Mouka je dobrá, ale pytel k ničemu.
(německé přísloví)

Podchomelský mlýn

Podchomelský mlýn
5
Chomle
338 28
Rokycany
Chomle
49° 51' 38.8'', 13° 38' 0.0''
Mlýniště bez mlýna
První zmínku o mlýnu najdeme v kronice obce. V letech 1763-773 je v držení vrchnosti Jindřicha Vinklera z Heinfeldu a jeho manželky hraběnky Ludmily z Bubna a Litic. Mlýn se nacházel na Chomelském potoce (někde uváděný jako Chomlenka) bez prameniště, pouze povrchová voda při deštích, v pozdějších dobách potok napájen díky odvodňování důlních prostor. První stavba malého mlýna s pilou, která se nedochovala, byla pod třetím rybníkem, asi v dřevěném provedení bez čp. Po stavbě nového mlýna čp. 5 v letech 1824-1843 pod druhým rybníkem, byl starý mlýn využíván jako pila. V r. 1964 mlýn zbořen.
Chomlenka
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínku o mlýnu najdeme v kronice obce. V letech 1763 -1773 je v držení vrchnosti Jindřicha Vinklera z Heinfeldu a jeho manželky hraběnky Ludmily z Bubna a Litic.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Mlýn zbořen v roce 1964.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Frajberg
 • Honzík
 • Chytil
 • Chott
 • Semerád
 • Skládal
 • Skobla
 • Vácha
 • Veselka
 • Vintiška
 • Zeman

Historie mlýna také obsahuje:

1771 - pravděpodobný nájemce Wenceslav Vacha st. (svědek na svatbě matrika SOA Plzeň)

1850 - 1864 —Václav Vácha ml., Emanuel Vácha (matriční archivní záznamy) minim. 3 generace

1921 - Vojtěch Honzík mlynář (bytem Chomle čp. 5 - sčítání lidu 1921)

1923 - Antonín Zeman mlynář, majitel (mlýn s pilou)

