Je to ještě ve mlýně.
(německé rčení)

Šťáhlavský, Panský, Chvátalův mlýn

Šťáhlavský, Panský, Chvátalův mlýn
70
Na Sádkách
Šťáhlavy
332 03
Plzeň-město
Šťáhlavy
49° 40' 34.7'', 13° 30' 18.7''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
První písemná zmínka o mlýně u starého zámku ve Šťáhlavech je v urbáři z roku 1719. K přestavbě došlo v 19. století. Původní pohon mlýnským kolem na spodní vodu byl v r. 1910 nahrazen Kaplanovou turbínou. V současné době je v upravené budově provozovna tiskárny.
V areálu zámku
Úslava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Podle urbáře šťáhlavského  panství z r. 1719 byl u šťáhlavského starého zámku mlýn a u něho pila a pivovar. Jednalo se patrně o původní mlýnskou budovu.

V první čtvrtině 19. století byla vystavěna nebo přestavěna mlýnská budova do současné podoby. 

Podle dochovaných dokladů vlastnil mlýn v r. 1844 mlynář Rudolf Chvátal. Mlýn byl původně poháněn mlýnským kolem na spodní vodu. 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1866 Josef Chvátal, vodoprávní spor se správou panství ohkedně odvádění vody z náhonu k zavlažování panské louky. Dohodnut kompromis - statek smí odvádět vodu jenom od 1.3. do 30.11. a to pouze v neděli od 5 do 17 hod., popř. ještě jeden den v týdnu od 17 do 5 ráno.

V roce 1910 bylo mlýnské kolo demontováno a instalována Kaplanova vodní turbína.

Od roku 1918 byla turbína využita též jako pohon malé vodní elektrárny. Mlynář Chvátal dal vlastním nákladem postavit elektrickou síť ve Šťáhlavech, které tehdy měly kolem 150 domů, a za velmi nízký poplatek poskytoval elektřinu všem zájemcům.

1922 do mlýna zaveden telefon

Mlynář Rudolf Chvátal zemřel v r. 1924.

mlýn odhadnut na 200.000 Kč za nemovitosti, 90.000 Kč za strojní zařízení  a 80.000 Kč za vodní práva a vodní díla

V r. 1925 prodala dědička po něm paní Stomeová mlýn čp. 70 majiteli velkostatku, bývalému hraběti Karlu Waldsteinovi. Ten mlýn pronajal Josefu Macháčkovi, dřívějšímu stárkovi, na dobu 6 let. První rok činil nájem 6.000 Kč, další roky 8.500 Kč. Po smrti Josefa Macháčka mlýn spravovala vdova Anna Macháčková. Stárkem byl Josef Richter z Plzně. 

Elektrárna byla pro veřejné účely v provozu do roku 1930, kdy byly Šťáhlavy připojeny na rozvodnu v Darově.

1930 majitelé Adolf a Karel Valdsteinové

srpen 1942 Jarmila Täglerová, neteř Anny Macháčkové zatčena gestapem za směnu mouky za zrno načerno. Vězněna v Plzni, Praze a Lipsku.

Dne 1.9. 1945 přidělil ministr zemědělství státním výměrem mlýn Anně Macháčkové.

Dne 10.3.1949 byl mlýn dán do národní správy a správcem se stal poslední stárek Antonín Pokorný. 

Dne 6.1.1951 byl šťáhlavský mlýn výměrem KNV v Plzni Anně Macháčkové odejmut a jmenovaná byla násilně vystěhována. Zemřela v r. 1966.

Roku 1959 byl mlýn předán do správy JZD Šťáhlavy, jeho chod zastaven a v mlýnici byl instalován elektrický šrotovník, který byl v činnosti asi do roku 1970. 

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V roce 1993 byla mlýnská budova čp. 70 vrácena v restituci vnučce Anny Macháčkové - Olze Touškové. Ta v roce 1995 prodala budovu bývalého mlýna současnému majiteli Bohumilu Doubkovi, který odstranil značně zchátralé mlýnské zařízení, budovu upravil a užívá ji jako provozovnu tiskárny.

Turbína i malá vodní elektrárna už v současné době nejsou v provozu, turbína je stále umístěna v podzemních prostorách mlýna. 

2019 tiskárna firmy WorkPress.cz

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Chvátal
 • Macháček
 • Richter
 • Pokorný

Historie mlýna také obsahuje:

Šťáhlavské panství, Rudolf Chvátal, hrabě Karel Waldstein, stát 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  08 2018
   vrchnostenský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   jednopatrový
   • pavlač, balkón
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1866 měl 4 obyčejná složení s běhouny 0,83 m a 1 francouzské s běhounem 1,11 m, dvěma válcovými stolicemi a čistícími stroji
    triér 2 x 0,5 m
    tarár
    loupačka 60 q/24 hod.
    dvojitá žitníá stolice 600 x 300 mm
    pšeničná stolice 600 x 220 mm
    porcelánová stolice 350 x 300 mm
    4 vysévače s hedvábnými potahy
    3 vysévače s drátěnými potahy
    1 reformy
    celkový příkon 15 HP
    Zaniklý
    • pila
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    1866 mlýn a pila
    1930 mlýn a elektrárna, dynamo 240 V x 33 A, 7,92 kW.
    2015 MVE
    • jez
    • náhon
    Nad mlýnem dva jezy - Starý a Spodní.
    k mlýnu veden 1 km dlouhý náhon z levého břehu Úslavy
    vantroky o šířce 50 cm, ke každému kolu z nich šla stavítka (tzv. budníky) 35 x 55 cm, stavítka k francouzskému složení a pile se nacházela až na konci vantrok, na začátku vantrok bylo jalové stavítko o šířce 70 cm, druhé jalové stavítko o šířce 53 cm bylo na konci vantrok
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisVšechna složení i pila měla vlastní vodní kolo o průměru 2,5 - 2,55 m.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisVšechna složení i pila měla vlastní vodní kolo o průměru 2,5 - 2,55 m.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    VýrobceJ. Kohout, Smíchov
    Popisinstalována 1908 v otevřené kašně
    1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,65 (0,706) m3/s, spád 3,1 m, výkon 20,15 (21,88) HP
    2005 MVE: 1x Francis, výkon 11 kW
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorKlempera, Josef
    NázevVodní mlýny v Čechách IX
    Rok vydání2005
    Místo vydánínakladatelství Libri Praha
    Další upřesněnístr. 229
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje26.8.2018
    AutorKlempera, Josef
    NázevVodní mlýny v Čechách IX
    Rok vydání2005
    Místo vydánínakladatelství Libri Praha
    Další upřesněnístr. 229
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje26.8.2018
    AutorVendula Hnojská
    NázevToulky po vodě - 1. díl - Mlýny na řece Úslavě
    Rok vydání2011
    Místo vydáníBlovice
    Další upřesněnís. 33-35
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 38
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    26.8.2018 17:20 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 1.9.2018 17:57
    doxa (Jan Škoda) 23.10.2019 12:05