Z mlynářského desatera
1. Jedině u mne mlíti budeš
2. Nevezmeš meliva, dokud nezaplatils.

Podskalský mlýn, Šlejferna

Podskalský mlýn, Šlejferna
358
Nové Podlesí
Příbram
26101
Příbram
Příbram
49° 42' 7.8'', 13° 58' 56.4''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn doložený k roku 1500, pracoval prý hlavně pro horníky. K pohonu využívána silně kontaminovaná voda z Vojtěšské (Thienfeldovy) úpravny rud, zadržovaná v rybníku Žumpík, jejíž požití bylo životu nebezpečné. 1894 vykoupen montánním erárem, zrušen náhon a zlikvidováno zařízení, po roce 1945 začleněn do areálu Kovohutě Příbram a následně zbořen. Na místě mlýna dnes skladištní hala.
500 m východně od kapličky v Novém Podlesí
Litavka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1500 mlynář Šlejferna

mlynář Mlík

1517-1527 rytíř Bedřich Bechyně z Lažan

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

opět mlynář Mlík

Henzelín Houzmich, mlynář na Zibotkách v Podskalském mlýně (německé národnosti)

Vondráš Trysiedle (německé národnosti)

1542 Jan, mlynář závršský

Bartoň

Urban

1572 Jan Hlasivec

1588 u mlýna zřízena valcha

1612 syn Šimon Hlasivec

1618 za 2 560 zl. koupila Barbora Valterová, později provdána za mlynáře Káše

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1635-1654 Jan, syn Pavla Hlasivce

1654 Jan Šlejferna

1676 od V. Labského koupil za 250 zl. Mikuláš Braniš

Pavel Braniš

1705 mlýn vyhořel, znovu vystavěn

1718 Anna Branišová

1760 její syn prodal za 900 zl. Františku Branišovi

1800 syn Jan Braniš

1811 od J. Braniše koupil Antonín Míka za 13 500 zl. víd.č.

1812 V. Rožmberk

1815 Josef Trnka

1827 za 2 560 zl. koupil Joef Vácha

1834 Josef Duchoň

1838 prodal Františku Zímovi za 5 798 zl. c.m.

1839 František Zíma

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1894 mlýn vykoupil c.k. montánní erár, přičleněn  k Těžařskému hlavnímu hornímu závodu Karel Boromejský na stříbro a olovo v Příbrami

náhon sveden k stříbrné huti, mlýnské zařízení odstraněno

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

12. srpna 1921 vlastnictví převedeno na československý stát, správu státních dolů

mlýn začleněn do areálu Kovohutě Příbram a následně zbořen

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šlejferna
 • Mlík
 • Houzmich
 • Trysiedle
 • Bartoň
 • Urban
 • Hlasivec
 • Valter
 • Káš
 • Labský
 • Braniš
 • Míka
 • Rožmberk
 • Trnka
 • Vácha
 • Duchoň
 • Zíma

Historie mlýna také obsahuje:

1500 Šlejferna

Mlík

1517-1527 rytíř Bedřich Bechyně z Lažan

Mlík

Henzelín Houzmich

Vondráš Trysiedle 

1542 Jan

Bartoň

Urban

1572 Jan Hlasivec

1612 Šimon Hlasivec

1618 Barbora Valterová, provd. Kášová

1635-1654 Jan Hlasivec

1654 Jan Šlejferna

-1676 V. Labský

1676- Mikuláš Braniš

Pavel Braniš

1718 Anna Branišová

1760-1800  František Braniš

1800-1811  Jan Braniš

1811-1812  Antonín Míka 

1812-1815 V. Rožmberk

1815-1827 Josef Trnka

1827-1834  Josef Vácha

1834-1838Josef Duchoň

1838- František Zíma

1894-1921 C.k. montánní erár

1921- Čs. stát

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  01 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • valcha
      1588 u mlýna zřízena valcha
      • náhon
      • akumulační nádržka
      K pohonu mlýna přiváděna těžce kontaminovaná voda z Vojtěšské (Thienfeldovy) úpravny rudy, zadržovaná v rybníku Žumpík, jejíž požívání bylo životu nebezpečné.
      Po r. 1894 náhon sveden do stříbrné huti.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl v RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 01 (Praha), s. 30
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl v RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 01 (Praha), s. 30
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách II.
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 56-57
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorVěra Smolová
      NázevMlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných
      Rok vydání2014
      Místo vydáníHostivice
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorVěra Smolová
      NázevMapa ke knize Mlýny města Příbramě
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://pribramsko.eu/mapa-ke-knize-mlyny-a-lide-mesta-pribrame-hor-stribrnych-6086
      Datum citace internetového zdroje01 2019

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Vytvořeno

      8.1.2019 13:45 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 16.1.2019 21:23