Non intret molam qui vult vitare farinam.
(latinské přísloví)

Panský, Podzbirožský, Podzámecký, Cyriakovský, Kozovský mlýn

Panský, Podzbirožský, Podzámecký, Cyriakovský, Kozovský mlýn
9
115
Bezručova
Zbiroh
338 08
Rokycany
Zbiroh
49° 52' 18.4'', 13° 45' 30.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn poprvé připomínaný k roku 1526, přestal mlít v poslední čtvrtině 19. stol. Silně přestavěné objekty (možná přímo novostavby) se dnes nacházejí v uzavřeném areálu a nejsou přístupné.
1,8 km severně od kostela sv. Mikuláše ve Zbirohu
Zbirožský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1526 připomínán při dělení zbirožského panství mezi Lobkovice

Mlýn byl příslušenstvím zbirožského panství, které 1594 získal jako konfiskát po Ladislavu z Lobkovic císař Rudolf II.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1641 Anna, mlynářka z mlýna pod Zbirohem, manžel Ondřej Palštický

1645 2. manžel Jakub Procházka

1647 Zikmund Kapoun  s manželkou Dorotou

1649 mlynář Jan

1651 podzámský mlynář Řehoř Pucholt s manželkou Dorotou (možná vdova po Zikmundu kapounovi)

1652 - císař Rudolf II. zkoinfiskoval zbirožské panství Lobkovicům, dle zbirožského urbáře měl mlýn 3 moučná kola a 2 ječné stoupy, z mlýna se platilo původně 80 strychů žita a mlynář musel vykrmit 4 vepře, nyní se platí 44 strychů žita pražské míry a namísto vepřů 16 kop míšeňských grošů, u mlýna pila v dobrém stavu, mlynář povinen pořezat ročně kopu špalků, za každou kládu se platí z vrchnostenského důchodu 2 míš. groše, ke mlýnu povinny v této době poddaní z vesnic Sebečice, Drahoňův Újezd, Jablečno, Líšná, Týček, polovina z městyse Zbiroh

1657-1667 Tomáš Kalina s manželkou Kateřinou

1668-1669 Jiřík Šouša z Podčápského mlýna

1670 Jakub Svoboda s manželkou Ludmilou

Jan Svoboda

1679 Jan Melek

1681-1698  Jan Ambrož, později zván Brož a pak Brůžek

1720 Linhart Velvarský s manželkou Dorotou

1729 královská česká komora odprodává císařský mlýn se dvěma stoupami Karlovi Velvarskému za 250 zl. Sumu bude splácet ve dvou ročních splátkách na sv. Jiří a sv. Havla po 9 zl. 20 kr. Krom toho je povinen v těchto termínech z mlýna odvádět 2 korce pšenice, 50 korců žita a 3 korce ječmene, buď jako zrní nebo semleté na mouku. Pokud by nesplácel, odvody zanedbal nebo nadělal dluhy, může mu vrchnost mlýn odejmout.

1731 Karel Velvarský zemřel ve věku 73 let, mlýn vedla vdova Rozina

1732 mlýn zapsán synu Cyriakovi s manželkou Barborou, ten odškodnil bratra Vojtěcha

10. května 1754 Cyriak Velvarský pro sešlost věkem prodává mlýn Václavu Vodrážkovi  za 500 zlatých nebo 428  kop 34 grošů míšeňských, vrchnosti bude povinen nadále odvádět 18 zl. 40 kr. ročně ve dvou splátkách

24.  dubna 1758 Václav Vodrážka prodává mlýn Václavu Ryskovi s manželkou Kateřinou za 600 zl. rýnských

1759 Václav Ryska zemřel, vdova si vzala Vojtěcha Eilingera, zakrátko ale také zemřela

2. července 1763  vrchnost mlýn (odhadnutý na 640 z.)   převedla mlýn na Vojtěcha Eilingera, měl jej ale odevzdat Jiřímu Ryskovi, synu Václava Rysky, po dosažení jeho zletilosti. Vojtěch Eilinger ale nechával mlýn pustnout.

3. března 1766 licitace mlýna, vyhrál Vojtěch Eilinger za 746 zl. 40 kr., polovinu složil v hotovosti a vyplatil Jiřího Rysku

28. července 1786 Vojtěch Eilinger, již stářím sešlý a práce neschopný,  postupuje mlýn za 400 zl. synu Antonínu Eilingerovi s manželkou Annou.

1798 mlýn s pozemky po odečtení dluhů odhadnut na 3361 zl. a 37,5 kr.

