Ve mlýně se mele různé zrní.
(německé přísloví)

Hořejší, Kofrounský, Kontribučenský mlýn

Hořejší, Kofrounský, Kontribučenský mlýn
2
Malá Lečice
262 03
Praha-západ
Malá Lečice
49° 49' 13.8'', 14° 20' 13.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Velký mlýn v Malé Lečici, doložený již k roku 1606, původně dokonce královský majetek v nájmu rodu Bartůňků vulgo Starců. Po roce 1948 převzat státním statkem a přeměněn na byty, dosud však víceméně zachovalý.
300 m jižně od kapličky v Malé Lečici
Kocába
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1606 Václav Kofroun zakoupil mlýn od Jakuba Mlynáře za 550 kop grošů míšeňských, přičemž zaplatil hotově 150 kop, z kteréhož závdavku přijal Jakub 135 kop, do truhlice dáno 15 kop, po 30 kopách náleželo vdově po Adamu Mlynáři, synu Adamovi a čtyřem dcerám, dále synu Adamovi  dalších 126 kop a Jakubovi z milosti J.M.K. ještě 90 kop. 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1628 mlýn koupil od J.M.K. Bartoň Starec za 500 kop, z čehož zavdal hotově 100 kop, zbytek splácel po 20 kopách do roku 1655.

Tento mlynářský rod je nadále uváděn střídavě po jmény Bartůněk (v matrikách) nebo Starec (v gruntovních knihách).

1658 k vdově po zemřelém mlynáři Bartoňovi se přiženil Vavřinec Vejmělka, když zaplatil 500 kop, z čehož náleželo 45 kop do důchodu starých dluhů a 70 kop po Janovi Hodkovi do Buše.

1669 mlýn od své matky Voršily převzal Václav Starec za 350 kop, když se předtím vyrovnal se svými sourozenci.

1692 mlýn převzal Martin Starec, mlýn byl v špatném stavu a musel na vylepšení doplatit 50 kop.

1698 od vrchnosti přikoupen kus pole pod 2 strychy v Borku za 9 zlatých.

1723 po smrti Martina Starce mlýn bez pily převzal František Starec, mlýn ohodnoce na 300 kop, kteroužtu sumu musel nový majitel zaplatit, přičemž k mlýnu dostal i pár tažných koní, pluh, brány  a další mlynářské potřeby.

1768 po smrti Františka Starce mlýn spravuje jeho vdova

1772 mlýna se ujímá nejmladší syn Matěj Starec za 428 kop míšeňských. tj 499 zlatých 20 krejcarů, při mlýně bylo 10 strychů polí, luk pod 3 1/2 vozu o dvou říčních, zahrada pod 2 strychy. Každoročně se platí vrchnosti 1 zlatý ze dvou strychů, koupených 1698, a činže za neodvedenou robotu 10 zl.

Matka Starcová si vymínila vejminek každoročně 4 strychy čistého žita, 2 štrychy pšenice, 1 strych ječmene, 1 věrtel hrachu  a seno pro 1 krávu. Matěj musí dále vyplatit své sourozence.

K mlýnu náleží mlýnice, obytné a hospodářské stavení s jednou pilou a  pozemky v celkové výměře 13 jiter a 59 a 5/6 sáhu. 

Zeměknížecí kontribuce s extra vydáním činí 33 zlatých a  13 a 1/2 krejcaru.

2. prosince 1817 po smrti Matěje Starce mlýn přešel na Jana Starce, který za něj zaplatil 4.000 zlatých, dále musel vyplácet sestru Annu, provdanou Šeborovou a po její smrti jejího pozůstalého syna a dceru a do slapské sirotčí kasy doplatit dlužný kapitál 50 zl.

1840 majitel Jan Šrámek

 

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

majitel Josef Šrámek

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 majitel Josef Kalina

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1949 mlýn převzal státní statek a přeměnil na byty

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Mlynář
 • Kofroun
 • Bartůněk
 • Starec
 • Šrámek
 • Kalina

Historie mlýna také obsahuje:

Adam Mlynář

-1606 Jakub Mlynář

1606-1628 Václav Kofroun 

1628-1658 Bartoň Starec

1658-1669 Vavřinec Vejmělka

1669-1692 Václav Bartůněk-Starec 

1692-1723 Martin Bartůněk-Starec

1723-1768  František Bartůněk-Starec, 

1768-1772 jeho vdova

1772-1817 Matěj Bartůněk-Starec

1817- Jan Bartůněk-Starec

1840 Jan Šrámek

Josef Šrámek

1930 Josef Kalina

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  03 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   jednopatrový
   Budovy uspořádány do písmene U s centrálním dvorem
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      Pila připomínána 1723
      • náhon
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930 2 kola na svrchní vodu á hltnost 0,184 m3/s a spád 3,8 m, celkový výkon 12 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930 2 kola na svrchní vodu á hltnost 0,184 m3/s a spád 3,8 m, celkový výkon 12 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorJosef Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách IX. - dodatky
      Rok vydání2005
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 60 - 62
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách IX. - dodatky
      Rok vydání2005
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 60 - 62
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 12
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      4.4.2017 09:47 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 4.4.2017 21:23