Nebude on jinakší, by ho v stoupě zopichal.
(české rčení)

Sezemínský mlýn; Zeisermühle

Sezemínský mlýn; Zeisermühle
11
Sezemín
34522
Domažlice
Sezemín
49° 30' 9.7'', 12° 44' 24.1''
Mlýniště bez mlýna
Sezemín patří k nejzapomenutějším osídleným lokalitám domažlického okresu. Malá víska se rozkládá na příkrém svahu při úpatí Lysé hory 5 kilometrů západně od Poběžovic. Poprvé je zmiňována roku 1587 jako příslušenství nedalekého pivoňského kláštera. Staré české jméno vsi vzniklo z osobního jména Sezima. Postupně však zaniklo a vystřídal je německý název Zeisermühle, který je odvozen od mlýna vybudovaného na potoce za vsí. Mlýnů tu na potoce směrem k Mnichovu stávalo několik a byl tu čilý ruch. Dnes zůstaly jen zbytky jejich základů.
sever
Mlýnský potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Budovy na Cikánském potoce v místě mlýna jsou vyobrazeny již na I. vojenském mapování ( 1764-1768 a 1780-1783 ), značka vodního kola chybí nebo je špatně čitelná. Zřetelná je na II. vojenském mapování - Františkovo z let 1836-1852. Ve skice stabilního katastru z roku 1838 uveden mlynář Josef Schürer, 3 nespalné budovy, 1 kolo. Na otisku stabilního katastru jedna nespalná budova se dvěma dřevěnými přístavky, náhon.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

V jediném dochovaném sčítání obyvatel pro toto místo z roku 1921 je jako mlynář uveden Eduard Weidner *1869 z Grafenriedu – Lučiny s rodinou, mlýn a pila. Seznam vodních děl republiky Československé k roku 1930: Cikánský potok – Eduard Weidner, mlýn, pila, osvětlení podniku, 2 kola na svrchní vodu, 0,076-4,95-3,2. V roce 1930 měla ves 21 domů a 100 obyvatel. Žilo zde 7 zemědělců, stál zde mlýn s pilou, paličkárna, krejčovna, kovárna a další podniky.

V první světové válce padli dva narukovaní z obce, ve druhé světové 13 narukovaných. Následkem toho je tohle místo dnes téměř opuštěné. Po druhé světové válce se ves již nepodařilo dosídlit a celá východní část tehdy zanikla. V západní části dosud přebývá 5 usedlostí, využívaných převážně pro rekreaci.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Na leteckém snímkování z roku 1949 ještě budovy stojí, postupně se z nich stala zřícenina.

Události
 • Zánik budovy mlýna

pouze ruiny

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Schürer
 • Weidner

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
zřícenina
12 2018
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • klasicismus do roku 1850
  • historizující a architektura druhé pol. 19. století
  zděná
  jednopatrový
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • pila
    • výroba elektrické energie
    • stavidlo
    • náhon
    • odtokový kanál
    • lednice
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 je uveden mlýn, pila a osvětlení podniku. 2 kola na svrchní vodu, množství vody v m3/vt. 0,076, spád 4,95 m, normální výkon vodního díla 3,2 k.s.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 je uveden mlýn, pila a osvětlení podniku. 2 kola na svrchní vodu, množství vody v m3/vt. 0,076, spád 4,95 m, normální výkon vodního díla 3,2 k.s.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autorwww.kontaminace.cenia.cz
    Názevfoto
    Rok vydání1949
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.kontaminace.cenia.cz
    Názevfoto
    Rok vydání1949
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.portafontium.eu
    Názevsčítání obyvatel
    Rok vydání1921
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.archivnimapy.cuzk.cz
    Názevmapy
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.oldmaps.geolab.cz
    Názevmapy
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 11
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    6.12.2018 10:46 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 13.12.2018 21:02