Kdo dává mouku, po tom požadují i pytle.
(německé přísloví)

Draxelmoos, Traxelmoos, Draxelmühle

Draxelmoos, Traxelmoos, Draxelmühle
2
Slatiny
34401
Domažlice
Maxov
49° 20' 49.3'', 12° 55' 3.6''
Mlýniště bez mlýna
Zcela zničený mlýn v bývalém hraničním pásmu na katastrálním území Maxova. V místech, kde potok nazývaný dříve Dängelsbach, nyní Spálenecký potok, překonává státní hranici, ležela osada nazývaná dříve Draxelmoos,Traxelmoos či podle potoka Dängelsbach. Víska byla založena pravděpodobně mezi roky 1703-1710. Ve fasi tereziánského katastru z 1.poloviny 18. století je tu uváděno 5 osadníků a mlynář na mlýně o jednom kole. Nejvýznamnější budovou Traxelmoosu býval mlýn rodiny Becků. Ves byla plánovitě zbořena na počátku 50. let 20. století v souvislosti s budováním hraničního pásma.
jihozápad
Spálenecký potok
volně přístupný

Obecná historie:

Obec vznikla na pozemcích panství Kout pozdní kolonizací pohraničního hvozdu někdy mezi léty 1703–1710. První písemná zmínka o mlýnu je z roku 1721 z urbáře.  Mlýn zničen v roce 1955. Po celou dobu byl v držení rodiny Becků.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

V roce 1757 žilo v obci pět osadníků a mlynář na mlýně o jednom kole, u mlýna malý rybníček. Mlýn je zobrazen na I. vojenském mapování – josefském
( 1764-1768 a 1780-1783 ). Indikační skica stabilního katastru v roce 1838 zaznamenává obdélníkovou, ještě spalnou budovu s jedním kolem, vedle stojí druhá spalná budova, majitelem mlýna je Josef Beck. U mlýna je zakreslen malý rybníček. Na Otisku a Originální mapě je zakreslana přístavba obdélníkového objektu na druhé straně náhonu naproti kolu, zřejmě budova pily.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Sčítání obyvatel 1869 a 1880: Michael Beck ( *1833 Draxelmoos )

Sčítání obyvatel 1890, 1900 a 1910: syn Michaela Becka Josef Beck ( *1855 Draxelmoos )

mlýn v držení rodiny Becků, jejichž potomci dnes údajně žijí hned za hranicí. Sčítání obyvatel 1921: Josef Beck ( *1893 Draxelmoos ). Roku 1930 bylo k obci započteno 7 domů, v nichž žilo 33 obyvatel (až na jednoho německé národnosti). V Seznamu a mapě vodních děl Republiky československé z roku 1930 je uveden mlýn, pila a elektrárna, 1 kolo na svrchní vodu, množství vody v m3/vt. 0.075, spád 3,4 m, normální výkon vodního díla 2,2 k.s., potok je uváděn jako Tangl potok. Podnikatel vodního díla: Josef Beck.

 

vybudováním hraničního pásma s Německem zničen spolu s celou vesnicí v listopadu 1955, obyvatelé německé národnosti odsunuti do Německa

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Beck

Historie mlýna také obsahuje:

Martin Beck

Johann Beck

Johann Beck *1749 - +1831

Josef Beck *1787 - +1864

Michael Beck *1833 - +1903

Josef Beck *1855 - +1927

Franz Beck *1896 nebo Josef Beck *1890 - dosud živé matriky

urbář z roku 1721

„ v okolí Spálence ( Prennet ) bylo několik mlýnů a váže se k nim legenda. Vypráví, že hrabě Wolf Maximilian von Lamingen, pán zdejšího Koutsko – Trhanovského panství, byl kolem roku 1700 při honu napaden medvědem, před kterým jej zachránili tři bratři rodným jménem Beck. Za tento statečný čin jim Lamingen splnil přání. Každý si mohl vystavět mlýn. A tak jeden stál na Draxelmoosu, druhý na samotě Stallung a třetím byl Čertův mlýn. Ten stával poblíž obchodní cesty z Furth im Waldu (česky Brod nad Lesy) do Domažlic přibližně v místech dnešní hranice ."  Zřejmě je to tedy jeden z mlýnů z legendy.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
neexistuje
03 2018
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   jednopatrový
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     • výroba elektrické energie
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1 kolo na svrchní vodu, množství vody v m3/vt. 0.075, spád 3,4 m, normální výkon vodního díla 2,2 k.s.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1 kolo na svrchní vodu, množství vody v m3/vt. 0.075, spád 3,4 m, normální výkon vodního díla 2,2 k.s.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Autorwww.portafontium.eu
      Názevsčítání obyvatel, matriky
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.portafontium.eu
      Názevsčítání obyvatel, matriky
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

      Vytvořeno

      18.3.2018 10:30 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 18.3.2018 17:03
      doxa (Jan Škoda) 3.1.2019 17:39