Z mlynářského desatera
9. Nepožádáš od mlynáře více nežli semlels.
10. Aniž požádáš, co se rozprášilo.

Podbranický, Wollerův, u Hopa, Valšovský, Walschafský, Bůžkovský, Bůžkovický, Křižíkův, Hořejší mlýn

Podbranický, Wollerův, u Hopa, Valšovský, Walschafský, Bůžkovský, Bůžkovický, Křižíkův, Hořejší mlýn
182
182
U Wollerů
Plánice
340 34
Klatovy
Plánice
49° 23' 4.6'', 13° 28' 52.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýnská usedlost sestává ze tří domů, které slouží k obytným účelům. V sousedství je pila.
Ve starších dokumentech je mlýn nazýván Hořejší.
Samota
Úslava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1578 - uváděn Hořejší mlýn s vybavením

1584 - uváděn mlýn Hořejší, Valšovský se třemi koly moučnými a stoupami a nezbytným vybavením, viz NA Desky zemské větší

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

26.4.1644 - křest Ludmily, dcery Martina Kříže a Kateřiny z Valšovského mlýna

10.4.1650 - neštěstí ve mlýně, Václav sevřen kolem

1652 - sňatek Matěje Voz/sky, mlynáře z Červeného mlýna, s Kateřinou, vdovou po mlynáři Křižíkovi, z Valšovského mlýna. Vynálezce F. Křižík pocházel z rodu Křižíků z Plánice.

1713 - uveden mlýn Valšovský,  u mlýna stoupa - Tereziánský katastr

1686 - 1730 - I. pozemková kniha pro panství Plánice uvádí  mlýny, Valšovský  a Červený

1721 - rod Hopů, mlynář Karel Hop se na základě Raabovské soustavy mohl vykoupit z emfyteutických povinností za 14 zlatých vídeňských -   soudní spor

1778 - mlýn kupuje Franz Bůžek

1807 - František Procházka prodává mlýn Václavu Trejbalovi, uvedeno č. 182 a jméno mlýna Volšovský

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1852 -  držení mlýna ve smlouvě Josef a Josefka Hopovi, mlýn o 3 složeních

1877 - Václav Hop, nad mlýnem kladen normální cejch k poznamenání maximální výšky vody ke mlýnu a pile. Součástí je i podrobný popis vodního díla a mlýnského pohonu.  Mlynář měl za povinnost starat se očištění náhonu a odtokového kanálu.

konec 19. stol. - po smrti mlynáře Hopa s vdova provdala za krajánka Josefa Wollera, který mlýn převzal.

1910 - ve mlýně byly 2 kola pro pohon mlýnskho zařízení a jedno kolo po pohon pily, kola byly zrušena a nahrazena Francisovou turbínou rychloběžného typu "Rapid", provedena přestavba pily na pohon turbínou.

Na jednom vydání III. vojenského mapování je mlýn uveden jako Bůžkovický.

V roce 1930 byl majitelem mlýna a pily Josef Woller.

do r.1951 - Josef Woller ml. ještě na mlýně mlel.

František Hrouda, synovec Josefa Wollera. Za studií mlynářské školy ve Stříbře spolu se svým pfrofesorem připravovali modernizaci mlýna. K modernizaci však už nedošlo.

1951 - mlýn úředně zastaven, v provozu byl Francisova turbína, , náhradní elekrický motor, , naftový moto, nové strojní zařízení, které však už nebylo instalováno do mlýna

Pilu provozovalo JZD, po práci mohl p. Hrouda pod dohledem místního národního výboru řezat i pro soukromé zájemce z Plánice.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kříž
 • Křižík
 • Bůžek
 • Hop
 • Woller
 • Hrouda
 • Procházka
 • Trejbal

Historie mlýna také obsahuje:

hr. František Michal Martinic

1778 - Franz Bůžek

do r. 1807 - František Procházka

po r. 1807 - Václav Trejbal

1852 - Josef a Josefka Hopovi

1877 - Václav Hop

konec 19. stol - Josef Woller

Josef Woller ml.

1939 - Josef Woller (RR)

František Hrouda

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  09 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
      Část technologie je uložena na dvoře mlýna, na půdě.
      Žádná položka není vyplněna
      V Tereziánském katastru uvedena u mlýna stoupa, r. 1713
      1910 - instalována Francisova turbína rychloběžného typu "Rapid".
      Dochovaný
      • pila
      Zaniklý
      • stoupa
      • náhon
      • odtokový kanál
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV roce 1910 Francisova turbína, spád 3,45 m, průtok 350 l/s., výkon 15 HP.

