Kolový mlýn je matkou mlýna.
(švýcarské přísloví)

Ksinský mlýn

Ksinský mlýn
90
V Chalupách
Žleby
285 61
Kutná Hora
Žleby
49° 53' 53.0'', 15° 28' 26.8''
Mlýniště bez mlýna
Mlýnská usedlost stála na samotě, na severním okraji obce Žleby, na levém břehu řeky Doubravy přímo u kamenného jezu. Skládala se ze zděné mlýnice a několika dřevěných budov. Dnes kolem usedlosti vede železniční trať Čáslav – Žleby.
polosamota
Doubrava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je vyobrazen na mapě I. vojenského mapování z let 1764-1768. Je však starší. V kronice obce Žleby je uvedena tato zmínka o mlýnu k roku 1747: „Dne 1. augusta dána jest do arestu Kateřina Klenková, poddaná velebných pánů Jeníkovských, poněvadž své nemanželské dítě u Ksinského mlýna do vody hodila…..“

V roce 1838 je ve stabilním katastru uváděn mlynář Krčmář Václav (Wenzel).

V březnu 1845 byl v důsledku rychlého tání sněhu poškozen ksinský jez u mlýna na Doubravě.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V roce 1857 mlýn vyhořel. Dle kroniky obce Žleby požár úmyslně založil 22-letý tulák z Kutné Hory ze msty, že mu ve mlýně nedali almužnu. O rok později, tj. v roce 1858, koupil spáleniště Ksinského mlýna od mlynáře Blažka tehdejší majitel panství kníže Vincenc z Auerspergu. Požár mlýna znamenal pravděpodobně ukončení jeho činnosti. Mlýn v tomto místě již dále není nikde zmiňován a na III. vojenském mapování z let 1877-1880 již Ksinská usedlost jako mlýn označena není.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Současná nemovitost čp. 90 je využívána k bydlení a k provozování zemědělské činnosti. Hlavní budova s čp. 90 stojí na místě původní dřevěné budovy na jižní straně usedlosti.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Krčmář
 • Blažek

Historie mlýna také obsahuje:

1838 Václav Krčmář

? - 1858 Blažek

1858 kníže Vincenc z Auerspergu (spáleniště)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  10 2017
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
    zděná
    Usedlost se skládala z více budov. Hlavní budova s mlýnicí byla zděná, měla obdélníkový půdorys, stála přímo u řeky Doubravy orientovaná v severojižním směru. Na západní straně měla menší dřevěný přístavek. Dále zde byly dvě dřevěné budovy s obdélníkovým půdorysem, jedna stála západně od mlýnice a byla orientována souběžně s ní. Druhá budova s orientací východ-západ se nacházela v jižní části usedlosti. Tato jižní budova je dnes zděná a má čp. 90.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • jez
      Přímo u mlýnice, na jejím jižním konci, byl kamenný jez. Jez zvedal vodu, která tekla přímo za ním na vodní kolo.
      Žádná položka není vyplněna
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet
      NázevObec Žleby - Kronika
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníkronika obce 1720-1908
      Odkazhttp://ouzleby.cz/?Kronika
      Datum citace internetového zdroje23.11.2017
      AutorInternet
      NázevObec Žleby - Kronika
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníkronika obce 1720-1908
      Odkazhttp://ouzleby.cz/?Kronika
      Datum citace internetového zdroje23.11.2017
      AutorJindřich Frajer
      NázevVývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníkářství
      Rok vydání2008
      Místo vydáníUniverzita Palackého v Olomouci
      Další upřesněníDiplomová práce
      Odkazhttp://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2008/2008_Frajer.pdf
      Datum citace internetového zdroje23.11.2017

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      23.11.2017 13:14 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 23.11.2017 20:56