Na jdoucím mlýnském kole nejsou pavučiny.
(holandské přísloví)

Podchomelský mlýn

Podchomelský mlýn
5
Chomle
338 28
Rokycany
Chomle
49° 51' 38.8'', 13° 38' 0.0''
Mlýniště bez mlýna
První zmínku o mlýnu najdeme v kronice obce. V letech 1763-773 je v držení vrchnosti Jindřicha Vinklera z Heinfeldu a jeho manželky hraběnky Ludmily z Bubna a Litic. Mlýn se nacházel na Chomelském potoce (někde uváděný jako Chomlenka) bez prameniště, pouze povrchová voda při deštích, v pozdějších dobách potok napájen díky odvodňování důlních prostor. První stavba malého mlýna s pilou, která se nedochovala, byla pod třetím rybníkem, asi v dřevěném provedení bez čp. Po stavbě nového mlýna čp. 5 v letech 1824-1843 pod druhým rybníkem, byl starý mlýn využíván jako pila. V r. 1964 mlýn zbořen.
Chomlenka
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínku o mlýnu najdeme v kronice obce. V letech 1763 -1773 je v držení vrchnosti Jindřicha Vinklera z Heinfeldu a jeho manželky hraběnky Ludmily z Bubna a Litic.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Mlýn zbořen v roce 1964.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Frajberg
 • Honzík
 • Chytil
 • Chott
 • Semerád
 • Skládal
 • Skobla
 • Vácha
 • Veselka
 • Vintiška
 • Zeman

Historie mlýna také obsahuje:

1771 - pravděpodobný nájemce Wenceslav Vacha st. (svědek na svatbě matrika SOA Plzeň)

1850 - 1864 —Václav Vácha ml., Emanuel Vácha (matriční archivní záznamy) minim. 3 generace

1921 - Vojtěch Honzík mlynář (bytem Chomle čp. 5 - sčítání lidu 1921)

1923 - Antonín Zeman mlynář, majitel (mlýn s pilou)

1929 - pan Chott, majitel

1933 - rod Šternberků

1936 - Frajbergr,  pronájem

1936 - Skobla, pronájem

1938 - Mayer, majitel

1939 - Vladimír Beran, majitel - Antonín Veselka, pronájem

1941 - Vladimír Beran, majitel - František Vintiška pronájem

1946 - Semerád

1947 - Klestil, Chytil pronájem

1950 - Skládal

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • mlynářské účelové známky
neexistuje
08 2018
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     V roce 1941 jsou k dispozici tyto provozní údaje:
     Mlýn měl vyšší kontingent a to i díky převodu z mlýna na Padrti.
     Kontingent byl 2 700q obilí. Povinná daň na provoz obilního úřadu činila 5 haléřů za 100 kg
     semletého obilí. Činila tedy 135 Kč. Majitel stanovil roční nájem 10 000 korun. Ve mlýně pracoval mlynář, mládek a jako prášek tu pracoval syn Oldřich. , již 10. v řadě z mlynářského rodu. K pohonu mlýna sloužila Francisova turbína o výkonu 9,5 k ( 6,98 kW) z roku 1938. Měla hltnost 139 1/vt. Problém byl ve stálosti průtoku, neboť voda byla do potoka přečerpávána z nedalekých uhelných dolů. Proto k pohonu sloužil také plynový motor na koksový plyn z roku 1937 o výkonu 17 k ( 12,5 kW ). Spotřeba koksu byla 550q ročně. Mletí se provádělo na čtyřválcové stolici firmy J. Kohout a dvouválcové stolici firmy Prokopec. Kromě maximální kapacity pro mletí 2 700q obilí bylo možno ještě 1 000q obilí šrotovat. Mlýn měl 2 výtahy na obilí, takže bylo možno střídavě mlít pšenici i žito.
     Jiřička Václav, Klapající minulost 2011
     Zaniklý
     • pila
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisFrancisova turbína o výkonu 9,5 k ( 6,98 kW) z roku 1938. Měla hltnost 139 1/vt.
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisFrancisova turbína o výkonu 9,5 k ( 6,98 kW) z roku 1938. Měla hltnost 139 1/vt.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorObecní úřad
      NázevChomle
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníhistorie obce
      Odkazhttp://www.chomle.cz/
      Datum citace internetového zdroje08 2018
      AutorObecní úřad
      NázevChomle
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníhistorie obce
      Odkazhttp://www.chomle.cz/
      Datum citace internetového zdroje08 2018
      AutorObecní úřad Chomle
      NázevKronika obce
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje08 2018
      AutorJiřička Václav
      NázevKlapající minulost
      Rok vydání2011
      Místo vydáníHostivice
      Další upřesněníHistorie mlýnů, hamrů a jiných vodních děl na Padrťském potoce (Klabava) a jeho okolí.
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje08 2018
      AutorBatěk František, Hrachová Hana
      NázevRokycansko na starých pohlednicích
      Rok vydání2006
      Místo vydáníHostivice
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje08 2018
      AutorSOA Plzeň
      NázevMatriční záznamy oddaných 1745-1821
      Rok vydání1745
      Místo vydáníRadnice
      Další upřesněníMatrika Radnice 06
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/register/soap-pn/radnice-%28ro%29-06
      Datum citace internetového zdroje08 2018
      AutorSOA Plzeň
      NázevMatriční záznamy oddaných 1844-1871
      Rok vydání1844
      Místo vydáníRadnice
      Další upřesněníMatrika Radnice 17
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/register/soap-pn/radnice-%28ro%29-17
      Datum citace internetového zdroje08 2018
      AutorSOA Plzeň
      NázevMatriční záznamy narozených 1850-1857
      Rok vydání1850
      Místo vydáníRadnice
      Další upřesněníMatrika Radnice 18
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/register/soap-pn/radnice-%28ro%29-18
      Datum citace internetového zdroje08 2018
      AutorSOA Plzeň
      NázevSčítací operát z roku 1921
      Rok vydání1921
      Místo vydáníChomle
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/iipimage/34701354/soap-ro_00002_census-1921-chomle-cp005_0040?x=326&y=206&w=682&h=278
      Datum citace internetového zdroje08 2018
      Autoroldmaps.geolab.cz
      NázevI. vojenské (josefské) mapování - Čechy 1764 - 68;
      Rok vydání1768
      Místo vydání
      Další upřesněnímapový list č.139
      Odkazhttp://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=1vm&map_region=ce&map_list=c139
      Datum citace internetového zdroje08 2018
      Autoroldmaps.geolab.cz
      NázevIndikační skica stabilního katastru 1826-43: PLZ052018390;
      Rok vydání1839
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/skici/skici_wms.html?mapfile=PLZ052018390&widthfile=11784.0&heightfile=15770.0#
      Datum citace internetového zdroje08 2018
      Autoroldmaps.geolab.cz
      NázevCísařské povinné otisky map stabilního katastru Čech 1:2880 (1824-1843)
      Rok vydání1839
      Místo vydání
      Další upřesněnílist [2564-1]
      Odkazhttps://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/coc/coc_data/2564-1/2564-1-002_index.html
      Datum citace internetového zdroje08 2018
      AutorSOA Plzeň
      NázevIII. vojenské mapování - 1 : 25 000
      Rok vydání1879
      Místo vydání
      Další upřesněnímapový list 4051_4
      Odkazhttp://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=3vm&map_region=25&map_list=4051_4
      Datum citace internetového zdroje08 2018

      Žádná položka není vyplněna

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

      Vytvořeno

      28.8.2018 15:29 uživatelem trejlu (Luděk Trejbal)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 11.2.2020 10:22