Není všechno zrno, co se přinese na mlýn.
(německé přísloví)

mlýn Maršův, Kočků, Kocourovský a U Hamru

mlýn Maršův, Kočků, Kocourovský a U Hamru
15
Vysoká Pec
26241
Příbram
Vysoká Pec u Bohutína
49° 39' 45.9'', 13° 57' 13.9''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn, připomínaný k roku 1528, který později sloužil zároveň jako hamr. 1907 vykoupen c.k. horním erárem, 1921 přešlo vlastnictví na čs. stát, 1928 zbořen.
1 km jz od kapličky ve vysoké Peci
Litavka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

 V roce 1528 se zmiňuje pod Bohutínem mlýn Maršův, který byl v roce 1584 při vkladu statku města Příbrami do desk zemských prvním z jejích dvou poddanských mlýnů ležících pod touto převážně hornickou osadou. Jeho majitelem byl tehdy rod Kočků a pro další lokalizaci mlýna je důležité, že se v pramenech udává jako „ležící proti Kozičínu“, to znamená, že tato ves musela být od mlýna vidět.
Rodové jméno se za mlynáře Václava Kočky změnilo na Kocour. Václav Kocour byl v roce 1601 jedním ze čtyř nejvýznamnějších příbramských mlynářů, kteří byli vysláni městem Příbramí hor stříbrných do města Knína hor zlatých, aby odtud přinesli nový mlynářský pořádek.
V roce 1612 oženil Václav Kocour svého syna Jeronýma s Reginou, ti však měli zřejmě jedinou dceru. Po Reginině smrti se Jeroným Kocour oženil s jistou Kateřinou, ale děti neměli. Rod Kocourů s ním vymřel po meči.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Během třicetileté války se ovdovělá Kateřina Kocourová provdala za Jana Kolíka, který se vzhledem k těžkým válečným letům vyučil mlynářem během tří měsíců, již za dva roky ale zemřel. Stárnoucí Kateřina se brzy potom provdala za svého osmnáctiletého tovaryše Matěje Fialu. Jak bylo tehdy běžné, novému mlynáři se  začalo „po mlýně“ říkat Kocour. 

Matěj Fiala jinak Kocour se stal roku 1641 mistrem. S Kateřinou, vdovou po majiteli mlýna Jeronýmovi Kocourovi, se mu podařilo zplodit syna Jana. Krátce před Kateřininou smrtí se Matěj Fiala jinak Kocour stal díky svolení příbramské městské rady právoplatným majitelem Kocourova mlýna. Když Kateřina zemřela (asi 1647 nebo 1648), v mlýně mu pomáhal bratr Kryštof Fiala, kterému se ale pro odlišení říkalo Uher. Matěj Fiala jinak Kocour se brzy oženil s mladičkou Evou, zvanou pak Kocourka i Fialová. Narodily se jim přinejmenším děti Martin (narozen před rokem 1651), Blažej, Mikuláš (narozen 1660) a Anna.

Dne 12. května 1653 Příbram vysadila svůj dosud poddanský Kocourovský mlýn s pilou jako svobodný mlýn Matěji Fialovi za jeho poslušnost a opravdovou dobročinnost, kterou obci prokázal „v důležitých a platných potřebách“ během třicetileté války, kdy obci poskytl značný obnos na zaplacení jejích dluhů.

Svého syna Jana z prvního manželství dal učit mlynářem u svého bratra Kryštofa Fialy Uhra. Když se Martin v roce 1664 vyučil, jeho otec Martin Fiala jinak Kocour už byl mrtev. Jan Fiala (Kocour) svému otci ležícímu na smrtelné posteli slíbil, že zůstanev Kocourovském mlýně a bude pomáhat své maceše Evě, dokud jeho nevlastní bratr Martin nedospěje. V listopadu 1668 se z tohoto Kocourovského mlýna Jan Kocour ženil.
Jak vyplývá z dalších zápisů, Eva Fialová čili Kocourka byla nejen svárlivé povahy, ale také špatná hospodyně. Kocourovský mlýn upadl do dluhů a v listopadu 1679 ho Eva Kocourka prodala svému vlastnímu synovi Martinovi za 300 zlatých rýnských.  Jan Fiala (Kocour) mu právo na svobodný Kocourovský mlýn  přenechal a za peníze, které mu Martin dal, si někdy před rokem 1685 koupil nebo postavil příbramský poddanský mlýn pod Brodem, v němž před rokem 1690 zemřel. Zůstali po něm přinejmenším dcera Alžběta a zřejmě i syn Václav Kocour, jejichž matka se brzy znovu provdala a roku 1694 mlýn prodala.
Martin Kocour se v roce 1685 dostal do sporu se svou matkou Evou, která svého vlastního syna obvinila, že špatně hospodaří. Chtěla totiž, aby se stal majitelem mlýna její mladší syn Mikuláš. Tehdy se nejstarší syn Matěje Fialy Kocoura Jan Kocour svého nevlastního mladšího bratra Martina zastal a vylíčil celou záležitost před úřady. Královská česká komora v roce 1690 nařídila Evě, která se podle jedné zprávy snad dokonce vdala za svého švagra Uhra, aby už konečně dala pokoj.
Mikuláš Kocour se v roce 1693 stal nájemcem tehdy obecního mlýna pod Novým rybníkem na Příbramském potoce. V pramenech se uvádí, že roku 1735 si Mikuláš zvaný už jen Fiala koupil velký statek na Březových Horách a někdy potom zemřel. Osudy jeho syna Josefa zatím nejsou známy.
Teprve po skončení vleklého rodinného sporu se v září 1691 projednávalo přijetí Martina Kocoura za mistra mlynářského cechu. V roce 1693 se objevuje Martin Kocour jako vyjednavač ve sporu mlynářů s městem o placení kontribuce, která byla dle jejich názoru nepřiměřeně vysoká. Byl výborný hospodář, například v červenci 1699 koupil od poddaných obecních vesnice z Kozičína pole, které měl dlouhá léta v zástavě.

