Když se vítr utiší, když voda odteče,
když koně uhynou, musí se mlýny zastavit.
(německé přísloví)

Sviňský mlýn; Saumühle

Sviňský mlýn; Saumühle
12
Sruby
34507
Domažlice
Sruby na Šumavě
49° 18' 44.3'', 13° 1' 18.4''
Mlýniště bez mlýna
SRUBY (Heuhof) U VŠERUB. Obec se nacházela přibližně čtyři kilometry jihovýchodně od Všerub v údolí říčky Kouby při státní hranici s Německem. Byla založena počátkem 16. století, pravděpodobně šlo o obnovu staršího zaniklého osídlení. K Čechám připadla až úpravou hranice r. 1707, zůstala ovšem vsí obývanou výhradně Němci. Jeden mlýn stával přímo v obci, tento na samotě východně od obce.
východně
Liščí potok
volně přístupný

Obecná historie:

Mlýn spadající pod obec Sruby číslem popisným 12 stál na samotě směrem na Fleky na Sviňském potoce , dnešní název Liščí potok. Ten se následně vlévá do Kouby na které v obci stojí mlýn č.p. 5 (samostatná karta mlýna vytvořena). Mlýn je zakreslen na II. i III. Vojenském mapování. Zanikl po II. světové válce, dnes znatelné trosky.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Na indikační skice stabilního katastru roku 1838 č.p. 12 Martin Simek, 2 kola ve spalné budově, další dřevěná stavba stojí za potokem. Stejné na otisku stabilního katastru 1837, na originální mapě 1837 potom výrazné stavební úpravy. Sommer udává v roce 1839 ke vsi 12 domů, 73 obyvatel německé národnosti a dva mlýny a pilu.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

V nejstarším sčítání obyvatel, které se z lokality zachovalo, z roku 1880 uveden jako mlynář Georg Simeth * 1850, ke mlýnu i menší hospodářství např.  2 jalovice, 2 voli, 3 krávy, 2 úly. Ve mlýně dále žije otec mlynáře Johann *1823, který pravděpodobně byl mlynářem před svým synem.

Sčítání obyvatel 1890- stejný mlynář, hospodářství např. 2 jalovice, 5 krav, 3 prasata, 6 úlů.

Přes sčítání obyvatel 1900 je i v roce 1910 mlynářem Georg Simeth * 1850.

Sčítání obyvatel 1921 uvádí jako mlynáře Josefa Simetha * 1883, jako většina obyvatel v okolí německé národnosti s rodinou a pomocníky ve mlýně.

Roku 1930 stále mlynářem Josef Simeth, mlýn, pila a elektrárna, 1 kolo na svrchní vodu.

Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vysídleno a ves zůstala prakticky pustá.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1949 pouze trosky poslední budovy. V říjnu 1955 zbořeno z důvodu hraničního pásma.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Ze mlýna zbyly pouze zbytky náhonu a základů.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Simeth

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  10 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
      • zcela bez technologie aj.
      roku 1838 dvě kola, 1930 jedno kolo
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • výroba elektrické energie
      • náhon
      • akumulační nádržka
      • odtokový kanál
      • lednice
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 je uveden mlýn s 1 kolem na svrchní vodu, pila a elektrárna, množství vody v m3/vt. 0,115, spád 4,54 m, normální výkon vodního díla 4,5 k.s. Podnikatel vodního díla: Josef Simeth.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 je uveden mlýn s 1 kolem na svrchní vodu, pila a elektrárna, množství vody v m3/vt. 0,115, spád 4,54 m, normální výkon vodního díla 4,5 k.s. Podnikatel vodního díla: Josef Simeth.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 11
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 11
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.kontaminace.cenia.cz
      Názevfoto
      Rok vydání1949
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.archivnimapy.cuzk.cz
      Názevmapy
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autoroldmaps.geolab.cz
      Názevmapy
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.portafontium.eu
      Názevsčítání obyvatel
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorPetr Bílek - www.zanikleobce.cz
      Názevfoto
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      27.10.2018 16:48 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 13.12.2018 20:11