Ten osel může tvou zbožnost a zbožnost tvého řádu ještě
unést, řekl mlynář mnichovi, který ho káral,
že svému zvířeti naložil příliš.
(německé přísloví)

Schlumpermühle, Císařský mlýn

Schlumpermühle, Císařský mlýn
69
Emilie Dvořákové
Teplice
415 01
Teplice
Teplice-Trnovany
50° 39' 24.5'', 13° 49' 45.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn byl původně poháněn tažným zvířetem, později byl zařízen na vodní pohon, byla při něm i pila. Jména mlynářů jsou známa již od roku 1573. Byli to však pouze nájemci. Teprve r. 1771 koupil mlýn J.P. Träger a jeho rod držel mlýn po několik generací. Dnes je v KN veden jako bytový dům, vlastníkem je firma VAKA, výrobce potravinářského zboží.
V SZ části Trnovan
Bystřice
nepřístupný

Obecná historie:

Schlumper Mlýn nebo též mlýn vlečný byl nazýván proto, že byl původně poháněn tažným zvířetem, pravděpodobně skotem. Teprve později byl mlýn zařízen na vodní pohon a sloužil nejen jako mlýn, ale byla při něm i pila. To bylo v 16. století, kdy vznikalo mnoho nových dřevěných mlýnů. Schlumper mlýn byl poblíž Novosedlic. Nebyl však vůbec v katastru r. 1654 zahrnován, což potvrzuje oprava z r. 1720, kdy se uvádí Schlumper mlýn jako "Ens specifikum". Důvodem je pravděpodobně to, že dlouho nebyla přesně určena místní příslušnost mlýna. V nejstarších matrikách narození se počítal mlýn k Trnovanům, v Josefinském katastru r.1787 je označen jako č. 20, patřící k Novosedlicům, v r. 1817 opět v křestní knize Trnovan jako objekt čp.69. Podle matrik a pozemkových knih se tato změna uskutečnila v r. 1816 a pravděpodobně souvisela s nápravou v r. 1813 vzniklých válečných škod. V r.1813 porazila spojená vojska rakousko-uherská a ruská u Chlumce u Chabařovic Napoleonovu armádu a v Novosedlicích a Trnovanech byli také ubytováni ruští kozáci. V době utvoření zdejší národní gardy byl jejím velitelem právě mlynář z Císařského mlýna Anton Träger. 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Jména mlynářů na tomto mlýně jsou známa počínaje 16. stoletím. Od března r.1573 hospodařil na mlýně Mathias Müller a po něm od roku 1575 Jakoff Wichmann / nebo Weihmann/. V r. 1582 tu byl mlynářem Christoph Arnolt. Z té doby je záznam, že dodával starostovi z Teplic prkna, kus za dva groše 4 haléře. To znamená, že při mlýně byla též pila.

V roce 1595 se na mlýně uvádí mlynářka Johanna Bretschneiderová. Asi v letech 1598-1607 je majitelem mlýna Jakob Schneider. Poté je tu Dorothea, dcera Johanny Bretschneiderové. Ta se provdala za Jakoba Röttiga. Ti tu byli v letech 1606-1607. Když v roce 1607 Jakob Röttig zemřel, hospodařila tu v letech 1608-11 vdova Röttigová. Ta se pak v v roce 1612 provdala znovu za Urbana Schobe. V letech 1613-20 se na mlýně uvádějí Michael a Anna Dietrichovi.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Po Dietrichových v letech 1621-23 mlynařili na Schlumpermühle Georg a Maria Wolfovi. Pak se připomíná na mlýně Weit Schobe / Bretmüller v Dorn/.

Kolem roku 1648 na mlýně hospodařili Georg a Judith Kosmodlovi, v letech 1653-54 Jakob Purkert, od roku 1654 tu byli Schlosserovi dědici z Teplic. Po nich v letech 1664-71 Hans a Dorothea Burgstadtlovi, 1672-75 Jakob a Anna Plaschkeovi a po r. 1681 Hans Burgstadtl, později v roce 1693 Andreas a Anna Patzeltovi a v letech 1697-1705 Jeremias a Margarethe Röttigovi.

Po nich hospodařili na mlýně kolem roku 1705 Georg a Margarethe Röttigovi, od r. 1718 Anna Martha Kallivodová z Teplic, v letech 1722-33 Johan Andreas a Annemarie Schorsachovi, po r. 1733 Johann Paul Träger atd.

Hospodáři byli většinou pouze nájemci. Teprve 27. října roku 1771 koupil mlýn Johann Träger, jediný syn zemřelého Paula Trägra. 4.května 1780 mlýn převzal včetně pozemků za 1 200 fl. Christian Träger. 7.listopadu 1810 se stal hospodářem na mlýně po otci Christianovi Anton Träger za 2 000 florenů. Anton Träger zemřel roku 1814 ve věku 34 let . Ve vyrovnání ze 20. května a 3. července roku 1816 byl mlýn a ostatní majetek přiřknut dítěti Antonu a prozatímní hospodaření vdově Elisabeth. Ta se 16. února 1817 znovu provdala za mlynářského tovaryše Antona Hellera z Ploskovic. A tak do roku 1834 na mlýně hospodařil Anton Heller, od roku 1840 již Anton Träger. Ten však dne 30. června roku 1868 ve věku 55 let spáchal sebevraždu.

Na indikační skice v r. 1842 byl mlýn zděný o dvou kolech na náhonu z potoka Bystřice /dříve Flossbach/.

Podle toho, jak se na mlýně často střídali hospodáři, lze usuzovat, že výtěžek ze mlýna nebyl příliš dobrý. Poznamenává se, že Schlumper mlýn nebyl nikdy panským mlýnem, ale byl "zdanitelný", tj. selský, popř. rustikální.  

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

V současné době je podle katastru nemovitostí majitelem objektu firma VAKA, výrobce potravinářského zboží, a v KN je označen jako bytový dům. 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Müller
 • Wichmann
 • Arnolt
 • Bretschneider
 • Schneider
 • Röttig
 • Schobe
 • Diettrich
 • Wolf
 • Kosmodl
 • Purkert
 • Schlosser
 • Burgstadtl
 • Plaschke
 • Patzelt
 • Kallivoda
 • Schorsach
 • Heller
 • Träger

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  03 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
       Žádná položka není vyplněna
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorKlempera, Josef
       NázevVodní mlýny v Čechách VIII
       Rok vydání2003
       Místo vydánínakladatelství Libri Praha
       Další upřesněníkniha str. 46-48
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje26.3.2017
       AutorKlempera, Josef
       NázevVodní mlýny v Čechách VIII
       Rok vydání2003
       Místo vydánínakladatelství Libri Praha
       Další upřesněníkniha str. 46-48
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje26.3.2017

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Vytvořeno

       26.3.2017 20:10 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 27.3.2017 18:47