O mlynářovu slepici, pekařovu svini
a vdovina pacholka není třeba se starat.
(německé přísloví)

Hvězdonický mlýn, továrna na hřebíky, Šroubárna Marek

Hvězdonický mlýn, továrna na hřebíky, Šroubárna Marek
6
Hvězdonice
257 24
Benešov
Hvězdonice
49° 52' 24.7'', 14° 46' 44.1''
MVE postavená na mlýništi bez mlýna
Menší mlýn na Sázavě, zmiňovaný k roku 1416, 1903 na jeho místě vybudována továrna na hřebíky, dnes po restituticích Šroubárna Marek. V objektu šroubárny se nachází malá vodní elektrárna, vybavená Kaplanovou turbínou.
500 m východně od nádraží v Hvězdonicích
Sázava
nepřístupný

Obecná historie:

Začátky vzniku dnešního závodu sahají až do roku 1901, kdy pan Josef Marek koupil ve dražbě mlýn včetně přilehlých pozemků. Mlýn byl přestavěn a 29.6. 1903 byla zahájena výroba hřebíků a drátěného programu. Výroba se postupně rozšiřovala o šrouby do dřeva, vruty, šrouby s metrickým a Withwortovým závitem a matice. Továrna roste a počet dělníků v roce 1928 dosahuje 150. Továrník Josef Marek je současně starostou obce Hvězdonice a značnou měrou pomáhá obec zvelebovat.

Výrazným narušením výroby (zejména co do výrobního sortimentu) se stává až 2. světová válka. V letech 1945 - 1948 se daří výrobu opět obnovit v původním výrobním rozsahu a objem produkce dosahuje předválečných hodnot. V roce 1948 je společnost znárodněna a její řízení přechází do pravomoce ministerstva hutí a organizačně je začleněna do státního podniku Spojené ocelárny Kladno. Dochází k zásadní redukci výrobního programu. Výsledkem je v roce 1989 výrobní sortiment obsahující pouze nástřelné hřeby, dráty do kol a část sortimentu šroubů. 

1.6. 1992 byla továrna v rámci restituce vrácena rodinám původních majitelů. Došlo k opětovnému rozšíření sortimentu o stavební hřebíky a zavedení výroby přivářecích šroubů, motocyklových paprsků a dílů vyráběných na zakázku. Došlo ke změně struktury odbytové základny a postupným snižováním počtu pracovníků k výraznému zvýšení produktivity práce. 
Díky zavedení systému řízení jakosti dle ISO 9000 v roce 1996 se snížení počtu zaměstnanců (při zachování objemu produkce) neprojevilo na kvalitě dodávaných výrobků.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1401 1. zmínka o mlýnu

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1713-1748 o jednom kole

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1858 u mlýna zřízena pekárna, hostinec a ubytovací místnosti

1890 mlýn vyhořel, obnoven

1898 mlýn opět vyhořel

Začátky vzniku dnešního závodu sahají až do roku 1901, kdy pan Josef Marek koupil ve dražbě mlýn včetně přilehlých pozemků.

1903 - dražba mlýna v odhadní ceně 38.351 zl. (RR)

Mlýn byl přestavěn a 29.6. 1903 byla zahájena výroba hřebíků a drátěného programu.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 továrna na hřebíky, majitel Marek Jasanský

1990 navráceno v restituci, Šroubárna Marek s.r.p., výroba paprsků moto velo, hřebíků a střel šroubů

Provozovatel MVE: Vladislav Kyselica, Krasíkov 144, 563 01, Lanškroun

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

1930 Marek Jasanský

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  04 2018
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Dochovaný
      • kovoobráběcí dílna
      • jez
      pevný jez přes Sázavu
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 4,5 m3/s, spád 0,9 m, výkon 40,4 HP
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 4,5 m3/s, spád 0,9 m, výkon 40,4 HP
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popispřed 1840 o 1 kole
      Typturbína Kaplanova
      StavDochovaný
      Výrobce
      Popis1 x turbína Kaplan, generátor asynchronní, zřízena 1937, generální rekonstrukce 2010,
      spád 1,1 m, celkový instalovaný výkon 75 kW


      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 8
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 8
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef Petráň
      NázevVlastivědný atlas okresu Benešov
      Rok vydání1988
      Místo vydáníBenešov
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorneznámý
      NázevMlýny při řece Sázavě - dolní tok
      Rok vydání2008
      Místo vydáníČerčany
      Další upřesněníČerčanský zpravodaj roč. XVII., č. 9-10, s. 13-16
      Odkazhttp://docplayer.cz/17497852-9-10-zari-rijen-2008.html
      Datum citace internetového zdroje06 2018

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Ostatní

      Vytvořeno

      24.4.2018 16:30 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 24.4.2018 20:15
      Radomír Roup 13.6.2018 09:45