Pracuje jako mlynářský kůň.
(německé přirovnání)

Melmatěj, Juliusovský mlýn

Melmatěj, Juliusovský mlýn
41
Dobřív
338 44
Rokycany
Dobřív
49° 43' 47.1'', 13° 43' 23.9''
Mlýniště bez mlýna
První zmínka o mlýnu je z roku 1616. Byl zahrnut do městečka Strašice a nazýván mlýnem Hradským nebo Hradišťským. Mlýn původně patřil k panství Zbiroh a od něj jej koupil Julius Sarth. Okolu roku 1652 byl pronajat mlynáři Linhartovi. Po té střídali různí majitelé a nájemci. V roce 1923 byl mlýn zbořen.
Klabava
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínka je z roku 1616. Tehdy mlýn byl zahrnut do městečka Strašice. Byl nazýván mlýnem Hradským nebo také Hradišťským pravděpodobně proto, že se nalézal v těsné blízkosti snad královského hradu, který pocházel pravděpodobně ze 13. století. Mlýn patřil původně k panství Zbiroh a od něj jej koupil Julius de Sarth. Proto se mlýn nazýval také „Juliusovský”. De Sarth byl také spolumajitelem strašické huti. Po smrti Julia jeho bratr Jindřich pronajal před rokem 1652 mlýn mlynáři Linhartovi.
V roce 1653 se pak vdova po Juliovi de Sarth, Marie, znova vdala za Matyáše Běšinského, který je v „Registru seznamu osedlých” vsi Strašice uveden. Jak se ve zmíněném seznamu píše, mlynář Běšinský byl povinen platit o svátku svatého Jiří a svatého Havla vždy 1 kopu 36 grošů míšeňských, dále pracovat robotou 7 dní v roce z toho 1 den na sekání luk a dále rozřezat 50 klád. Výše uvedená vdova Marie se za svobodna jmenovala Wildová a v květnu 1657 prodala mlýn svému bratranci Matěji Wildovi. V prodejní smlouvě se říká: „Mlýn s pilou a dvorem nad týmž mlýnem ležícím, též dědinami, jich při tom dvoře a mlejně pod 50 strychů luk pod 14 vozů sena se nachází”. Kupující složil 35 kop grošů hotově a musel zaplatit záduší kostela sv. Vavřince ve Strašicích 10 kop, nebožtíkem Juliem de Sarth odkázaných.

Matěj Wild měl s manželkou Dorotou dva syny. Václava a mladšího Jiřího. Když v roce 1692 odešel na věčnost, převzal mlýn o dvojím složení bratr Jiří. Ten hospodařil na mlýně do roku 1722, kdy jej předal synovi zemřelého Václava, také Václavovi, který v době smrti otce byl teprve pětiletý.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Poslední mlynář Wild měl však jen dceru. Ta se již postarší provdala za učitele ze Strašic Václava Svobodu. Nic jí tehdy nevadilo, že byl o 12 let mladší. Ve farní kronice strašického kostela je v roce 1875 připomínán jako dárce 15 zlatých na nákup nové křížové cesty. O jeho úmrtí v roce 1899 píše ve svých zápiscích strašický hutní a báňský lékař MUDr. Vilém Pobuda starší, že „dne 14. května 1899 zemřel tu pan Václav Svoboda, ve stáří 80 let, který před 55 lety byl ve Strašicích podučitelem asi do roku 1845, kdy oženiv se do mlýna Melmatějovic, učitelování zanechal.

Majitelem mlýna v roce 1908, tedy v době, kdy mlynáři na Padrťském potoce bojovali proti rokycanskému vodovodu, byl Václav Karásek. Z tabulky související s přezkumem vodních poměru však plyne, že tou dobou měl mlýn již jen 2 kola. Jedno původní k pohonu mlýna a druhé k pohonu pily a to již větší o průměru 3 metry a šířce 1,23 metru. Pan Karásek, který byl současně nájemcem hostince v Plzni se rozhodl, že si poblíž mlýna postaví patrovou vilu. Tím se zadlužil a mlýn i vilu prodal. Po něm vlastnili vilu pánové Jančík, Kohout a naposledy dr. Svědínek. Mlýn, který měl popisné číslo 41 zakoupilo v roce 1910 panství hraběte Josefa Colloredo-Mannsfelda a dále jej pronajímalo. Nájemci byli pan Václav Bürger a po něm pan Emanuel Strnad. Ten se odtud v roce 1917 odstěhoval a mlýn začal chátrat.

Jeho odchodem byl mlýn zrušen. Kontingent mletí byl předán do mlýna pana Mikulíka ve Strašicích.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V roce 1923 byl mlýn panem J. Bůchou ze Strašic zakoupen a zbořen.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Dnes je z původních budov této osady funkční pouze vila, která byla po roce 1989 navrácena i s pozemky do majetku Colloredo-Mannsfeldů.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Běšínský
 • Bürger
 • Karásek
 • Linhart
 • Strnad
 • Svoboda
 • Wild

Historie mlýna také obsahuje:

1630 - Julius Sarth, majitel odkoupil od panství Zbiroh (Juliusovský ml.)

1652 - Linhart , mlynář nájemce

1653 - vdova Marie de Sarthová (roz. Wildová) si bere Matyáše Běšínského, kantora ve městě Žebráku

1657 - 1692 Matěj Wild mlynář - mlýn s pilou

1692 - 1722 Jiří Wild mlynář

1722 - Václav Wild mlynář

1845 - Václav Svoboda

1908 - Václav Karásek - jen 2 kola

1910 - hrabě Josef Colloredo-Mannsfeld - majitel

1910 - Václav Bürger mlynář, nájemce

       - Emanuel Strnad mlynář, nájemce


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  09 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
       Žádná položka není vyplněna
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorJiřička Václav
       NázevKlapajicí minulost
       Rok vydání2011
       Místo vydáníHostivice
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje09 2018
       AutorJiřička Václav
       NázevKlapajicí minulost
       Rok vydání2011
       Místo vydáníHostivice
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje09 2018
       AutorBatěk František, Hrachová Hana
       NázevRokycansko na starých pohlednicích
       Rok vydání2006
       Místo vydáníHostivice
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje09 2018

       Místo uloženíSOA Praha
       Název fonduVelkostatek Zbiroh
       Název archiválieUrbář
       Evidenční jednotkakniha
       Inventární číslo, signatura1
       Místo uloženíSOA Praha
       Název fonduVelkostatek Zbiroh
       Název archiválieUrbář
       Evidenční jednotkakniha
       Inventární číslo, signatura1
       Místo uloženíSOA Praha
       Název fonduVelkostatek Zbiroh
       Název archiváliepozemková kniha
       Evidenční jednotkakniha
       Inventární číslo, signatura4804

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Ostatní

       Vytvořeno

       2.9.2018 13:07 uživatelem trejlu (Luděk Trejbal)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 6.9.2018 20:31
       Jiří Smitka (Jiří Smitka) 16.4.2020 14:34