Na mlýně a mladé ženě je vždycky co spravovat.
(francouzské přísloví)

Koubův mlýn pod Lhotou, Kubův, Kubovský mlýn

Koubův mlýn pod Lhotou, Kubův, Kubovský mlýn
1, 65
Chříč
331 41
Plzeň-sever
Chříč
49° 59' 0.4'', 13° 40' 7.7''
Mlýniště bez mlýna
Koubův mlýn stál na potoce Javornice jako samota, jižně od Lhoty, východně od Chříče. První písemná zmínka o něm je z r. 1564. V Tereziánském katastru je uveden jako mlýn o dvou kolech a jedné pile na nestálé vodě. Ve druhé čtvrtině 20. století se mlýn postupně přestal používat a v r. 1950 zůstal zcela opuštěn. Dnes je v rozvalinách.
Jižně od Lhoty, východně od Chříče
Javornice
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1550 mlýn patrně postavil Jan Kolovrat z Krakovce současně s tvrzí v Dubjanech

Mlýn se připomíná roku 1564 jako součást dědictví dubjanské tvrze. O tři roky později, kdy byl připojen ke Chříči, se v něm uvádí mlynář Jan, který ze mlýna platil vrchnosti poplatky 2 kopy grošů do důchodu kříčského a vykonával robotu dva dny a dvě slepice. Dále měl povinnost dodávat ročně 26 žejdlíků mřenek a jiných potočných ryb, z polovice na Dubjany a z polovice na Kříč, a to vždy mezi sv. Jiří a sv. Havlem, a kříčskému dvoru musil zdarma mlít a slady dělat.

Roku 1585 v první postní sobotu (9. března) prodal Šebestián Lažanský tvrz, vec Kříč, mlýn proti pivovaru, ves Lhotu s mlýnem a mlynářem Kubou a ostatní majetek za 17 000 kop Janu Týřovskému z Ensidle na Hřebečníkách.

(historii doplnil jšk)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V roce 1654 byl mlýn dvoukorečný a mlynářem tu byl Jan Krupička.

Tereziánský katastr z roku 1730 ve Kříči uvádí, že tento mlýn měl dvě kola a jednu pilu na nestálé vodě.

V roce 1741 se na mlýně připomíná mlynář Jakub Korb, po něm roku 1758 přišel na mlýn Vít Cach. V té době zdejší panství patřilo pražskému ústavu šlechtičen. Pak se tu střídali další mlynáři: v roce 1780 Antonín Cach, o 15 let pouzději Jan Cach.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Od roku 1854 hospodařil na mlýně Václav Cach. Dalším mlynářem z rodu Cachů byl František, jenž tu hospodařil od roku 1887.

Ústav šlechtičen prodal panství v roce 1906 Štěpánu Götzendarfovi Grabovskému a od něj je po 4 letech koupil Gustav Fischer.

V r. 1911 byl již majitelem panství Karel Černohorský.

V r. 1917 mlynář František Cach prodal Koubův mlýn majiteli panství Karlu Černohorskému.

Prodeje však vzápětí začal litovat, marně prosil o zrušení smlouvy a nakonec se v zoufalství pod okny mlýna zastřelil. Na louce před průčelím byl na jeho paměť vztyčen kříž. (jšk)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Velkostatek v roce 1931 odprodal mlýn Františku Pokornému. Mlýn se však pozvolna přestával využívat a byl tak odsouzen k zániku.

V roce 1950 zůstal Koubův mlýn zcela opuštěn a neobydlené stavení rok po roce chátralo, až se z něho staly trosky.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Dnes je Koubův mlýn již v rozvalinách.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Jan
 • Kuba
 • Krupička
 • Korb
 • Cach
 • Pokorný

Historie mlýna také obsahuje:

1550 Jan Kolovrat z Krakovce

1564 mlynář Jan

-1585 Šebesatián Lažanský 

1585- Jan Týřovský z Ensidle

1585 mlynář Kuba

1654 Jan Krupička

1701- Václav Josef Lažanský na Bukové a Manětíně

1741 Jakub Korb

1758- Ústav šlechtičen

1758 Vít Cach

1780 Antonín Cach

1805 Jan Cach

1854 Václav Cach 

1887 František Cach

1911- dr. Karel Černohorský

1931 František Pokorný


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  08 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    roubená+zděná
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • jez
      • náhon
      • akumulační nádržka
      13. července 1895 provedeno cejchování vodního díla. Na mlýně a pile čp. 65 je mlynářem František Cach. Obě zařízení jsou poháněna vodou z potoka Javornice. Voda je prostřednictvím jezu vzedmuta a odvádí se mlýnskou strouhou do nádržky. Vlastník vodního díla jest povinen jez i mlýnskou strouhu v řádném stavu udržovati. Vody z nádržky užívá se jednak k pohonu pily a dvou mlýnských složení prostřednictvím dvou vodních kol na svrchní vodu zřízených. Na pilu přivádí se voda stavítkem na počátku potrubí v břehu nádržky umístěným. Jez v potoce Javornici je pevný, přepadový z lomového kamene na divoko mezi podélnými a příčnými prahy vydlážděný. Ve hřebenu je mezi prsy 21,8 m dlouhý, V prvé části sklonité 4,6 m a v druhé příkře sklonité 1,75 m široký.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách IV
      Rok vydání2001
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněnístr. 74
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje16.8.2018
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách IV
      Rok vydání2001
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněnístr. 74
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje16.8.2018
      AutorAdam, Tomáš
      NázevBrdy, Křivoklátsko, Český Kras
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníinternet
      Odkazhttps://www.brdy.info/kapitoly/krakovec.php
      Datum citace internetového zdroje16.8.2018
      AutorJaroslav Sklenář
      NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
      Rok vydání1997
      Místo vydáníČistá
      Další upřesněnís. 151 - 153
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      16.8.2018 20:35 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 22.8.2018 21:47
      doxa (Jan Škoda) 25.9.2018 18:23