Bohatý mlynář má vždycky dvě košťata:
Jedno staré, se kterým vymetají mleči a druhé nové,
se kterým vymetá on mleče.
(estonské přísloví)

Starý mlýn

Starý mlýn
31
Dolní Ostrovec
398 33
Písek
Dolní Ostrovec
49° 25' 9.2'', 14° 6' 59.9''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn položený těsně u řeky Lomnice, zbudovaný v letech 1605-1610 tehdejším držitelem cerhonického panství Mikulášem Deymem ze Stříteže, od poč. 18. stol. spravovaný mlynářským rodem Kynštetrů, roku 1761 jej Jan Kynštetr od vrchnosti emfyteuticky vykoupil. Jelikož mlýn neustále trpěl střídavě povodněmi a suchem, rozhodl se v roce 1803 František Kynštetr postavit výše položený Nový mlýn. Starý mlýn se nadále stal pouhou domkářskou chalupou, po pol. 20. stol. navíc postupně chátrající. Poslední zbytky vzala velká povodeň 2002.
300 m jižně od pomníku padlým v Dolním Ostrovci
Lomnice
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1605-1610 Mikuláš Deym ze Stříteže, držitel cerhonického panství nechal mlýn postavit

mlynáři byli cerhonické vrchnosti povinni odvádět poměrně vysokou peněžní činži, dále činži naturální ve formě sypaného obilí, vykrmit vepře a mlít pro vrchnost zdarma

Události
  • První písemná zmínka o existenci vodního díla
  • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
  • Vrchnostenský

Na poč. 18. stol. se zde usazuje rod Kynštetrů

1736 zemřel dlouholetý mlýnář Antonín Kynštetr, mlýn o jednom složení a třech stoupách předává vdova synu Gabrielu Kynštetrovi se závazkem odvádět ročně cerhonické vrchnosti 30 zl. činže na penězích, 30 strychů žita, mlít pro vrchnost "darmo" a ročně vykrmit jednoho vepře.

1766 Jan Kynštetr mlýn od vrchnosti emfyteuticky vykoupil za 50 zl., nadále musel vrchnosti platit 50 zl. činže ročně, naturální povinnosti však odpadly.

1796 mlýn o 1 složení a 3 stoupách převzal syn František Kynštetr s nastávající manželkou Josefou, roz. Fouskovou ze Smetanovy Lhoty v postupní ceně 1228 zl. Provdaným  sestrám Štědroňské Josefě ve Štědroníně a Anně Kolářové v Boješicích musel vyplatit po 200 zl., neprovdané sestře Marii 337 zl., cerhonické vrchnosti musel doplatit dlužných 391 zl.

Protože mlýn neustále trpěl povodněmi, začal František Kynštetr v roce 1803 stavět nový mlýn, k němuž od starého mlýna převedl všechny pozemky, ze starého mlýna se stala domkářská chalupa.

1825 Starý mlýn koupil Jan Zborník, tkadlec z Pasek u Protivína za 280 zl.

Události
  • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
  • Poddanský
  • Vrchnostenský

1872 chalupu zvanou Starý mlýn převzal syn Josef Zborník s manželkou Annou za 300 zl.

1892 Jan Zborník a Marie

1924 Josef Zborník a Anežka

1929 chalupu koupil Alois Zbubna s manželkou Barborou

1965 Růžena Zbubnová

2002 zbytky bývalého mlýna vzala katastrofální povodeň

Události
  • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
  • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Kynštetr

Historie mlýna také obsahuje:

-1736 Antonín Kynštetr

1736-1766 Gabriel Kynštetr

1766-1796 Jan Kynštetr

1796-1825 František Kynštetr

1825-1872 Jan Zborník

1872-1892 Josef Zborník

1892-1924 Jan Zborník

1924-1929 Josef Zborník

1929-1965 Alois Zbubna

1965- Růžena Zbubnová

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

    neexistuje
    11 2017
      venkovský
      mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
            • zcela bez technologie aj.
            Žádná položka není vyplněna
            jedno složení a tři stoupy
            Zaniklý
            • stoupa
            3 stoupy
              Typvodní kolo na spodní vodu
              StavZaniklý
              Výrobce
              Popis
              Typvodní kolo na spodní vodu
              StavZaniklý
              Výrobce
              Popis
              Žádná položka není vyplněna
              Historické technologické prvky
              AutorJosef Toman
              NázevOstrovce - historie a přítomnost jihočeské vesnice
              Rok vydáníb.d.
              Místo vydáníOstrovec
              Další upřesněnís. 236-237
              Odkaz
              Datum citace internetového zdroje
              AutorJosef Toman
              NázevOstrovce - historie a přítomnost jihočeské vesnice
              Rok vydáníb.d.
              Místo vydáníOstrovec
              Další upřesněnís. 236-237
              Odkaz
              Datum citace internetového zdroje

              Žádná položka není vyplněna

              Základní obrázky

              Historické mapy

              Vytvořeno

              23.11.2017 10:15 uživatelem doxa

              Majitel nemovitosti

              Není vyplněn

              Spoluautoři

              Uživatel Poslední změna
              Rudolf (Rudolf Šimek) 10.12.2017 21:43