Není mouka v kaši.
(německé rčení)

Dobřenický mlýn

Dobřenický mlýn
88
Dobřenice
503 25
Hradec Králové
Dobřenice
50° 8' 59.5'', 15° 38' 15.0''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stál v západní části Dobřenic, v dnešním zámeckém parku, pod hrází zámeckého rybníka, asi 350 m jihozápadně od zámku. V blízkosti mlýna stála severním směrem dodnes dochovaná hájovna.
západní okraj obce
bezejmenný vodní tok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V kronice Dobřenic k roku 1615 je uvedeno: „Jan starší z Dobřenic platil ze 64 osedlých poddaných, ze dvou farářů, ze dvou pacholků ovčáckých, ze tří kol mlýnských berně 42 kop 40 grošů, sbírky zemské sněmem povolené 204 kopy grošů míšenských“.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V roce 1817 ve výčtu domů, obyvatel a živností v kronice Dobřenic je u čp. 88 zapsán Josef Fendrych, mlynář. Ve stejné době byl v Dobřenicích ještě větrný mlýn s čp. 46, který patřil stejnému rodu, jako „povětrný mlynář“ je v kronice uváděn František Fendrych.

K roku 1840 uvádí kronika, že „u výtoku z rybníka Hlubočka jest mlýn číslo 88 o jednom složení“.

Stabilní katastr uvádí v roce 1841 v čísle popisném 88 Josefa Fendricha.

Mlýn byl zrušen po 1. světové válce.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Budova mlýna zanikla před rokem 1953, na leteckém mapování z 50. let 20. století již nestojí. Pamětník bydlící v nedalekém domě čp. 5 (asi 250 m severně od místa, kde stával mlýn) pamatuje jako dítě, že začátkem 50. let byly na místě bývalého mlýna pouze nevelké trosky.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Neexistuje. Rybník nad mlýnem zůstal zachován, je součástí zámecké zahrady. Pod hrází rybníka se dochovaly zbytky vodního díla.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Fendrych

Historie mlýna také obsahuje:

1817 Josef Fendrych

1841 Josef Fendrich (Fendrych)

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  04 2018
   venkovský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
    zděná
    Dle vyobrazení na mapách stabilního katastru je jednalo o zděnou budovu obdélníkového tvaru.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      1840 – mlýn o jedno složení (údaj v kronice obce)
      • stavidlo
      • rybník
      • odtokový kanál
      Mlýn stál pod hrází rybníka. Vodní dílo pod hrází rybníka mělo 3 stavidla.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorNovák Augustin, Huřťák František, Piťhová B.
      NázevPamětní kniha obce Dobřenice
      Rok vydání
      Místo vydáníDobřenice
      Další upřesněnídíl 2, 1930-1947
      Odkazhttp://www.dobrenice.cz/obec/kroniky-obce
      Datum citace internetového zdroje15.5.2018
      AutorNovák Augustin, Huřťák František, Piťhová B.
      NázevPamětní kniha obce Dobřenice
      Rok vydání
      Místo vydáníDobřenice
      Další upřesněnídíl 2, 1930-1947
      Odkazhttp://www.dobrenice.cz/obec/kroniky-obce
      Datum citace internetového zdroje15.5.2018

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      15.5.2018 14:07 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 16.5.2018 21:36