Mlynář je šlechtické dítko, na něj pracuje voda a vítr.
(německé přísloví)

Radkovický mlýn

Radkovický mlýn
40
Radkovice u Budče
38001
Třebíč
Radkovice u Budče
49° 4' 54.5'', 15° 36' 59.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
První zmínka o mlýně je z r. 1666. Byl to malý venkovský kamenný mlýn postavený s ostatními budovami do čtverce kvůli obraně - byl na samotě. Byla tu i pila, olejna a stoupa. Mlýn postavila vrchnost a pronajímala ho. Dnes je bývalý mlýn veden v KN jako rodinný dům.
Na západ od vesnice
Želetavka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je starého původu, postavila ho kdysi vrchnost. Dokladem toho jsou silné kamenné zdi, klenutí v jedné místnosti a veliký sklep pod obytnými místnostmi. K mlýnu patřily další budovy, tj. stáje, chlévy, stodola, kolny, které jsou postaveny tak, že ze všech stran uzavírají dvůr. Bylo to z bezpečnostního hlediska, neboť mlýn stával na samotě. Vrchnost mlýn pronajímala.

Severně od mlýna byl Radkovický rybník, který se připomíná již roku 1464. Roku 1866 koupil mlynář tento rybník od vrchnosti, hraběte Maxmiliána Wallise. Kolem roku 1900 byl rybník, jež míval málo vody, vypuštěn a proměněn v louku. Zrušen byl úředně až roku 1929. Dokud rybník ještě byl, šla voda na mlýn strouhou ze Želetavky. 

První známý mlynář na radkovickém mlýně byl r. 1666 Václav Lodes. 

1668 - 1708 Šimon Vopelka

1707 - 46 Jan Lodes, pak Martin Lodes, Jan Lodes a opět Martin Lodes, až do roku 1758.

Od roku 1760 Matěj Procházka, který také zakoupil mlýn od vrchnosti do svého majetku. Od 1776 - 1816 Tomáš Procházka. 1817 - 1829 František Procházka.

1830 - 1836 mlynář Josef Jansa.

1846 - 49 Petr, syn Františka Procházky.

V roce 1847 byl mlýn odhadnut na 4 000 zlatých inventární ceny.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

V letech 1849 - 92 hospodařil na mlýně František Pacher, po něm tu mlynařil jeho syn Jan Pacher, který zemřel r. 1927. 

1. července 1852 byla poškozena stavidla u mlýna velkou vodou, která přišla po průtrži mračen. Je zaznamenáno, že mlynář měl kvůli ucházení vody velkou škodu.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Po smrti Jana Pachera vedla mlýn od roku 1927 až do roku 1934 jeho vdova Josefa Pacherová, roz. Růžičková z Radkovic. Starala se též o pilu u mlýna. 

Za mlynáře Jana Pachera byl mlýn nově upraven a osazen novými stroji. Rovněž vodní kola nahradila turbína.

Od roku 1934 až do počátku nového tisíciletí byl majitelem mlýna v Radkovicích Josef, syn Jana Pachera. Za něho došlo k přestavbě mlýna - v roce 1940 bylo mlýnské stavení zvýšeno a opatřeno dvěma novými stolicemi válců, loupačkou a šrotovníkem se vším příslušenstvím a byly také instalovány dva elektromotory, které poháněly mlýn i pilu při nedostatku vody.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Dnes je objekt čp. 40 veden v katastru nemovitostí jako rodinný dům.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Lodes
 • Vopelka
 • Procházka
 • Jansa
 • Pacher

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  09 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
       Žádná položka není vyplněna
       Zaniklý
       • pila
       • stoupa
       • olejna
       • náhon
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis
       Typturbína Francisova
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis
       Typelektrický motor
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis
       Typelektrický motor
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis
       Historické technologické prvky
       AutorKlempera, Josef
       NázevVodní mlýny v Čechách IX
       Rok vydání2005
       Místo vydánínakladatelství Libri Praha
       Další upřesněnístr. 144 - 147
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorKlempera, Josef
       NázevVodní mlýny v Čechách IX
       Rok vydání2005
       Místo vydánínakladatelství Libri Praha
       Další upřesněnístr. 144 - 147
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Vytvořeno

       3.11.2018 19:58 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 8.11.2018 20:50