Je to mlýn, kterému chybí voda.
(německé rčení)

Ohnišťovický mlýn

Ohnišťovický mlýn
12
Ohnišťovice
345 22
Domažlice
Ohnišťovice
49° 30' 9.9'', 12° 50' 47.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Dosud stojící původní budova bez zařízení.
jihovýchod obce, část zvaná Malá strana
Černý potok
nepřístupný

Obecná historie:

Mlýn  se nachází na březích Černého potoka.  Ves dělí na Malou a Velkou stranu kamenný most s třemi oblouky, pocházející z roku 1880. Na Malé straně stojí mlýn a rozlehlý rybník. Během druhé světové války unikla obec o vlásek zkáze, když mimo ni dopadlo pět leteckých pum. Za mlýnem byla vyražena štola, která v té době sloužila jako protiletecký kryt.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Na I. Vojenském mapování mlýn není vidět, ale mapa zde není dobře čitelná. Na II. a III. Vojenském mapování mlýn zanesen je zřetelně. Na indikační skice jsou zakreslena 2 kola a 5 nespalných budov v uspořádání uzavřeného dvora, mlýnice je oddělena od obytné budovy i výškově. Jako majitel je u č. 12 uváděn Johann Portner.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Změna majitele mlýna zhruba v roce 1844, v roce 1847 prokazatelně narozen syn nového majitele Václav Beck.

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

mlýn pracuje a je v majetku mlynáře Becka

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Sčítání obyvatel je dochováno jen z roku 1921, kde je uváděn mlynář Josef Beck s rodinou.

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Před válkou umírá mlynář Josef Beck, ve mlýně zůstává zbytek rodiny.

16.10.1945 získává mlýn v osidlovacím řízení Martin Musil ze Dvorce u Nepomuka.

30.10.1945 je Martin Musil jmenován Národním správcem nad konfiskátem živnosti fy. Josef Beck,mlýn Ohnišťovice 12. Odsun německých obytel z obce je pozdržen a tak do poloviny roku 1946 ( kdy se uskutečnil ) bydlí pohromadě rodina původního i nového mlynáře ve mlýně ve shodě a společné práci.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

V únoru 1954 mlýn z moci úřední zastaven a kola zapečetěna, je určen ke zrušení. Pokračuje ve šrotování pro JZD. V roce 1955 přestává i šrotování a mlýn nadobro utichl.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

od poloviny 90. let 20. století slouží k bydlení

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Portner
 • Beck
 • Musil

Historie mlýna také obsahuje:

Potrner

Beck do roku 1945

Musil od roku 1945

Bezirk Hostau

Jan Musil : Rod Musilů ze Dvorce

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
částečně adaptován
08 2018
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • historizující a architektura druhé pol. 19. století
  • raná moderna do roku 1920
  zděná
  vícepodlažní
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • pavlač, balkón
  • dveře
  • okno
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • zcela bez technologie aj.
   V Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 je uvedena 1 Francisova turbína, množství vody v m3/vt. 0.400, spád 3 m, normální výkon vodního díla 12 k.s., mlýn a elektrárna. Potok je uváděn jako Čerchovka. Podnikatel vodního díla: Josef Beck.

   ke dni 30.10.1945 vodní turbína o HP.15 a transmise - dynamo osvětlovací 110 volt - šrotovací kámen o 85 cm - francouzský kámen o 110 cm - stolice porculánová 444x300 mm z Drážďan - stolice žitná 500x300 mm z Vídně - loupačka 500x800 mm z Vídně - koukolník trier 2 m - koukolník trier 150 cm - savka 70x60 - hranolový vysévač moučný 3 m - hranolový vysévač dunstový 3 m - hranolový vysévač šrotovný 150 cm - pět výtahů naběrákových 10 m - váha decimálka na 150 kg - dvě násypky dřevěné - řemeny hlavní 18 m - řemeny na stolici žitnou 7 m - řemeny na stolici porculánku 7 m - řemeny na šrotový kámen 7 m - řemeny na převodu loupačky 8 m - 3 kusy řemenů na výtah 3 m.

   turbína demontována po roce 1989
   Žádná položka není vyplněna
   Zaniklý
   • výroba elektrické energie
   • mletí surovin
   • dřevoobráběcí dílna
   • stavidlo
   • vantroky
   • rybník
   • odtokový kanál
   Žádná položka není vyplněna
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet: 1
   • AutorJan Musil
    NázevRod Musilů ze Dvorce
    Rok vydání2016
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJan Musil
    NázevRod Musilů ze Dvorce
    Rok vydání2016
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorhttps://archivnimapy.cuzk.cz
    Názevmapy
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorhttp://oldmaps.geolab.cz
    Názevmapy
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.mapy.cz
    Názevmapy
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.portafontium.eu
    Názevmatriky
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorspol.
    Názevcd rom Bischofteinitz
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    22.8.2018 15:02 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 26.8.2018 09:25