Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
(české přísloví)

Podlešanský, Panský mlýn

Podlešanský, Panský mlýn
29
Lešany
257 44
Benešov
Lešany nad Sázavou
49° 51' 6.3'', 14° 32' 3.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Bývalý mlýn v sousedství vojenského muzea v Lešanech, od počátku 19. stol. v držení rodu Žižků, kteří byli odsud nuceně vystěhováni nejprve v roce 1942 při zřizování výcvikového prostoru SS Benešov a definitivně pak komunisty v roce 1961. Od roku 2005 probíhá rozsáhlá radikální rekonstrukce, při níž byly mlýnice i obytný dům prakticky zbořeny a znovu vystavěny v postmoderním stylu, víceméně autentická zůstala pouze stodola a sýpka.
1,2 km sv od zvoničky v Lešanech
Břežanský potok
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1683 koupě lešanského panství Pražskou metropiltní kapitulou od hraběte Sinzendorfa, první zmínka o panském mlýnu, mlynáři dosaziváni správou velkostatku

konec 18. stol. mlýn vykoupen do dědičného držení, mlynář ale nadále povinen platit 16 zl. rak.čís. ročně, vykonávat pěší lesní robotu, odvádět předepsané naturálie a nuceně odebírat ročně 12  žejdlíků kořalky z panské vinopalny. Vrchnost měla předkupní právo.

Václav Šebor

Václav Mašek

1819 od Václava Maška zakoupil Martin Žižka (Žiška) z Rabyně čp. 7 pro svého syna Václava Žižku za 4275 zl.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1858 od vdovy Barbory Žižkové převzal syn Josef Žižka (* 1828, + 1906) s manželkou Kateřinou

1899 převzal syn Vojtěch Žižka (* 1867) s Anežkou roz. Šebkovou (* 1876) za 5158 zl.

 

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

v mlýně se jen šrotuje, mele ječná mouka a dělají krupky

1938 zemřel Vojtěch Žižka

1939 od vdovy Anežky převzal syn Jaroslav Žižka (* 1911) s manž. Annou roz. Zítovou

29.6.1942 Žižkovi z mlýna nuceně vystěhováni při zřizování výcvikového prostoru SS Benešov, přestěhováni do Krhanic čp. 50

u mlýna zřízen vojenský tábor

1945 po osvobození areál mlýna začleněn nejprve do zajateckého a poté internačního tábora pro Němce, majitelům nepovolen návrat

1946 budova mlýna vyčleněna z areálu tábora, návrat konečně umožněn, budovy však shledány z 90 % zničené, tudíž zahájena velká rekonstrukce za celkovou cenu 212.000 Kčs. Mlýn již obnoven a uveden do provozu nebyl.

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1950 mlýn opět zabrán armádou, Žižkovi měli být vystěhováni, ale nebylo kam, tudíž zde ještě zůstali

1952 Jaroslav Žižka nuceně hospodaří na armádních pozemcích. 1958 dostal výpověď, nadále až do důchodu pracuje v kamenolomu ČSD v Krhanicích

budova záměrně zaplavována a podmáčena vodou ze zbytečně obnovené akumulační nádržky 

1960 budovy bez náhrady vyvlastněny Krajskou vojenskou ubytovací a stavební správou

1961 Jaroslav a Anna Žižkovi vystěhováni do vojenského bytu v zpustlém lešanském zámku

1968 žádost o mimosoudní náhradu za zabraný mlýn ve výši 49.000 Kčs

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šebor
 • Mašek
 • Žižka
 • Žiška

Historie mlýna také obsahuje:

Václav Šebor

Václav Mašek

1819 Václav Žižka (Žiška)

1858 Josef Žižka

1911 Vojtěch Žižka

1939 Jaroslav Žižka


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  09 2017
  • dochovány hospodářské části
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • baroko do roku 1800
  • klasicismus do roku 1850
  • 1945 – současnost
  zděná
  přízemní
  Obytné stavení a mlýnice z . pol. 18. stol., chlévy s klenutými stropy a sýpkou v I. patře postaveny kol. 1880, stodola ve 30. letech 20. stol. (nahradila původní dřevěnou).
  2008-2009 mlýnice a dům zbořeny, zachováno pouze sklepení
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1 obyčejné české složení a stoupa
    Zaniklý
    • pila
    • stoupa
    • pohon zemědělských strojů
    mlátička a řezačka na vodní pohon
    • stavidlo
    • náhon
    • rybník
    • akumulační nádržka
    • lednice
    nad mlýnem dosud rybník Beránek a akumulační nádržka
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1931: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,062 m3/s, spád 6 m, průměr 5,2 m, výkon 3,3 HP
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1931: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,062 m3/s, spád 6 m, průměr 5,2 m, výkon 3,3 HP
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet: 2
    • Autorkol.
     Názevhttp://www.podlesanskymlyn.cz
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje09 2017
     Autorkol.
     Názevhttp://www.podlesanskymlyn.cz
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje09 2017
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 18
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Historické mapy

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     4.9.2017 09:58 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 4.9.2017 18:14