Dva tvrda kameni zřídka dobré mouky namelí.
(české přísloví)

Albertův, Albrechtův, Horní mlýn

Albertův, Albrechtův, Horní mlýn
4
Strachovice
270 34
Rakovník
Strachovice
50° 1' 35.3'', 13° 31' 23.7''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Romantický mlýn na lesní samotě, postavený v roce 1670 Janem Antonínem Mundem na Slabcích jako příslušenství poplužního dvora, založeného na místě vsi Hluboká, zničené za husitských válek. Prvním mlynářem se stal Albert Šrajer, po němž mlýn dostal jméno. Po roce 1900 ukončeno mletí, 1944 mlýn zakoupila automobilová závodnice Eliška Junková, která sem jezdila odpočívat. Dnes poněkud zpustlý, nicméně stále využívaný k rekreaci.
V lese nad mlýnem údajné Žižkovy valy z roku 1424.
850 m sv od Strachovického dvora
Jasanový potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1670 Jan Antonín Mund na Slabcích zakládá v lese zvaném Hlubocko na místě vsi Hluboká, zaniklé za husitských válek poplužní dvůr a dvě chalupy, v nichž usazuje židovské rodiny. Jako příslušenství byl postaven ližný mlýn s nádržkou a šrotovníkem.

Prvním mlynářem se stal Albert Šrajer, po němž mlýn dostal jméno.

Po smrti Jana Antonína převzal majetek jeho bratr Maxmilián Rudolf Mund, který 1698 prodal ves Šípy, dvůr na lesích a mlýn ližný s nádržkou Jiřímu Františkovi rytíři za Strachovic.

1701 Jiří František ze Strachovic prodává vsi Šípy a Starchovice mj. s rozestavěným mlýnem (patrně se přestavoval) a rybníčkem Karlu Ferdinandovi Šindlerovi z Hiršfeldu. Ten zde usazuje dalších pět židovských rodin.

1785 ve Strachovicích dvůr panský, hostinec a Horní - Albertův a Dolní - Jiříkův mlýn.

1785 mlynář Antonín Kauer, 1836 odchází do Švendova mlýna u Manětína

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1872 a 1882 mlýn zasažen bouří a přívalem vod, protržena hráz rybníka, ryby odplavaly, voda strhla hráze i dolejších rybníků

1895 mlynář Josef Porner

poslední mlynáři Flosmanovi

6. a 7. září 1900 v mlýně hořelo, požár hasily sbory dobrovolných hasičů z Čisté a Hradecka

po r. 1900 ukončeno mletí

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

majitelé:

Balzerovi

1930 Josef Bezvoda

Vránovi

Kozovi

 

do r. 1944 zde na 8 ha hospodařil p. Koza s rodinou

1944 automobilová závodnice Eliška Junková měla 1/3 podíl na strachovickém velkostku, nemohla se však shodnout se spolumajiteli Záhorskými, proto jim svůj podíl nabídla k odprodeji a za nadsazenou cenu zakoupila tento mlýn, kam pak jezdila odpočívat

nájemci hospodářství:

Saskovi

Hůlovi

Zářecký

1960 od E. Junkové koupili mlýn Šterclovi

později mlýn prodali p. Zmátlovi

mlýn slouží jen k rekreaci

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šrajer
 • Kauer
 • Flosman
 • Porner
 • Bezvoda

Historie mlýna také obsahuje:

1670 Jan Antonín Mund na Slabcích

nájemce Albert Šrajer

Maxmilián Rudolf Mund na Slabcích

1698  Jiří František rytíři za Strachovic.

1701 Karel Ferdinand Šindler z Hiršfeldu

1785-1836 Antonín Kauer

1895 Josef Porner

1900 Flosman

Balzer

Vrána

1930 Josef Bezvoda

-1944 Koza

1944- Eliška Junková

nájemci:

Saska

Hůla

Zářecký

1960 Štercl

Zmátlo

Dle výnosu c.k. zemského soudu ze dne 31. prosince 1860 má vlastník mlýna a rybníka povinnost dovolit dvoru a fořtovně ve Starchovicích, náležející křinickému velkostatku, čerpání vody z tohoto rybníka pro lidi a dobytek, ketrou si musí sami dovážet. Dále musí dovolit, aby se dobytek všeho druhu ze dvora i lesovny plavit a napájet směl. Dále je vlastník povinen stále rybník vopdou napuštěn mít a při možném čištění a vyvážení šlemu toto náleží vlastníku rybníka na své náklady. Také se musí postarat, aby toto čištění se dělo rychle a nepřetržitě a musí při této práci takový díl rybníka vodou naplněný ponechat, aby právo užívání a odebírání vody nebylo omezováno. V případě opomenutí včasné opravy a udržování rybníka je majitel povinen zaplatit pokutu 20 zlatých.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  07 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   jednopatrový
   Obytná mlýnice a hospodářský trakt usopořádány do U kolem polotevřeného dvora
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1895 jedno složení
    • rybník
    4. července 1895 provedeno osazení normálního cejchu. Mlýn má jedno složení, které jedním kolem na svrchní vodu se žene. Voda vytéká z rybníka krytým v délce 6 m m pod hrází procházejícím žlabem. Z malé mlýnské nádržky vytéká pak voda skrze hráz nádržky a žlab na kolo. V jihovýchodním cípu rybníka se nalézá ve hřebu 3,8 m dlouhý a ve směru toku 6,45 m široký stavidlový splav.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1895 1 kolo na svrchní vodu
    1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,13 m3/s, spád 4,32 m, výkon 4,8 HP
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1895 1 kolo na svrchní vodu
    1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,13 m3/s, spád 4,32 m, výkon 4,8 HP
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorJaroslav Sklenář
    NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
    Rok vydání1997
    Místo vydáníČistá
    Další upřesněnís. 154-155
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJaroslav Sklenář
    NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
    Rok vydání1997
    Místo vydáníČistá
    Další upřesněnís. 154-155
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách I.
    Rok vydání2000
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 100-101
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 11 (Plzeň), s. 27
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Ostatní

    Vytvořeno

    17.7.2018 14:49 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 21.7.2018 10:09