      K roku 1930 je uvedena Francisova turbína, spád 3 m, průtok vody 330 l/s, výkon 9,9 HP.
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV roce 1910 Francisova turbína, spád 3,45 m, průtok 350 l/s., výkon 15 HP.

      K roku 1930 je uvedena Francisova turbína, spád 3 m, průtok vody 330 l/s, výkon 9,9 HP.
      Typnaftový motor
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1951 - Naftový motor z. Slavie, výkon 12 HP.
      Typnaftový motor
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1951 - Naftový motor z. Slavie, výkon 12 HP.
      Typelektrický motor
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1951 - elektrický motor o výkonu 20 HP.
      Historické technologické prvky
      AutorPlánice z let 1637-1644 = fol. 1-10
      NázevMatrika křtů
      Rok vydání1644
      Místo vydáníPlánice
      Další upřesněníKřest Ludmily, dcery mlynáře Křižíka
      Odkazhttp://portafontium.cz/iipimage/30067104/planice-01_0130-n?x=-168&y=235&w=1389&h=540
      Datum citace internetového zdroje10.10.2017
      AutorPlánice z let 1637-1644 = fol. 1-10
      NázevMatrika křtů
      Rok vydání1644
      Místo vydáníPlánice
      Další upřesněníKřest Ludmily, dcery mlynáře Křižíka
      Odkazhttp://portafontium.cz/iipimage/30067104/planice-01_0130-n?x=-168&y=235&w=1389&h=540
      Datum citace internetového zdroje10.10.2017
      AutorPlánice z let 1645-1653 = fol. 91-94
      NázevMatrika zemřelých
      Rok vydání1650
      Místo vydáníPlánice
      Další upřesněníneštěstí ve mlýně
      Odkazhttp://portafontium.cz/iipimage/30067140/planice-37_0970-z?x=333&y=858&w=814&h=316
      Datum citace internetového zdroje10.10.2017
      Autorvelkostatek Plánice
      NázevPozemková kniha
      Rok vydání
      Místo vydáníPlánice
      Další upřesnění
      Odkazhttp://portafontium.cz/iipimage/30085304/soap-pn_20100_vs-planice-sig2132_0050#end
      Datum citace internetového zdroje10.10.2017
      AutorPlánice z let 1650-1653 = fol. 87-90
      NázevMatrika sňatků
      Rok vydání1652
      Místo vydáníPlánice
      Další upřesněnísňatek Matěje Voz/sky s Kateřinou K.
      Odkazhttp://portafontium.cz/iipimage/30067140/planice-37_0940-o
      Datum citace internetového zdroje10.10.2017
      AutorA. Chalupa, M. Lišková, J. Nuhlíček, F. Rajtoral (edd.)
      NázevTereziánský katastr český, sv. 2, rustikál
      Rok vydání1966
      Místo vydáníPraha
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJitka Filipcová
      NázevByl vynálezce František Křižík (1847-1941) z mlynářského rodu?
      Rok vydání2015
      Místo vydání
      Další upřesněníGenealogické a heraldické listy 35, (2015), č. 4, s. 22-29
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky čekoslovenské
      Rok vydání1930
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníPlzeň, str. 25
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorVendula Hnojská
      NázevToulky po vodě, Mlýny na řece Úslavě
      Rok vydání2011
      Místo vydáníMuzeum Plzeňska v Blovicích
      Další upřesněnístr. 25 - 27
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorKorespondence SOANepomuk, Jitka Filipcová
      NázevMapy panství Plánice
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníZápis k r. 1807, Jakub Mírka, viz "Ostatní"
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje16.10.2017, 14,44

      Místo uloženíSOA v Plzni, pracoviště Klášter
      Název fonduVelkostatek Zelená Hora
      Název archiváliePlánice
      Evidenční jednotka1
      Inventární číslo, signatura
      Místo uloženíSOA v Plzni, pracoviště Klášter
      Název fonduVelkostatek Zelená Hora
      Název archiváliePlánice
      Evidenční jednotka1
      Inventární číslo, signatura
      Místo uloženíSOA v Plzni, pracoviště Klášter
      Název fonduVelkostatek Zelená Hora
      Název archiváliePlánice
      Evidenční jednotka37
      Inventární číslo, signatura
      Místo uloženíSOA v Plzni, pracoviště Klášter
      Název fonduVelkostatek Zelená Hora
      Název archiváliePozemková kniha
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura
      Místo uloženíNárodní archiv
      Název fonduDesky zemské
      Název archiválieDesky zemské větší 166
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signaturafol. A1 - A3

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Ostatní

      Vytvořeno

      10.10.2017 20:35 uživatelem Helena Špůrová

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 19.10.2017 18:12
      Radomír Roup 17.6.2018 17:29