Není mouky bez otrub, ořechu bez skořápky,
zrna bez slámy, člověka bez chyby.
(italské přísloví)

Pláňský mlýn

Pláňský mlýn
1
Pláně
34507
Domažlice
Pláně na Šumavě
49° 19' 12.1'', 13° 1' 37.2''
Mlýniště bez mlýna
Zbytky vesnice vjv. od Všerub při silnici na Nýrsko. Patří k nejstarším osadám v regionu, vznikla patrně v 1. polovině 14. století. Až do roku 1707 šlo o hraniční osadu, toho roku byla hranice posunuta asi o 2 km dále, čímž se na české území dostaly i nedaleké Sruby. Původní české osídlení v průběhu 17.-18. století zcela vytlačilo osídlení německé. Před válkou zde stálo 24 usedlostí. Po válce německé obyvatelstvo vysídleno a po roce 1948 se Pláně staly nepřístupnou osadou v těsné blízkosti hraničních zátarasů. Dnes zde přežívají poslední čtyři domy.
západně vedle obce
Kouba
volně přístupný

Obecná historie:

Mlýn je zobrazen na hraniční mapě z roku 1706, I., II. i III. vojenském mapování. Zanikl po roce 1949.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

V Berní rule 1654 mlýn zaznamenán ještě není. Kolem poloviny 18. století v obci Tereziánský katastr uvádí 13 usedlostí. Ve fasi se objevuje mlynář na mlýně o jednom kole. V roce 1706 je mlýn zaznamenán na hraniční mapě. Soupis obyvatel z roku 1784 – pod č. 1 je mlýn Petra Baumanna. V roce 1839 všichni obyvatelé německé národnosti. Roku 1837 ve skice stabilního katastruje uveden Anton Baumann, obytná budova zděná, mlýnice dřevěná, 1 kolo, další 2 větší a jedna malá spalná budova. V otisku stabilního katastru je zděná budova mlýna společně s mlýnicí a jedním kolem, druhá spalná budova také s jedním kolem.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Ve sčítání obyvatel z roku 1880 uveden jako mlynář Josef Stauber *1827 s rodinou, ke mlýnu patří např. 12 kusů dobytka. Stejný mlynář je uveden v roce 1890. Od sčítání roku 1900 přes rok 1910 mlynářem nejstarší syn Josefa Staubera Franz Stauber *1862 s rodinou.

1921 - Franz Stauber *1862 s rodinou

1921 - Franz Stauber *1862 s rodinou

Seznam a mapa vodních děl republiky Československé 1930 : Chamský potok ( Kouba ) Pláně,  František Stauber, mlýn a pila, 1 kolo na svrchní vodu, 0,104-3,6-3,2.

Po válce německé obyvatelstvo vysídleno a po roce 1948 se Pláně staly nepřístupnou osadou v těsné blízkosti hraničních zátarasů.

Po roce 1950 byly zbořeny všechny domy ve středu vsi včetně kaple i domy pod silnicí. Žádné zbytky se nedochovaly ze mlýna stávajícího kdysi u potoka na západním okraji vsi.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Baumann
 • Stauber

Historie mlýna také obsahuje:

Petr Baumann

Anton Baumann

Josef Stauber

Franz Stauber

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
neexistuje
10 2018
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   přízemní
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     • náhon
     • rybník
     • odtokový kanál
     • lednice
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 je uveden mlýn s 1 kolem na svrchní vodu a pila, množství vody v m3/vt. 0,104, spád 3,6 m, normální výkon vodního díla 3,2 k.s. Podnikatel vodního díla: František Stauber.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 je uveden mlýn s 1 kolem na svrchní vodu a pila, množství vody v m3/vt. 0,104, spád 3,6 m, normální výkon vodního díla 3,2 k.s. Podnikatel vodního díla: František Stauber.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 11
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 11
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autoroldmaps.geolab.cz
     Názevmapy
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.archivnimapy.cuzk.cz
     Názevmapy
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autormapy.cz
     Názevmapy
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.kontaminace.cenia.cz
     Názevfoto
     Rok vydání1949
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor1
     Název1
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.portafontium.eu
     Názevsčítání obyvatel
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     28.10.2018 15:10 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 23.1.2019 21:52