1808 Antonín Eilinger odkázal "mlýn pod Francentálskou železnou poecí stojící tak nazývaný Kozovský" synu Josefu Eilingerovi

1812 mlýn zapsán Josefu Eilingerovi

1815 se oženil s Kateřinou Křesadlovou, přepsal na ni polovinu mlýna

1839 Josef Eilinger

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1862 Jan Brož, zanedlouho ale mletí ukončeno

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Velvarský
 • Ryška
 • Eylinger
 • Vodrážka
 • Pucholt
 • Kolín
 • Palštický
 • Procházka
 • Kapoun
 • Kalina
 • Šouša
 • Svoboda
 • Melek
 • Ambrož
 • Brož
 • Brůžek
 • Ryska
 • Eilinger

Historie mlýna také obsahuje:

1594-1729  císař (česká komora)

1641 Ondřej Palštický

1645 Jakub Procházka

1647 Zikmund Kapoun 

1649 Jan

1651 Řehoř Pucholt 

1657-1667 Tomáš Kalina 

1668-1669 Jiřík Šouša 

1670 Jakub Svoboda

1679 Jan Melek

1681-1698  Jan Ambrož, Brož, Brůžek

1720-1729 Linhart Velvarský 

1729-1731 Karel Velvarský

1732-1754 Cyriak Velvarský

1754-1758 Václav Vodrážka

1758-1759 Václav Ryska

1760-1786 Vojtěch Eilinger

1786-1812 Antonín Eilinger

1812-1839 Josef Eilinger

1862 Jan Brož

 


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  07 2013
   městský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Starý mlýn zcela přestavěn, možná nahrazen novostavbou.
   1670 mlýn celý ze dřeva, dveře do něj satré na pantech s řeteězem a skobou, tak jako do světnice, v sednici 3 stará okna do dřeva vsazená, bílá kamna a 6 starých lavic, komora, podzemní sklípek, chlévy pro kravský a sviňský dobytek, stodola s mlatem.
   1729: 1 světnice, dům (síň), 2 komory, 2 x 2 chlívy, stodola, kolna, 1 sklípek a mlíčnice
   1763: mlýnské stavení 6 sáhů dlouhé, 3 sáhy široké, z gruntu 1 a půl sáhu podezděné svrchem od dříví vystavěné, nahoře sýpka s prkennou dobrou podlahou se střechou, ale sešlou, dole mlýnice s dvojím složením a 2 stoupami na hřídelích a kolech dobře spravených, též kameny a jiné potřeby dokonale zaopatřené, v též mlýnici kuchyně a pec chlebová, lednice dobrá, též žlaby dobré, nádržka nedávno nově ztarasená a nově spravená, druhé stavení 7 a půl sáhu dlouhé a 5 sáhů široké, sroubené a hlínou omazané s novou střechou, obsahuje dvě světničky se zelenými kamny, komoru, kuchyňku, sklípek, komoru dřevní, chlív pro hovězí dobytek a marštal 6 sáhů délky a 2 šířky, 2 malé chlívce pro skotný dobytek, stodola s 2 pernami ze starého dříví roubená, 2 zahrady se stromovím ovocným, jedna ohrazená, rybníček pro půl kopy násady, však pustý
   1798: šacunk mlýna: mlýnské verky na dvě složení z nového dříví zhotoveny, ale zatím nepostaveny na místo, vantroky staré, stavení rozbourané, stojí jen světnice ve s dvěma výstupky ve starém špatném stvu, chlévy pro dobytek v prostředním astvu, stodola sroubená ve šptném stavu. Nové roubení na mýna v něm jeden pokojíček celkem 8 sáhů délky a 4 a půl šířky ještě dodělané není a na svém místě ještě nestojí, lednice z části z nového a zčásti ze starého dříví roubená, sklep nově vystavěný, klenutý, v dobrém stavu.

   ,
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1652 - 3 kola moučná
     1763: 2 složení
     Zaniklý
     • pila
     • stoupa
     1652 - 2 stoupy ječné, funkční pila
     1729 2 stoupy
     1839 pila stála jako zvláštní malé stavení pod mlýnem
     • náhon
     • rybník
     1839 na dlouhém náhonu vedeném z Lepenkárenského rybníka nadýmáček podlouhlého tvaru a vedle něj menší lichoběžníková nádržka. Z boku nadýmáčku jde voda po vantrokách na dvě kola.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1652: 3 kola
     1839: 2 kola
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1652: 3 kola
     1839: 2 kola
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 41
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 41
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorPetr Rožmberský
     NázevMlýny na Zbirožsku II.
     Rok vydání2015
     Místo vydáníRokycany
     Další upřesněníSborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 27/2015, s. 33-43
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Místo uloženíSOA Praha
     Název fonduVelkostatek Zbiroh
     Název archiválieUrbář
     Evidenční jednotkakniha
     Inventární číslo, signatura1
     Místo uloženíSOA Praha
     Název fonduVelkostatek Zbiroh
     Název archiválieUrbář
     Evidenční jednotkakniha
     Inventární číslo, signatura1
     Místo uloženíNárodní archiv v Praze
     Název fonduSoupis poddaných podle víry
     Název archiválieedice - kraj Berounský
     Evidenční jednotkakniha
     Inventární číslo, signaturastr. 297

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Vytvořeno

     29.8.2017 13:49 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 7.3.2020 08:37
     Jiří Smitka (Jiří Smitka) 10.6.2019 14:54