Když je mouka zkažená, je pozdě péct koláč.
(německé přísloví)

Myslívský mlýn, Mlýn na rybníce; Weihermühle, Weyer mühle,

Myslívský mlýn, Mlýn na rybníce; Weihermühle, Weyer mühle,
17
Myslív
34507
Domažlice
Myslív u Všerub
49° 20' 13.1'', 12° 58' 3.9''
Mlýniště bez mlýna
V těsné blízkosti hranice s Bavorskem stávala západně od Všerub u Kdyně mezi silnicí na Maxov a státní hranicí dnes zaniklá ves Myslív. Mlýn je zakreslen na mapě panství Kout - Trhanov z r 1760, vznikl tedy před tímto datem. Po odsunu r. 1945 byla ves zčásti dosídlena, ale s počátkem socialismu odsud museli obyvatelé odejít kvůli vzniku hraničního pásma. Mlýn v roce 1947 částečně vyhořel a krátce na to byl při budování hraničního pásma zbořen.
V této lokalitě probíhala akce STB "Kámen". Na hrázi Myslívského rybníka byla falešná hranice, kam byli převaděčem odváděni uprchlíci.
cca 1,5 km na jihojihovýchod
Rybniční potok
volně přístupný

Obecná historie:

Zaniklá ves Myslív stávala západně od Všerub mezi silnicí na Maxov a státní hranicí. Ves byla založena kolem r. 1579 "uprostřed lesů", dnes je však okolí zcela odlesněno. Nějakou dobu zde byla i sklárna. V roce 1930 měla ves 55 domů s německými obyvateli. Mlýn je zakreslen na mapě panství Kout - Trhanov z r 1760, vznikl tedy před tímto datem. Po odsunu r. 1945 byla ves zčásti dosídlena, ale s počátkem socialismu odsud museli obyvatelé odejít kvůli vzniku hraničního pásma. Pak zde ještě přetrvávalo několik objektů využívaných pohraniční stráží.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je zakreslen na mapě panství Kout - Trhanov z r 1760, vznikl tedy před tímto datem. Je i na mapě I. Vojenského mapování. Na skice stabilního katastru i II. vojenském mapování  jako Weyer Mühle v těsné blízkosti hranic s Bavorskem, majitel Anton Hacker,  pila ve spalném objektu, není vyznačeno mlýnské kolo, další 2 spalné a jedna zděná budova.

Na otisku stabilního katastru r.1838 - 1 kolo ve zděné budově, pila v dřevěné, změna dispozic budov areálu

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Na III. vojenském mapování jako Weihermühle. Podle sčítání obyvatel z roku 1910 pod názvem Weihermühle, mlynářem je Johann Hacker* 1880 s Marií a rodinou.

Podle sčítání obyvatel z roku 1921 je mlynářem Johann Hacker *1880 s manželkou Marií a rodinou. V roce 1930 podle Seznamu a mapy vodních děl republiky Československé zřejmě tentýž Jan Hacker, mlýn a pila, 2 kola na svrchní vodu.

Po druhé světové válce došlo vroce 1945 k odsunu původních německých obyvatel. Mlýn částečně v roce 1947 vyhořel .

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

V 50. letech 20. století při jednotné demolici okolních vsí a samot z důvodu výstavby hraničního pásma.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

pouze neznatelné stopy po mlýništi a mlýně

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Hacker

Historie mlýna také obsahuje:

V této lokalitě probíhala akce STB  "Kámen". Na hrázi Myslívského rybníka byla falešná hranice, kam byli převaděčem odváděni uprchlíci. Po „překročení“ fiktivní státní hranice byli zastaveni falešnou hlídkou německé pohraniční policie a dovedeni do falešné úřadovny americké CIC. Ta byla umístěna v nejjižnější části obce Myslív v č.p. 42. Zde byli v naaranžovaném prostředí podrobeni výslechu, při kterém vypovídali o své činnosti proti režimu. Po výslechu uprchlíci odcházeli do tábora v Německu, přitom však „zabloudili“ na území ČSR, nebo byli na „německém území“ přepadení hlídkou SNB, byli zatčeni a „uneseni“ do ČSR. Následovaly soudy a perzekuce.
Podrobně viz. kniha Václavy Jandečkové "Kámen".

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  10 2018
   venkovský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
    zděná
    přízemní
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      pila ve spalné samostatně stojící budově
      • stavidlo
      • náhon
      • vantroky
      • rybník
      • odtokový kanál
      • lednice
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 jsou uvedena 2 kola na svrchní vodu, množství vody v m3/vt. 0,166 , spád 3,4 m, normální výkon vodního díla 4,9 k.s. Potok je uváděn jako Myslívecký.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 jsou uvedena 2 kola na svrchní vodu, množství vody v m3/vt. 0,166 , spád 3,4 m, normální výkon vodního díla 4,9 k.s. Potok je uváděn jako Myslívecký.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 11
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 11
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorhttps://kontaminace.cenia.cz/
      Názevfoto
      Rok vydání1950
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.archivnimapy.cuzk.cz
      Názevmapy
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.oldmaps.geolab.cz
      Názevmapy
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorVáclava Jandečková
      NázevKámen
      Rok vydání2013
      Místo vydáníDomažlice
      Další upřesněníNakladatelství Českého lesa
      Odkazhttps://www.databazeknih.cz/knihy/kamen-209798
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.zanikleobce.cz
      Názevfoto
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      25.10.2018 18:59 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 29.10.2018 19:07