Hrát na harfu ve mlýnech.
(německé rčení)

mlýn a pila v Rybářích

mlýn a pila v Rybářích
11
Pobřežní
Litoměřice
412 01
Litoměřice
Litoměřice
50° 31' 51.2'', 14° 7' 28.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn stojí na břehu bývalého náhonu pod Dómským vrchem a pod hlavní železniční tratí Litoměřice - Ústí nad Labem. Během posledního století došlo v okolí mlýna k výrazným krajinným změnám. Nad mlýnem byla postavena železnice v místech, kde byla ke mlýnu příjezdová cesta. Naopak směrem od mlýna k náhonu byla postavena silnice a zahrádky. Tím byla původně dřevěná část mlýna zrušena a zůstala jen zděná část, která nyní slouží k obytnýn účelům.
Na okraji města ve čtvrti Rybáře
Labe
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn stojí pod Dómským vrchem, kde byla od Litoměřická kapitula a biskupská rezidence. Lze předpokládat, že mlýn patřil kapitule.

Mlýna pila josu zakresleny na II. vojenském mapování, na císařských povinných otiscích a indikační skice. Na císařských povinných otiscích je část mlýna - mlýnice znázorněna jako dřevěná budova s čtyřmi koly na jedné a dvěmi koly na druhé straně. Na indikační skice se třemi koly na jedné a dvěmi koly na druhé straně. Jednalo se tedy o velký mlýn s pilou, který mohla vlastnit Litoměřická kapitula.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Mlýn patrně zanikl v souvislosti s vybudováním železnice přímo nad ním. Trať postavila v roce 1874 Rakouská severozápadní dráha jako součást své magistrály mezi Vídní a německými hranicemi v Děčíně.

Mlýn je ještě uveden na III. vojenském mapování.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V Seznamu a mapách vodních děl republiky Československé mlýn není uveden.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Litoměřická kapitula - patrně

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  11 2017
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  venkovský
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • 1945 – současnost
  zděná
  přízemní
  Mlýn je přestavěn, nelze určit starší stavební prvky. Mlýn má zvýšené přízemí.
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Na mapě II. vojenského mapování je u mlýna uvedena i pila (M u S M).

    Na císařských povinných otiscích je část mlýna - mlýnice znázorněna jako dřevěná budova s čtyřmi koly na jedné a dvěmi koly na druhé straně. Na indikační skice se třemi koly na jedné a dvěmi koly na druhé straně.
    Zaniklý
    • pila
    • náhon
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisMlýn měl patrně kola na spodní vodu. Spád řeky v okolí není velký.
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisMlýn měl patrně kola na spodní vodu. Spád řeky v okolí není velký.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorInternet
    NázevŽelezniční trať Lysá nad Labem – Ústí nad Labem
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesněníHistorie
    Odkazhttps://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Lys%C3%A1_nad_Labem_%E2%80%93_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem
    Datum citace internetového zdroje19.11.2017
    AutorInternet
    NázevŽelezniční trať Lysá nad Labem – Ústí nad Labem
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesněníHistorie
    Odkazhttps://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Lys%C3%A1_nad_Labem_%E2%80%93_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem
    Datum citace internetového zdroje19.11.2017

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Ostatní

    Vytvořeno

    19.11.2017 17:58 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 6.12.2017 13:58