Kdo se těšíš z mouky, buď spokojen i s otrubami.
(německé přísloví)

Mafkův mlýn

Mafkův mlýn
15
K Lipnici
Kejžlice
394 52
Pelhřimov
Kejžlice
49° 35' 40.6'', 15° 23' 46.4''
Mlýniště bez mlýna
Bezprostředně k mlýnu, který je na všech mapách se nedochovaly žádné doklady. Za to o likvidaci Kejžlického rybníka, ze kterého dostával mlýn vodu víme dost. Spor o vodu z rybníka trval více jak padesát let a poslední z řady mlynářů Mafků prodal mlýn lipnickému panství, kterému rybník patřil. Kdy k tomu bylo nevíme, ale mlýn se nedostal do seznamu vodních děl z r.1932. Dnes najdeme v místech, kde mlýn stával bujnou vegetaci a místní ČOV.
Na severním okraji obce Kejžlice.
Pstružný potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn uveden na mapě I. vojenského mapování.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Dochována vyvazovací tabela z r. 1850

Mlýn prodán velkostatku Lipnice a zrušen.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Mafka

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  07 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      O technologii v mlýně se nedochovaly žádné záznamy
      Žádná položka není vyplněna
      • stavidlo
      V archivu existují situační plány s variantou, že byl prokopán nový mlýnský náhon ústící do nově vytvořené nádržky u hráze v levé části rybníka. Na plánu je zakresleno vodní kolo na střední vodu
      Žádná položka není vyplněna
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorSokA Pelhřimov
      NázevFond OÚ Humpolec, rybník a mlýn čp.15, spory o vedení vody
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje7.8.2018
      AutorSokA Pelhřimov
      NázevFond OÚ Humpolec, rybník a mlýn čp.15, spory o vedení vody
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje7.8.2018

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Vytvořeno

      7.8.2018 18:44 uživatelem pepino

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 26.8.2018 08:57