Do mlýna jeti - očekává tě důležitá cesta.
(Štorchův snář)

Koubův mlýn pod Lhotou, Kubův, Kubovský mlýn

Koubův mlýn pod Lhotou, Kubův, Kubovský mlýn
1, 65
Chříč
331 41
Plzeň-sever
Chříč
49° 59' 0.4'', 13° 40' 7.7''
Mlýniště bez mlýna
Koubův mlýn stál na potoce Javornice jako samota, jižně od Lhoty, východně od Chříče. První písemná zmínka o něm je z r. 1564. V Tereziánském katastru je uveden jako mlýn o dvou kolech a jedné pile na nestálé vodě. Ve druhé čtvrtině 20. století se mlýn postupně přestal používat a v r. 1950 zůstal zcela opuštěn. Dnes je v rozvalinách, do zřícenin mlýna a pily je vestavěna trampská chatka.
Jižně od Lhoty, východně od Chříče
Javornice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1550 mlýn patrně postavil Jan Kolovrat z Krakovce současně s tvrzí v Dubjanech

Mlýn se připomíná roku 1564 jako součást dědictví dubjanské tvrze. O tři roky později, kdy byl připojen ke Chříči, se v něm uvádí mlynář Jan, který ze mlýna platil vrchnosti poplatky 2 kopy grošů do důchodu kříčského a vykonával robotu dva dny a dvě slepice. Dále měl povinnost dodávat ročně 26 žejdlíků mřenek a jiných potočných ryb, z polovice na Dubjany a z polovice na Kříč, a to vždy mezi sv. Jiří a sv. Havlem, a kříčskému dvoru musil zdarma mlít a slady dělat.

Roku 1585 v první postní sobotu (9. března) prodal Šebestián Lažanský tvrz, ves Chříč, mlýn proti pivovaru, ves Lhotu s mlýnem a mlynářem Kubou a ostatní majetek za 17 000 kop Janu Týřovskému z Ensidle na Hřebečníkách.

(historii doplnil jšk)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V roce 1654 byl mlýn dvoukorečný a mlynářem tu byl Jan Krupička.

Tereziánský katastr z roku 1730 ve Kříči uvádí, že tento mlýn měl dvě kola a jednu pilu na nestálé vodě.

V roce 1741 se na mlýně připomíná mlynář Jakub Korb, po něm roku 1758 přišel na mlýn Vít Cach. V té době zdejší panství patřilo pražskému ústavu šlechtičen. Pak se tu střídali další mlynáři: v roce 1780 Antonín Cach, o 15 let pouzději Jan Cach.

1839 Jan Cach

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Od roku 1854 hospodařil na mlýně Václav Cach. Dalším mlynářem z rodu Cachů byl František, jenž tu hospodařil od roku 1887.

Ústav šlechtičen prodal panství v roce 1906 Štěpánu Götzendarfovi Grabovskému a od něj je po 4 letech koupil Gustav Fischer.

V r. 1911 byl již majitelem panství Karel Černohorský.

V r. 1917 mlynář František Cach prodal Koubův mlýn majiteli panství Karlu Černohorskému.

Prodeje však vzápětí začal litovat, marně prosil o zrušení smlouvy a nakonec se v zoufalství pod okny mlýna zastřelil. Na louce před průčelím byl na jeho paměť vztyčen kříž. (jšk)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1930 majitel Josef Uher

Velkostatek v roce 1931 odprodal mlýn Františku Pokornému. Mlýn se však pozvolna přestával využívat a byl tak odsouzen k zániku.

V roce 1950 zůstal Koubův mlýn zcela opuštěn a neobydlené stavení rok po roce chátralo, až se z něho staly trosky.

Do zřícenin byla vestavěna trampská chatka Severní hvězda, dějiště známých potlachů.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Dnes je Koubův mlýn již v rozvalinách.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Jan
 • Kuba
 • Krupička
 • Korb
 • Cach
 • Pokorný
 • Uher

Historie mlýna také obsahuje:

1550 Jan Kolovrat z Krakovce

1564 mlynář Jan

-1585 Šebesatián Lažanský 

1585- Jan Týřovský z Ensidle

1585 mlynář Kuba

1654 Jan Krupička

1701- Václav Josef Lažanský na Bukové a Manětíně

1741 Jakub Korb

1758- Ústav šlechtičen

1758 Vít Cach

1780 Antonín Cach

1805-1839 Jan Cach

1854 Václav Cach 

1887 František Cach

1911- dr. Karel Černohorský

1830 Josef Uher

1931 František Pokorný


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  08 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   roubená+zděná
   přízemní
   Do zřícenin vestavěna trampská chatka
   • prostup pro hřídel vodního kola
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • pila
    pila cca 60 m nad mlýnem, na stejném náhonu
    • jez
    • náhon
    • akumulační nádržka
    • lednice
    13. července 1895 provedeno cejchování vodního díla. Na mlýně a pile čp. 65 je mlynářem František Cach. Obě zařízení jsou poháněna vodou z potoka Javornice. Voda je prostřednictvím jezu vzedmuta a odvádí se mlýnskou strouhou do nádržky. Vlastník vodního díla jest povinen jez i mlýnskou strouhu v řádném stavu udržovati. Vody z nádržky užívá se jednak k pohonu pily a dvou mlýnských složení prostřednictvím dvou vodních kol na svrchní vodu zřízených. Na pilu přivádí se voda stavítkem na počátku potrubí v břehu nádržky umístěným. Jez v potoce Javornici je pevný, přepadový z lomového kamene na divoko mezi podélnými a příčnými prahy vydlážděný. Ve hřebenu je mezi prsy 21,8 m dlouhý, V prvé části sklonité 4,6 m a v druhé příkře sklonité 1,75 m široký.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,127 m3/s, spád 4 m, výkon 4,4 HP
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,127 m3/s, spád 4 m, výkon 4,4 HP
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorKlempera, Josef
    NázevVodní mlýny v Čechách IV
    Rok vydání2001
    Místo vydánínakladatelství Libri Praha
    Další upřesněnístr. 74
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje16.8.2018
    AutorKlempera, Josef
    NázevVodní mlýny v Čechách IV
    Rok vydání2001
    Místo vydánínakladatelství Libri Praha
    Další upřesněnístr. 74
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje16.8.2018
    AutorAdam, Tomáš
    NázevBrdy, Křivoklátsko, Český Kras
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesněníinternet
    Odkazhttps://www.brdy.info/kapitoly/krakovec.php
    Datum citace internetového zdroje16.8.2018
    AutorJaroslav Sklenář
    NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
    Rok vydání1997
    Místo vydáníČistá
    Další upřesněnís. 151 - 153
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl v RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 27
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    16.8.2018 20:35 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 22.8.2018 21:47
    doxa (Jan Škoda) 13.3.2019 11:57