Hodně vody proteče mlýnem, o které mlynář nic neví.
(anglické přísloví)

Chlumský mlýn

Chlumský mlýn
19
Zbýšov
286 01
Kutná Hora
Chlum u Zbýšova
49° 47' 13.6'', 15° 22' 10.9''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stál na východním okraji obce Chlum, nedaleko stejnojmenného středověkého hradu, pod hrází rybníka nazývaného Chlumský nebo Mlýnský.
okraj obce
Chlumský potok
volně přístupný

Obecná historie:

Mlýn patřil k hradu Chlum, který byl v majetku slavného rodu Slavatů z Chlumu. Byl vystavěn přímo pod kopcem, na kterém hrad stál. Rybník nad mlýnem byl součástí fortifikačnímu systému thradu. V roce 1635 získává obec Chlum s hradem a všemi statky Walter Deveroux jako zkonfiskovaný majetek rodiny Trčků. V roce 1534 byla celá ves vyplněna Švédy, v polovině 16. století je vše uváděno jako pusté.

Mlýn je vyobrazen na historických mapách od I. vojenského mapování až po III. vojenské mapování. Byl zrušen kolem roku 1888.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je vyobrazen na I. vojenském mapování z let 1764-1668.

V roce 1838 je ve stabilním katastru jako majitel uváděn František Cicvárek.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Mlýn byl zrušen kolem roku 1888. Mlýnský rybník byl v roce 1911 vypuštěn, pozemek vysušen a následně využíván jako louka.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Na leteckém mapování z 50. let 20. století již budovy mlýna neexistuje.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Neexistuje. Mlýnský rybník byl obnoven, zrekonstruován a je dnes využíván jako chovný.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Cicvárek

Historie mlýna také obsahuje:

1838 František Cicvárek

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  04 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      • rybník
      • odtokový kanál
      Nad mlýnem byl rybník o výměře 1,08 ha, výpustí v rohu rybníka tekla voda ke mlýnu, který stál pod jeho hrází. Rybníkem protékal Chlumský potok, přítok Vranidolského potoka. Odtok od mlýna ústil asi po 80 m do potoka.
      Žádná položka není vyplněna
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet
      NázevObec Zbýšov - Z historie obce
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://zbysov.aspone.cz/historie.htm
      Datum citace internetového zdroje28.4.2017
      AutorInternet
      NázevObec Zbýšov - Z historie obce
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://zbysov.aspone.cz/historie.htm
      Datum citace internetového zdroje28.4.2017
      AutorJindřich Frajer
      NázevHistorické a současné vodní plochy na Čáslavsku
      Rok vydání2006
      Místo vydáníUniverzita Palackého v Olomouci
      Další upřesněníBakalářská práce
      Odkazhttp://geography.upol.cz/soubory/studium/bp/2006-geo/2006_Frajer.pdf
      Datum citace internetového zdroje28.4.2017
      AutorJindřich Frajer
      NázevVývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníkářství
      Rok vydání2008
      Místo vydáníUniverzita Palackého v Olomouci
      Další upřesnění
      Odkazhttp://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2008/2008_Frajer.pdf
      Datum citace internetového zdroje28.4.2017
      AutorInternet, August Sedláček
      NázevHrady, zámky a tvrze království Českého - Čáslavsko
      Rok vydání1900
      Místo vydání
      Další upřesněníHrad Chlum, výňatek z knihy na internetu
      Odkazhttp://opatovice-zbysov.eu/html/Historie.html#anchor7
      Datum citace internetového zdroje28.4.2017

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      28.4.2017 13:03 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 16.3.2019 09:44