x x x
V roce 1690 se stal příbramským hormistrem Jakub Bittner z Kašperských Hor. Hospodářská situace města včetně stříbrných dolů byla velmi špatná, a tak již na přelomu 17. a 18. století navrhoval tento vynikající odborník zřízení městské železárny, ve které by se zpracovávala železná ruda z okolních dolů. Pro stavbu vysoké pece a hamru bylo nakonec vybráno místo na Litavce pod Bohutínem a pod Kocourovým mlýnem – u obecního Vokačovského mlýna, jehož nádržka a náhon se měly využívat. Druhý hamr (zvaný později dolejší) měl být mnohem níž, až na soutoku Litavky a Obecnického potoka. V lednu 1702 stavba železářského závodu začala. Vysoká pec byla hotova počátkem roku 1704. Současně s ní byl uveden do provozu přilehlý hamr (zvaný později prostřední) a začala tu fungovat také papírna zpracovávající hadry.

x x x
Dva stávající hamry brzy nestačily železo zpracovávat, a tak Jakub Bittner hledal místo, kde by se mohl vybudovat hamr třetí. Nejvíce se příbramským úředníkům zamlouval mlýn Martina Kocoura nad vysokou pecí. Zřízení třetího hamru na jeho místě by totiž mělo i tu výhodu, že by si město mohlo snáz pouštět vodu na své provozy. K dohodě s Martinem Kocourem však nedošlo.
Po Bittnerově smrti byl v březnu 1705 novým hormistrem jmenován Jiří Tomáš Pusch, dosavadní správce rožmitálského arcibiskupského statku, jeho železáren a vysokých pecí. Byl zvyklý prosazovat svou vůli, a tak donutil městskou radu, že již 4. dubna 1705 vyměnila s Martinem Kocourem jeho mlýn nad vysokou pecí za obecní Kolenáčovský mlýn ležící pod vysokou pecí. V dosavadním Kocourově mlýně vybudovala obec hamr (hořejší), kolem kterého brzy vznikla z chalup hamerníků ves Hamr.
Roku 1777 byl prodán také opuštěný hořejší hamr, vybudovaný na místě původního Kocourovského mlýna. Mlynář Ignác Fousek si jej mohl opět přestavět na mlýn s pilou, ale jméno Kocourovský už se mlýnu nevrátilo. Rodina Fialů zájem o jeho koupi neprojevila. Lokalitě dodnes zůstalo jméno U Hamru a kromě nádržky zde z mlýna zbylo jen mlýniště.

1839 Martin Achač

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

 

1865-1898 Emanuel Achač, od 1867 s manželkou Annou

15. září 1898 koupil Antonín Žák s manželkou Kristinou

4. září 1907 vykoupil C.k. horní erár i s obytným a hospodářským stavením, pozemky, zahradou, pastvinami, mlýnskou strouhou a veškerým mlýnským zařízením za 17 000 K.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

12. srpna 1921 vlastnictví přechází na Čs. stát

1928 z neznámých důvodů zbořen

Lokalitě dodnes zůstalo jméno U Hamru a kromě nádržky zde z mlýna zbylo jen mlýniště.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Fiala
 • Achač
 • Kočka
 • Fousek
 • Marš
 • Kocour
 • Kolík
 • Žák

Historie mlýna také obsahuje:

1528 Marš

1601 Václav Kocour (Kočka)

1612 Jeroným Kocour

Kateřina Kocourová

1638-1640 Jan Kolík 

1641- Matěj Fiala

Kryštof Fiala zvaný Uher

-1668 Jan Fiala

1668-1679 Eva Fialová

1679-1705 Martin Fiala

1705-1777 obec příbramská

1777- Ignác Fousek

1839 Martin Achač

1865-1898 Emanuel Achač

1898-1907 Antonín Žák

1907-1921 C.k. horní erár

1921-1928 Čs. stát

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  01 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • hamr
      Hamr u mlýna
      • akumulační nádržka
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorJosef Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách II.
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 39-40, 65
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách II.
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 39-40, 65
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorVěra Smolová
      NázevMlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných
      Rok vydání2014
      Místo vydáníHostivice
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorVěra Smolová
      NázevMapa ke knize Mlýny města Příbramě
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://pribramsko.eu/mapa-ke-knize-mlyny-a-lide-mesta-pribrame-hor-stribrnych-6086
      Datum citace internetového zdroje01 2019
      AutorVěra Smolová
      NázevGenealogie rodů Kočků a Fialů aneb čím je genealogie prospěšná
      Rok vydání2016
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníČNM, ser.historica, 185, s. 67-72
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      7.1.2019 09:49 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 16.1.2019 21:26