Zadržuje-li mlynář dlouho vodu,
musí ji stejně nakonec nechat běžet.
(německé přísloví)

Dolní, Andresův mlýn

Dolní, Andresův mlýn
3
Stachovice
742 45
Nový Jičín
Stachovice
49° 41' 20.1'', 17° 56' 21.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
První zmínka o mlýně je z r. 1620. Ke konci třicetileté války vyhořel a byl znovu postaven. Šlo o mlýn se dvěma koly na náhonu z Husího potoka. V r. 1935 byl vybaven Francisovou turbínou. Mlelo se v něm asi do 2. světové války. Dnes slouží bývalý mlýn jako objekt k bydlení.
V dolní - východní části obce
Husí potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínku o mlýně máme z 10. února 1620, kdy s povolením vrchnosti koupil mlýn Bart Hons od dědiců po zemřelém Matěji Melčovi za 500 zlatých. Mlýn stál na pravé straně Husího potoka  v dolní části St;achovic. Voda byla přiváděna mlýnským náhonem, který začínal nad kostelem sv. Kateřiny a křížil tok Jestřábského potoka. 

29. září 1625 prodal Bart Hons mlýn za 500 zlatých Adamu Plitznerovi. Mlýn na konci třicetileté války pravděpodobně vyhořel a Adam Plitzner jej znovu vystavěl, protože když 20. října 1648 prodává mlýn Jiřímu Zobelovi, zmiňuje se mlýn jako zcela nově vystavěný. Jiří Zobel koupil mlýn za 400 zlatých slezských a vlastnil mlýn téměř 25 let, než jej 1. března 1672 prodal svému zeti Janu Tylovi za 400 zl. sl.

Po smrti Jana Tyla prodala vdova mlýn za stejných podmínek svému synu Pavlu Tylovi. Po něm následoval další z mlynářů Tylů, po jehož smrti se vdova znovu provdala za Jiřího Rabela, který převzal mlýn ve Stachovicích na 15 let.  Po uplynutí této doby prodal Jiří Rabel mlýn svému nevlastnímu synu Janu Jiřímu Tylovi za 450 tol. sl.  Po smrti Jana Jiřího Tyla koupil mlýn 22. listopadu 1784 od vdovy Barbory jeho syn Antonín Tyl za 450 tol. sl.

Po 11 letech, 10. srpna 1795, prodala vdova po Antonu Tylovi mlýn ve Stachovicích čp. 3 Matěji Beinhauerovi /někde také Bernhauerovi/  ze Zbyslavic za 1 150 zlatých rýnských. Dne 3. června 1809 koupil mlýn od vdovy Apolónie Beinhauerové její zeť Ondřej John za 1 150 zl. rýn.

 Na mapě stabilního katastru z roku 1833 je mlýn uveden pod č. 3 se dvěma mlýnskými koly.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Mezi posledními majiteli mlýna z r. 1935 se uvádí mlynář Andres /Andresův mlýn/, mlýn byl vybaven Francisovou turbínou pro průtok 250 l/s a výkonem 6,66 kW.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Dnes je budova bývalého mlýna čp. 3,  p.č. 240 využívána podle katastru nemovitostí jako objekt k bydlení.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Melč
 • Hons
 • Plitzner
 • Zobel
 • Tyl
 • Rabel
 • Beinheuer
 • John
 • Andres

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  04 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
       Žádná položka není vyplněna
       • náhon
       Typturbína Francisova
       StavNezjištěn
       Výrobce
       Popis
       Typturbína Francisova
       StavNezjištěn
       Výrobce
       Popis
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorSolnický, Pavel
       NázevVodní mlýny na Moravě a ve Slezsku I.díl
       Rok vydání2007
       Místo vydánínakladatelství Libri Praha
       Další upřesněníkniha str. 124 - 125
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorSolnický, Pavel
       NázevVodní mlýny na Moravě a ve Slezsku I.díl
       Rok vydání2007
       Místo vydánínakladatelství Libri Praha
       Další upřesněníkniha str. 124 - 125
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorWikipedie
       NázevMlýny ve Stachovicích
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesněníinternet
       Odkazhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Mlýny_ve_Stachovicích/
       Datum citace internetového zdroje11.2.2018

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Vytvořeno

       11.2.2018 20:50 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 12.2.2018 18:42