Mlynář bez mlýna je jako koště bez násady.
(německé rčení)

Skerlův, Oslí mlýn

Skerlův, Oslí mlýn
17
T. G. Masaryka
Lanškroun
56301
Ústí nad Orlicí
Lanškroun
49° 54' 47.4'', 16° 36' 27.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Tento mlýn patřil původně Lanškrounské vrchnosti. R. 1617 byl darován Šimonu Skerlovi. R. 1867 ho od rodiny Skerlů koupil Josef Wernhart, který používal k převozu obilí a mouky drobný vozík tažený osly. Proto se místu začalo říkat Oslí mlýn. Kolem r. 1900 mlýn vyhořel a nebyl již obnoven. Budova od té doby slouží komerčním účelům.
Třešňovecký potok
nepřístupný

Obecná historie:

Skerlův čili Oslí mlýn
Druhým vodním mlýnem v Lanškrouně byl Skerlův, později zvaný Oslí mlýn. Jeho svéráz spočíval v tom, že využíval vodu ze dvou potoků. Jedním náhonem k němu přitékala voda z Krátkého rybníka, zhruba dnešní Alšovou ulicí, a druhým, mnohem delším náhonem sem přiváděl vodu tzv. Skerlebach, neboli Skerlův potok, začínající pod Dolním Třešňovcem a protékající dnešní ulicí Na Náhonu a současnou Opletalovou, tehdy ještě neexistující. Skerlův potok (náhon) měl velmi přísný hygienický režim, protože z něj bral vodu i knížecí pivovar. Těsně nad budovou Skerlova mlýna se oba náhony spojily a zamířily na velké mlýnské kolo. Z různých kronik a starých listin se dozvídáme, že i tento mlýn patřil původně lanškrounské vrchnosti. Roku 1567 připomněl majitel lanškrounského panství Vratislav z Pernštejna městské radě, že občané města jsou povinni každoročně čistit stoku na jeho mlýn. Další důležitou zprávou o tomto mlýně je listina z roku 1617, kterou majitel lanškrounského panství Vilém Jiří Hrzán z Harasova daroval domek se zahradou a mlýn na předměstí svému poddanému Šimonu Skerlovi. V majetku rodiny Skerlů zůstal mlýn až do roku 1867, kdy jej koupil Josef Wernhart, který používal k převozu obilí a mouky drobný vozík tažený osly. Proto se místu začalo říkat Oslí mlýn. Kolem roku 1900 však mlýn vyhořel a nebyl už obnoven. Později tu bylo zřízeno truhlářství, jehož majitelem byl Josef Kühn. Po roce 1945 se truhlářství změnilo na čalounictví, které vydrželo až do začátku 90. let. Po několikaleté přestávce koupil dům nový majitel, který opravil jeho přízemí a otevřel v něm obchod s jízdními koly. Počítá, že časem opraví celou budovu a bude ji komerčně využívat.

Zdroj: https://www.lanskroun.eu/assets/File.ashx?id_org=7892&id_dokumenty=4195

 

Škerlův náhon, ze kterého si bral vodu i lanškrounský pivovar, byl zrušen (zasypán) po roce 1964 v souvislosti se stavbou Opletalovy ulice přes bývalou pivovarskou zahradu. Zdroj: https://www.lanskroun.eu/assets/File.ashx?id_org=7892&id_dokumenty=4057


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Kolem r. 1900 mlýn vyhořel a nebyl již obnoven.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  11 2018
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  městský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   zděná
   jednopatrový
      Žádná položka není vyplněna
       Žádná položka není vyplněna
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       Žádná položka není vyplněna

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Vytvořeno

       5.11.2018 20:25 uživatelem honzam

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 9.11.2018 20:11