Lanam in officinam fullonis ferre.
(latinské rčení)

Hostivařský parní mlýn

Hostivařský parní mlýn
1309/4
U Pekáren
Praha - Hostivař
102 00
Hlavní město Praha
Hostivař
50° 3' 24.8'', 14° 32' 22.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Vynikající ukázka moderní architektury z počátku 20. let 20. stol. (architekt Bohumil Hübschmann, jehož bratr Otakar vlastnil nedaleký Mouchův mlýn, dnes zatopený Hostivařskou přehradou), součást rozsáhlého průmyslového areálu (silo, pekárna aj.), ve 30. letech částečně přebudovaného na filmové ateliéry. Ve vlastním mlýně zřízena v roce 1951 pokusná laboratoř pro jaderný výzkum s prvním nukleárním urychlovačem v Československu, v roce 1955 přemístěná do Řeže u Prahy.
200 m severně od nového nádraží Hostivař
bez vodního toku
40737/1-1655
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

23. února 1919 Karel Krečmer, švagr Antonína Švehly zakládá s finanční pomocí Pozemkové banky akciovou společnost s kapitálem 2,5 milionu korun s cílem vybudovat parní mlýn a pekárnu

koncem roku 1919 ministerstvo vnitra vydalo povolující listinu

jaro 1920 firma zapsána do obchodního rejstříku, kapitál navýšen na 9 mil. Kč

1919-1922  mlýn vystavěn dle projektu architekta Bohumila Hübschmanna (1878-1961, v roce 1945 se nechal přejmenovat na Hypšman)

mlýn napojen na železniční vlečku, mezi mlýnem a pekárnou transportér pro převoz mouky

plánovaný výkon 45 tun mouky za den (9 vagonů obilí), 40.000 pecnů chleba denně

administartivní budova s kancelářemi, byty pro úřednictvo

plánován vepřín pro 1000 prasat

výrobky měly nést značku HOST

plány se však nepodařilo naplnit, denní výroba činila pouze 4000 pecnů chleba, zásobován Žižkov a Vinohrady, 1 prodejna na Malostranském náměstí

1921 dluhy se nedaří splácet, dělníci stávkují kvůli nevyplaceným mzdám

1922 finanční ztráty kvůli odvolané mobilizaci (zrušena státní zakázka na odběr chleba)

1922 výroba 12.000 pecnů chleba, 50.000 ks bílého pečiva

29. června 1924 dluh činil 9,5 mil. Kč, banka odmítla další úvěr, provoz zastaven, dělnictvo propuštěno

1926 neúspěšný pokus obnovit provoz, akcionáři rozhodli o likvidaci podniku

listopad 1926 Karel Krečmer zatčen na útěku v Moravské Ostarvě, obžalován za falšování spořitelních knížek, jimiž ručil při likvidaci mlýna a zpronevěru 15 pytlů mouky, pro nedosatek důkazů zproštěn obžaloby

1929 akcionáři rozhodli o prodeji celého areálu včetně strojního zařízení

po 1930 areál odprodán a přestavěn na Filmové ateliéry Hostivař

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Obchodní

1951-1955 v mlýně umístěno pracoviště Ústavy jaderné fyziky (od 1952 Laboratoř nukleární fyziky) a v bývalé sýpce  instalován první jaderný urychlovač v ČSR.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

1919-1926 Karel Krečmer

1920-1930 akciová společnost HOST

Mlýn si zahrál několik vteřin v jednom z posledních filmů Vlasty Buriana, ve finálové scéně snímku Muž v povětří (1955).

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  06 2017
   průmyslový areál
   elektrický či parní mlýn
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • raná moderna do roku 1920
   betonová
   vícepodlažní
   Vynikající moderní architektura (Bohumil Hübschmann), blížící se kubismu s detaily ve stylu art deco. Patrně nejzajímavější částí areálu je věž obilního sila.
   • pavlač, balkón
   • dveře
   • okno
   • vrata, brána
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • pekárna
     Žádná položka není vyplněna
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Historické technologické prvky
     AutorZdeněk Lukeš - Pavel Hroch
     NázevPraha moderní III.
     Rok vydání2014
     Místo vydáníPraha
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorZdeněk Lukeš - Pavel Hroch
     NázevPraha moderní III.
     Rok vydání2014
     Místo vydáníPraha
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorAnopress IT
     Názevhttps://www.fjfi.cvut.cz/files/Propagace/M%C3%A9dia/Po%C4%8D%C3%A1tky_atomu_v_%C4%8Cech%C3%A1ch.pdf
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje06 2017
     AutorLukáš Berný
     NázevToulky Prahou 15 - Hostivař a Horní Měcholupy
     Rok vydání2018
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 33-34
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Obrazy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Ostatní

     Vytvořeno

     2.6.2017 09:29 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 3.6.2017 21:46