Neuváděj mlýn do chodu dříve,
dokud nemáš zrní v násypném koši.
(estonské přísloví)

Obický mlýn

Obický mlýn
32
Malešov
285 41
Kutná Hora
Malešov
49° 55' 30.0'', 15° 14' 16.1''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn na nejsevernějším výběžku malešovského katastru, v pol. 19. stol. zatopený vodou Velkého (Obického) mlýna.
2,5 km severně od kostela sv. Václava v Malešově
Vrchlice
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Rok: 1785 Georg (Jiří) Spikl - chyba zapisujícího (správně Spiegel) je vdovec, mlynář,mistr na Obickém mlýnu (možná svobodný),
narodil se v r.1733 v mlýnu v Dolanech (Jičíněves). (Od r.1930 uváděný, jako Vágnerův mlýn.) Bere si vdovu z Kutné Hory  - měšťanku.

Má dvě dcery, a syna (Antonín, mlynář), všichni z prvního manželství.

Dále je na mlýnu: Franz Spiegel - uváděný, jako inženýr z mlýnu, je o 17 let mladší než Georg.

 

Rok: 1797 Antonín se žení s Annou, dcerou místního sedláka, všichni jsou na Obickém mlýnu.

 

Rok: 1799 Narození Antona, syna Antonína a Anny.

 

Gruntovní kniha:

 

Rok: 1808 Georg (Jiří) sepisuje závěť, mlýn a ostatní grunty získává Antonín a Anna.

 

Od roku 1808 do roku 1822 je v rodině, na mlýně 5 úmrtí, posledním zemřelým je Anna.  Antonín a některé děti žijí.

 

Matrika: 

 Rok: 1823 Anton - nejstarší syn, v té době také mlynář, si v obci Mezholezy, kousek od Malešova a Kutné Hory, spadající pod obec Miskovice, bere Veroniku Wolfovou, dceru majitele dvoru Mezholezy.

 

Gruntovní kniha:

 

Rok: 1823, únor -  mlýn získává (proti zvyklostem) nejstarší syn Anton (1799) a jeho žena Veronika.

Tip: bylo to asi z důvodu plnoletosti. Nejmladšímu synovi (vdovce Antonína) bylo 10 let.

 

Rok: 1823, 31. říjen,  mlýn získávají Václav a Antonie Jenčovský.

 

Rodina se posléze přestěhovala severo-východně, cca 23km, do městečka Žiželice, kde nejmladší syn Jan Nepomucký Spiegel byl tovaryšem, založili krupařství, pekařství a stali se měšťany.

 

Zdroje: Matriky, Arciděkanský úřad, SOA, Katastr, rodinné vyprávění a internet.

 

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1850-1852 Obickorybniční společností zřízen a napuštěn Obický rybník (později zván Velký) - rozloha 9,6 ha, objem 0,299 mil. m3, hráz vysoká 16 m a dlouhá 80 m 

rybník zatopil Obický a částečně i Stračovský mlýn

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Spiegel
 • Jenčovský

Historie mlýna také obsahuje:

 1785-1808 nájemce Jiří Spiegel

1808-1823 Antonín Spiegel

1823 Antonín Spiegel ml.

1823-1850  Václav Jenčovský 


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  06 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      Žádná položka není vyplněna
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Žádná položka není vyplněna

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Vytvořeno

      27.6.2017 14:26 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 30.6.2018 09:08