Můj dědeček byl mlynář, ale poctivý člověk.
(německé přísloví)

mlýn Papírna, V Túči, V Kokošce, Tušec, Klepeto, Jindrovský, Daniovský, Viktorinovský

mlýn Papírna, V Túči, V Kokošce, Tušec, Klepeto, Jindrovský, Daniovský, Viktorinovský
15
Papírna
Rakovník
26901
Rakovník
Rakovník
50° 5' 22.1'', 13° 45' 57.7''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Jeden ze středověkých rakovnických mlýnů, doložený k pol. 14. stol., často měnil majitele, koncem 17. stol. přestavěn na papírnu a po roce 1847 opět na mlýn.
3 km jv od kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku
Rakovnický potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

kol. 1350 v držení rodu Hylandů

1443 majitel Jan zvaný Klepeto

1451 Vaněk Hylandy prodal Václavu Kočkovi

1456 od Václava Kočky koupil mlýn "v túči Hylandovské" Jan Luženský pod městským právem za 10 kop grošů

1460 Jan Luženský prodal Pavlovi synu Matyáše za 16 kop gr.

1460 Pavel syn rektora Bartoloměje

1464 po jeho smrti za 30 kop Matyáši Matriši

1470 Havel, syn Máslův

1471 mlynář Martin

1474 Holík

1476 Matyáš, řezník s Kubínem, ševcem

1477 mlynář Říha

1478 za 31 kop zakoupil Duchek, držel mlýn do roku 1493

1493 Petr přijal za 90 kop

před 1520 Mašek Tvaroh

1520 pekař Dania

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1532 Dania prodal Matěji Turkovi

1532 Matěj Turek

1532 Matěj Turek prodal mlýn "se vším příslušenstvím i s těmi třemi jitry od Tvaroha i s tím majestátem, který měl Dania ma ten mlýn" za 326 kop míš. Václavu Šejdíři

1534 mlýn z neznámých příčin přebírá opět Dania

1535, v pátek po přenesení sv. Václava (5. března) Jiří Sklenář dal Daniovi dobrovolně a s dobrým rozmyslem louky v "v hutěch, kteréž jsú pod Volfovým mlýnem" , aby ty louky byly k jeho mlýnu připojeny a nebyly prodány. Měl za ně on i nástupcové jeho lázeň dvakráte v roce chudým dáti topiti a při tom topení po věrteli chleba a piva mladého půl věrtele mezi ně rozdávati.

1539 Dania opět vrací mlýn Václavu Šejdíři, u mlýna uvedena pila

1555 od Šejdířových potomků koupil dolejší mlynář Volf

1561 vzdal ve prospěch syna Viktorina

1579 po smrti Viktorina se za 1500 kop míš. ujala mlýna rakovnická obec jakožto poručník nerozumného a pošetilého syna Jiříka

1589 po smrti Jiříka obec doplatila dědicům 60 kop míš.

nájem mlýna: 70 korců žita nebo mouky a 7 kop gr. míš. z dědin, krom toho dáván nájemníku vepř na vykrmení

na konci XVII. stol. mlýn přestavěn na papírnu

1728 papírna vyhořela

1729 obnovena

1750 k Papírně náleží 25 korců dědin, platí se dávka 150 zlatých rýnských ročně

16. října 1771 prodána za 500 zl. rýn. a 150 zlr. roční činže mistru Janu Ročkovi

1841 majitel Jan Beneš

1847 ukončen provoz papírny

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

Papírna přestavěna opět na mlýn

koncem 19. stol. instalován parní stroj a postaven komín

Události
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1930  mlýn, majitel Karel Novotný

 

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Beneš
 • Hylandy
 • Kočka
 • Luženský
 • Matriš
 • Máslo
 • Holík
 • Říha
 • Duchek
 • Tvaroh
 • Turek
 • Šejdíř
 • Dania
 • Volf
 • Roček
 • Novotný

Historie mlýna také obsahuje:

1350- rod Hylandů

1443 Jan zvaný Klepeto

-1451 Vaněk Hylandy

1451-1456 Václav Kočka

1456-1460 Jan Luženský 

1460 Pavel synu Matyáše 

1460-1464 Pavel syn rektora Bartoloměje

1464-1470  Matyáš Matriš

1470 Havel, syn Máslův

1471 Martin

1474 Holík

1476 Matyáš, řezník a Kubín, švec

1477 Říha

1478-1493 Duchek

1493 Petr 

-1520 Mašek Tvaroh

1520-1532  Dania

1532 Matěj Turek

1532-1534 Václav Šejdíř

1534-1539  Dania

1539-1555 Václav Šejdíř

1555-1561 Volf st.

1561-1579 Viktorin Volf

1579-1589 Jiřík Volf, poručník rakovnická obec

1771 Jan Roček

1841 Jan Beneš

1930 Karel Novotný

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  11 2018
   městský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   přízemní
   Podlouhlá obytná mlýnice a hospodářský trakt rovnoběžně po stranách dvora, uzavřeného branou.
   • vrata, brána
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     • papírna
     1539 pila
     • náhon
     • akumulační nádržka
     • odtokový kanál
     1572 ustanovení zemských přísežných mlynářů: jez při konci louky Rejčkovské, dříve 12, nyní 18 loktů délky a druhý cejch (první byl pod valtroky v levo od prahu 12 3/4 l.) o 3" výše byl než předešle, že prah o celý loket pod cejch přišel. Nájemník, jemuž náleželo strouhu cíditi, přísně měl zakázáno jez prkny hraditi, poněvadž se tím voda vzedmula a nejen mlýn pintovský vytápěla, ale i obci škodu činila
     1612 ustanovení přísežními zemskými mlynáři zrušeno
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,348 m/s. spád 2,7 m, výkon 8,25 HP
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,348 m/s. spád 2,7 m, výkon 8,25 HP
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 01 (praha), s. 32
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 01 (praha), s. 32
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorFrantišek Levý
     NázevDějiny královského města Rakovníka
     Rok vydání1896
     Místo vydáníRakovník
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorTomáš Bednařík
     NázevRakovnicko (Zmizelé Čechy)
     Rok vydání2008
     Místo vydáníPraha - Litomyšl
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     4.11.2018 22:42 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 8.11.2018 21:07