Pastorovi synové a mlynářovy svině jsou stejní.
(estonské přísloví)

mlýn v údolí Suché Bělé

mlýn v údolí Suché Bělé
Hřensko
407 17
Děčín
Hřensko
50° 52' 29.9'', 14° 15' 12.8''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stál na okraji Hřenska v údolí potoka Suchá Bělá. Okolí mlýna se v poslední době velmi změnilo, bylo částečně upraveno, v sousedsství objektu vzniklo velké parkoviště, koryto potoka bylo přeneseno výše do stráně. Nad místem, kde stál mlýn, nyní voda Suché Kamenice stéká umělým vodopádem k silnici. Místo, kde stál objekt je zarostlé vegetací.
Samota nad Hřenskem
Suchá Bělá
volně přístupný

Obecná historie:

Na starých mapách a na informační tabuli u mlýna je jako vodní tok uvedena Dlouhá Bělá. Na současné mapě je potok nazván Suchá Bělá. Dlouhá Bělá se podle současné mapy vlévá nad Hřenskem do Suché Bělé.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1583 - první zmínka o mlýnu, uváděn jako Horní mlýn, měl 2 mlecí zařízení a třetí kolo pohánělo pilu (info tabule u mlýna na parkovišti)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Mlýn je zakreslen na I. vojenském mapování.

Na III. vojenském mapování mlýn není zveden.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V Seznamu vodních děl republiky Československé z r. 1932 mlýn není uveden.

Na letecké mapě z r. 1953 není objekt uveden.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  09 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    Na pozemku jsou zbytky kamenných kvádrů.

    Podle Císařských povinných otisků a Indikační skici byl mlýn dřevěný, buď roubený, nebo hrázděný.
      • zcela bez technologie aj.
      V roce 1583 měl mlýn 2 mlecí zařízení a byla u něho pila (info panel)
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      K r. 1583 je u mlýna uváděna pila.
      • náhon
      Tok Suché Bělé byl přeložen z údolí od silnice výše, voda teče umělým korytem a spadá umělým vodopádem v sousedství bývalého mlýna ke svému původnímu toku, kde je zatrubněna.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisMlýn byl patrně na vrchni vodu
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisMlýn byl patrně na vrchni vodu
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet
      NázevHřensko
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníHistorie, zmínka o 3 mlýnch ve Hřensku
      Odkazhttps://www.hrensko.cz/inpage/historie-obce/
      Datum citace internetového zdroje8.10.2018
      AutorInternet
      NázevHřensko
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníHistorie, zmínka o 3 mlýnch ve Hřensku
      Odkazhttps://www.hrensko.cz/inpage/historie-obce/
      Datum citace internetového zdroje8.10.2018
      AutorInformační tabule
      NázevHřensko
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníviz foto "Ostatní"
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Ostatní

      Vytvořeno

      8.10.2018 18:23 uživatelem Helena Špůrová

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 8.10.2018 19:59