1929 - pan Chott, majitel

1933 - rod Šternberků

1936 - Frajbergr,  pronájem

1936 - Skobla, pronájem

1938 - Mayer, majitel

1939 - Vladimír Beran, majitel - Antonín Veselka, pronájem

1941 - Vladimír Beran, majitel - František Vintiška pronájem

1946 - Semerád

1947 - Klestil, Chytil pronájem

1950 - Skládal

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  08 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      V roce 1941 jsou k dispozici tyto provozní údaje:
      Mlýn měl vyšší kontingent a to i díky převodu z mlýna na Padrti.
      Kontingent byl 2 700q obilí. Povinná daň na provoz obilního úřadu činila 5 haléřů za 100 kg
      semletého obilí. Činila tedy 135 Kč. Majitel stanovil roční nájem 10 000 korun. Ve mlýně pracoval mlynář, mládek a jako prášek tu pracoval syn Oldřich. , již 10. v řadě z mlynářského rodu. K pohonu mlýna sloužila Francisova turbína o výkonu 9,5 k ( 6,98 kW) z roku 1938. Měla hltnost 139 1/vt. Problém byl ve stálosti průtoku, neboť voda byla do potoka přečerpávána z nedalekých uhelných dolů. Proto k pohonu sloužil také plynový motor na koksový plyn z roku 1937 o výkonu 17 k ( 12,5 kW ). Spotřeba koksu byla 550q ročně. Mletí se provádělo na čtyřválcové stolici firmy J. Kohout a dvouválcové stolici firmy Prokopec. Kromě maximální kapacity pro mletí 2 700q obilí bylo možno ještě 1 000q obilí šrotovat. Mlýn měl 2 výtahy na obilí, takže bylo možno střídavě mlít pšenici i žito.
      Jiřička Václav, Klapající minulost 2011
      Zaniklý
      • pila
       Typturbína Francisova
       StavZaniklý
       Výrobce
       PopisFrancisova turbína o výkonu 9,5 k ( 6,98 kW) z roku 1938. Měla hltnost 139 1/vt.
       Typturbína Francisova
       StavZaniklý
       Výrobce
       PopisFrancisova turbína o výkonu 9,5 k ( 6,98 kW) z roku 1938. Měla hltnost 139 1/vt.
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorObecní úřad
       NázevChomle
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesněníhistorie obce
       Odkazhttp://www.chomle.cz/
       Datum citace internetového zdroje08 2018
       AutorObecní úřad
       NázevChomle
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesněníhistorie obce
       Odkazhttp://www.chomle.cz/
       Datum citace internetového zdroje08 2018
       AutorObecní úřad Chomle
       NázevKronika obce
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje08 2018
       AutorJiřička Václav
       NázevKlapající minulost
       Rok vydání2011
       Místo vydáníHostivice
       Další upřesněníHistorie mlýnů, hamrů a jiných vodních děl na Padrťském potoce (Klabava) a jeho okolí.
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje08 2018
       AutorBatěk František, Hrachová Hana
       NázevRokycansko na starých pohlednicích
       Rok vydání2006
       Místo vydáníHostivice
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje08 2018
       AutorSOA Plzeň
       NázevMatriční záznamy oddaných 1745-1821
       Rok vydání1745
       Místo vydáníRadnice
       Další upřesněníMatrika Radnice 06
       Odkazhttp://www.portafontium.eu/register/soap-pn/radnice-%28ro%29-06
       Datum citace internetového zdroje08 2018
       AutorSOA Plzeň
       NázevMatriční záznamy oddaných 1844-1871
       Rok vydání1844
       Místo vydáníRadnice
       Další upřesněníMatrika Radnice 17
       Odkazhttp://www.portafontium.eu/register/soap-pn/radnice-%28ro%29-17
       Datum citace internetového zdroje08 2018
       AutorSOA Plzeň
       NázevMatriční záznamy narozených 1850-1857
       Rok vydání1850
       Místo vydáníRadnice
       Další upřesněníMatrika Radnice 18
       Odkazhttp://www.portafontium.eu/register/soap-pn/radnice-%28ro%29-18
       Datum citace internetového zdroje08 2018
       AutorSOA Plzeň
       NázevSčítací operát z roku 1921
       Rok vydání1921
       Místo vydáníChomle
       Další upřesnění
       Odkazhttp://www.portafontium.eu/iipimage/34701354/soap-ro_00002_census-1921-chomle-cp005_0040?x=326&y=206&w=682&h=278
       Datum citace internetového zdroje08 2018
       Autoroldmaps.geolab.cz
       NázevI. vojenské (josefské) mapování - Čechy 1764 - 68;
       Rok vydání1768
       Místo vydání
       Další upřesněnímapový list č.139
       Odkazhttp://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=1vm&map_region=ce&map_list=c139
       Datum citace internetového zdroje08 2018
       Autoroldmaps.geolab.cz
       NázevIndikační skica stabilního katastru 1826-43: PLZ052018390;
       Rok vydání1839
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkazhttps://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/skici/skici_wms.html?mapfile=PLZ052018390&widthfile=11784.0&heightfile=15770.0#
       Datum citace internetového zdroje08 2018
       Autoroldmaps.geolab.cz
       NázevCísařské povinné otisky map stabilního katastru Čech 1:2880 (1824-1843)
       Rok vydání1839
       Místo vydání
       Další upřesněnílist [2564-1]
       Odkazhttps://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/coc/coc_data/2564-1/2564-1-002_index.html
       Datum citace internetového zdroje08 2018
       AutorSOA Plzeň
       NázevIII. vojenské mapování - 1 : 25 000
       Rok vydání1879
       Místo vydání
       Další upřesněnímapový list 4051_4
       Odkazhttp://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=3vm&map_region=25&map_list=4051_4
       Datum citace internetového zdroje08 2018

       Žádná položka není vyplněna

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Současné fotografie - exteriér

       Vytvořeno

       28.8.2018 15:29 uživatelem trejlu (Luděk Trejbal)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 30.9.2018 20:44