Když má člověk mouku, pytel se najde sám.
(německé přísloví)

Jankovický mlýn

Jankovický mlýn
5
Jankovice
535 01
Pardubice
Jankovice u Přelouče
50° 0' 21.3'', 15° 31' 43.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn se nachází ve východní části obce, na pravém břehu Senického potoka.
východní část obce
Senický potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Obec Jankovice patřila původně k přeloučskému zboží, které bylo koncem 15. století připojeno ke zboží Kunětickohorskému. V urbáři tohoto zboží z roku 1494 je v Jankovicích uveden mlynář Jiřík.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V choltických farních zápisech byl veden soupis nekatolíků na choltickém panství. K roku 1735 je uvedeno, že jako nejzatvrzelejší kacíř na pardubickém panství byl veden Jan Marek, mlynář v Jankovicích – „…několika ranami holí potrestán, vlastním synem a čeledínem byv překonán, nechtěl se přiznat, že má knihy kacířské.“

V roce 1839 byl majitelem Václav Marek. Mlynářský rok Markových hospodařil i na několika dalších okolních mlýnech (Brloh, Pelechov).

Mlýn je uváděn v soupise půdy, sčítání obyvatel a číslování domů z 80. let 19. století.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1914 - hned po vypuknuti 1. světové války - koupil Jankovický mlýn Hugo Nekvapil, aby se jako praporčík armády vyhnul nasazení ve válce (živnostníci zásobující armádu potravinami zůstali zařazeni u svých řemesel). Mlýn byl ve špatném stavu, ale nový mlynář jej opravil. (informace Pavel Bláha, pravnuk Hugo Nekvapila)

V roce 1930 je zde uváděn Ladislav Valnoha.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Za 2. světové války mlýn již nefungoval, mlýnice vyhořela někdy kolem roku 1940 a mlynářská činnost zde již nikdy nebyla obnovena. Majitelé usedlosti se pak živili zemědělstvím (informace od sousedky – pamětnice).

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Objekt je využíván k bydlení.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Marek
 • Valnoha

Historie mlýna také obsahuje:

1735 Jan Marek

1839 Václav Marek

1930 Ladilav Valnoha

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  06 2017
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  • dochovány hospodářské části
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům samostatné budovy
   jednopatrový
   Dochovala se obytná část a hospodářské budovy. Vyhořelá mlýnice byla zděná, zdivo smíšené, z velké části kamenné. Dle dobové fotografie měl mlýn podobu jednopatrové budovy se sklepem a půdou.
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     • náhon
     • rybník
     • odtokový kanál
     Nad mlýnem byl rybník, který protékal Senický potok.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníChrudim, str. 22
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníChrudim, str. 22
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet, Mirek Krejčík
     NázevJankovice
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.obec-jankovice.cz/historie-obce/
     Datum citace internetového zdroje9.6.2017
     AutorMgr. Jiří Relj Marcela Danihelková
     NázevKolem Kozašic přes Jankovice a Seník do Železných hor
     Rok vydání2011
     Místo vydáníPřelouč
     Další upřesněníčlánek v měsíčníku Přeloučský rošt
     Odkazhttp://www.mestoprelouc.cz/mesto/preloucsky-rost/archiv-jednotlivych-vydani/
     Datum citace internetového zdroje9.6.2017

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     9.6.2017 10:40 uživatelem cestovatelka

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 9.6.2017 22:06
     Radim Urbánek 9.6.2020 22:39