3/s, spád 1,3 m, výkon 7,5 HP.
    StavZaniklý
    Popis1930: 1 turbína Francis, průtok 0,58 m3/s, spád 1,3 m, výkon 7,5 HP.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách V.
    Rok vydání2002
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 176
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách V.
    Rok vydání2002
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 176
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 11 (Plzeň), s. 7
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Siblík
    NázevBlatensko a Březnicko
    Rok vydání1915
    Místo vydáníBlatná
    Další upřesněnís. 216
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    26.9.2016 10:42 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 26.9.2016 21:09
    Radomír Roup 9.6.2018 15:06