Uber ještě jednou, říká mlynář.
(anglické přísloví)

mlýn U Klatznera; Wutzen Mühle, Protzenmühle

mlýn U Klatznera; Wutzen Mühle, Protzenmühle
23
Hvožďany
34522
Domažlice
Hvožďany u Poběžovic
49° 30' 3.7'', 12° 45' 8.7''
Mlýniště bez mlýna
Obec Hvožďany se nachází na návrší 2 km západně od města Poběžovice. Terén se k jihu a jihovýchodu svažuje do údolí Mlýnského potoka a potoka Pivoňka. Sídlo bylo založeno pravděpodobně již velmi dávno, první písemná zmínka je doložena z r. 1239, kdy obec patřila do majetku hradu Starý Herštejn. V r. 1839 má obec 25 domů a 175 obyvatel. Ke vsi patřily mlýny a papírna na potoce Pivoňka, také na jihu u Mlýnského potoka fungovalo několik mlýnů. Tento je jedním z nich.
západně asi 2 km od obce
Mlýnský potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Není na I. Vojenském mapování ( 1764-1768 a 1780-1783 ), na II. vojenském mapování - Františkovo z let 1836-1852 je již uveden jako Protzen Mühle. Skica a otisk stabilního katastru z roku 1838 zakreslují dvě samostatně stojící spalné budovy, 1 kolo na západní straně, vchod na severní stranu k cestě. Později přestavěn na nespalné budovy tvaru U s částečným uzavřením areálu.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

III. vojenské mapování - Františko-josefské (1877-1880) uvádí mlýn pod jménem Wutzete Mühle. V r. 1913 stálo v obci 22 domů a kaple a žilo zde 145 obyvatel. Ke vsi patřily 3 mlýny, stál zde hostinec, kovárna, obchod a prodejna kuřiva.

mlýn v provozu

Ve sčítání obyvatel z roku 1921 je uveden na mlýně Andreas Urban *1871 zde. V roce 1930 je stále mlýn v provozu, je poháněn 1 kolem na svrchní vodu, spolu s ním i elektrárna, došlo ke zněně mlynáře a tím je Jan Urban.

Protože ves ležela na území tzv. Sudet, tedy na území s významnou převahou německého obyvatelstva, stala se po podpisu Mnichovské dohody, tedy po 30. září 1938, součástí Velkoněmecké říše. Po 2. světové válce proběhl na základě tzv. Benešových dekretů v průběhu let 1945 – 1946 odsun téměř veškerého obyvatelstva německého původu. Tím končí i život v mnoha mlýnech a vodních provozech v okolí.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

mlýn postupně chátral, stal se zdrojem stavebního materiálu.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

pouze zbytek jedné kamenné zdi s lednicí, náznak zasypaného náhonu, poslední část betonových vantrok a několik dalších drobných stop v náletovém lesíku

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Urban

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  12 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   přízemní
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • výroba elektrické energie
     • náhon
     • odtokový kanál
     • lednice
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 je uveden mlýn a elektrárna, 1 kolo na svrchní vodu, množství vody v m3/vt. 0,154, spád 5,6 m, normální výkon vodního díla 7,5 k.s.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV Seznamu a mapě vodních děl republiky Československé z roku 1930 je uveden mlýn a elektrárna, 1 kolo na svrchní vodu, množství vody v m3/vt. 0,154, spád 5,6 m, normální výkon vodního díla 7,5 k.s.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autorwww.portafontium.eu
     Názevsčítání obyvatel
     Rok vydání1921
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.portafontium.eu
     Názevsčítání obyvatel
     Rok vydání1921
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.kontaminace.cenia.cz
     Názevfoto
     Rok vydání1947
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 11
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autoroldmaps.geolab.cz
     Názevmapy
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.archivnimapy.cuzk.cz
     Názevmapy
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     10.12.2018 11:00 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 13.12.2018 21:03