Mlýny melou podle slunce.
(estonské přísloví)

Hlučínský, Velký mlýn

Hlučínský, Velký mlýn
7
Celní
Hlučín
748 01
Opava
Hlučín
49° 53' 18.0'', 18° 10' 38.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn na Opavě v Hlučíně zmiňován v historických pramenech prvně roku 1337, později byl nazýván Velký mlýn.
Opava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Skupina budov pod hrází Hlučínského jezera při bývalém řečišti Opavy, dnes považovaném za dolní tok Vařešinky. Č.p. 403 je bývalým mlýnem; stával na levém břehu dnes již zaniklé Mlýnské strouhy, původně snad jednoho z ramen Opavy. V sousedství vedlejšího č.p. 404 nápadná budova sýpky. Veškeré objekty dnes v soukromém užívání, nepřístupné.

Mlýn na Opavě v Hlučíně zmiňován v historických pramenech prvně roku 1337, později byl nazýván Velký mlýn. V pobělohorské době náležel majitelům hlučínského panství; z tehdejších dokumentů lze vyčíst, že byl kamenný o 4 složeních.

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V době 1. světové války patřil Wilhelmu Breilerovi.

Po připojení Hlučína k ČR (1920) vytvořena společně s majitelem mlýna ve Lhotě u Opavy Janem Havlíčkem veřejná obchodní společnost „Hlučínský mlýn a pila Breiler a Havlíček v Hlučíně″. Roku 1921 získal Jan Havlíček tyto nemovitosti do vlastnictví, načež bylo jméno firmy (pod níž spadal i mlýn ve Lhotě) změněno na „J. Havlíček, mlýny a pila Hlučín″, po roce 1937 (kdy se Jan Havlíček vzdal pro stáří provozování mlynářské živnosti a firmu převzal jeho syn Ladislav) pak „Havlíčkovy mlýny Hlučín, Havlíček a Hradský″ (Emanuel Hradský byl do té doby prokuristou).

Po roce 1948 mlýn zestátněn.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Breiler
 • Havlíček
 • Hradský

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  04 2014
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  • dochovány hospodářské části
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   zděná
   jednopatrový
   • zdobený zděný štít
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    • rybník
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Žádná položka není vyplněna

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Vytvořeno

    23.1.2018 22:11 uživatelem charlie1101

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 25.1.2018 19:22