Mlynář má dvě měřice, jednu na naměření
a druhou na odměření.
(německé přísloví)

Baumannův mlýn

Baumannův mlýn
3
Sruby
34507
Domažlice
Sruby na Šumavě
49° 18' 45.1'', 13° 0' 31.0''
Mlýniště bez mlýna
SRUBY (Heuhof) U VŠERUB
Obec se nacházela přibližně čtyři kilometry jihovýchodně od Všerub v údolí říčky Kouby při státní hranici s Německem. Byla založena počátkem 16. století, pravděpodobně šlo o obnovu staršího zaniklého osídlení. K Čechám připadla až úpravou hranice r. 1707, zůstala ovšem vsí obývanou výhradně Němci. Sommer udává v roce 1839 ke vsi 12 domů, 73 obyvatel německé národnosti a dva mlýny a pilu. Před válkou zde bylo 21 domů. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vysídleno a ves zůstala prakticky pustá, v 50. letech po vzniku hraničního pásma zlikvidována.
východní strana obce
Kouba
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je zakreslen na II. i III. Vojenském mapování. Na indikační skice stabilního katastru 2 kola v nespalné budově, na druhé straně pila ve spalné budově, okolo mlýna další 2 spalné budovy a zděná kaplička. Stejné na otisku stabilního katastru z roku 1837.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

ve sčítání obyvatel z roku 1880 uveden mlynář Anton Baumann * 1834 s rodinou, ke mlýnu má ještě 3 koně, 16 kusů hovězího dobytka, 3 prasata. Podle sčítání obyvatel z roku 1890 stejný stav. V roce 1900 je již mlynářem Antonův syn Franz *1868 s rodinou,stejně tak v roce 1910.

V roce 1921 je stále mlynářem Franz Baumann *1868 s rodinou. V roce 1930 uváděn v Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé František Baumann, mlýn, pila a elektrárna, 2 kola na svrchní vodu, psáno jako č.p. 5. Někdy poté instalována turbína, dochovala se betonová komora pro uložení turbíny.

Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo mlýna vysídleno a ves zůstala prakticky pustá.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1949 budovy stojí. V říjnu 1955 zbořeno z důvodu hraničního pásma.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Baumann

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  10 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     • výroba elektrické energie
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 jsou uvedena 2 kola na vrchní vodu, množství vody v m3/vt. 0.170, spád 3,36 m, normální výkon vodního díla 4,8 k.s.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 jsou uvedena 2 kola na vrchní vodu, množství vody v m3/vt. 0.170, spád 3,36 m, normální výkon vodního díla 4,8 k.s.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 11
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 11
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.kontaminace.cenia.cz
      Názevfoto
      Rok vydání1949
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorhttps://archivnimapy.cuzk.cz
      Názevmapy
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autoroldmaps.geolab.cz
      Názevmapy
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.portafontium.eu
      Názevsčítání obyvatel
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.zanikleobce.cz
      Názevfoto
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      27.10.2018 13:40 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 13.12.2018 20:10