Na svatou Kateřinu nemá běžet žádný kolovrátek,
kolo od vozu ani mlýnské kolo.
(německá pověra)

Koberlouc, Horní mlýn; Goberlmühle, Oberemühle

Koberlouc, Horní mlýn; Goberlmühle, Oberemühle
25
část obce Mlýnec
Postřekov
34535
Domažlice
Postřekov
49° 27' 37.8'', 12° 48' 8.4''
Mlýniště bez mlýna
Kronika obce Postřekov uvádí že v roce 1397 prodali vladykové Otovští všechny tři mlýny nacházející se v Mlýnci. Jeden z nich byl i tento mlýn a podle vyprávění byl z nich nejstarší. Mlýn se nazýval Horní a byly v něm asi od konce 17. století dva mlýny a pila. Mlýny byly popisovány jako horní a dolní a v 18.a 19. století vlastnili mlýny bratři a příbuzní, pilu užívali střídavě. Po roce 1918 přechází oba mlýny zpět pod jednoho majitele, následně je horní vypnut, dům je prodán a dostává číslo 48. Spodní mlýn vlastní poslední z rodu Langů, mlynář František, až do jeho vypnutí asi v roce 1945.
Mlýnecký potok
nepřístupný

Obecná historie:

První známý majitel Horního mlýna byl po roce 1600 Krištof Pürckh. Poté nastupuje rodina Langů a toto příjmení na mlýně zůstává až do posledního mlynáře Františka Langa který zemřel v roce 1958.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

První z Langů je Jan Jiří *1621, po jeho smrti 1669 mlýn přebírá Jan*1648. Ten předává v roce 1686 Jiřímu. Následuje Jan Zenefels jako správce poloviny mlýna z důvodu nezletilosti dědiců, druhou polovinu spravuje poručník dětí , bratr zemřelého mlynáře Jan Lang. Děti přebírají mlýn zpět v roce 1717 a to dva bratři Jan Jiří *1674 horní polovinu a Bartoloměj *1681 dolní polovinu.

Horní polovinu přebírá v roce 1750 syn Jan Antonín, pak Jan Jiří 1780. Po jeho smrti přechází horní polovina na dceru Annu a jejího manžela Josefa Weidnera , mlynáře z Nového mlýna. Poté syn Ondřej a ten předává švagru Buršíkovi z Postřekova. Nezvládá ale chod mlýna a tak během první světové války provozoval obě poloviny Jiří Lang.

Dolní polovinu přebírá v roce 1764 Jan Jiří, poté 1802 Matěj Lang, poté Karel a asi v roce 1880 ji přebírá Jiří Lang.

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Po návratu svého bratra Františka ze zajetí v roce 1918,  přebírá František dolní polovinu a Jiří horní. Jiří však ze zdravotních důvodů není schopen vést provoz mlýna a tak ho pronajímá mlynáři Říhovi. To však nemá dlouhé trvání a tak horní mlýn ruší a dům prodávají. Dostává číslo 48. Dolní mlýn přebirá František a provozuje ho i nějaký čas po roce 1945. Jeho manželka byla češka a proto nebyli odsunuti. Dům přebírá jediná dcera Rozálie *1934, která si bere Františka Reinigera z Postřekova 50. Mlýn je zbourán a na jeho místě si postavili jejich dvě dcery rodinné domy s čísly popisnými 25 a 7. 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Pürckh
 • Lang
 • Weidner
 • Buršík

Historie mlýna také obsahuje:

Krištof Pürckh, Jan Jiří Lang *1621+1669, Jan Lang *1648+1696, Jan Jiří Lang *1674+1751, Bartoloměj Lang *1681+1766, Jan Antonín Lang *1722+1808, Jan Jiří Lang *1723+?, Jan Jiří Lang *1759+1818, Matěj Lang *1760+?, Josef Weidner *1790+1849, Karel Lang *1787+1860, Ondřej Weidner *1824+1903, František Lang *1818+1882, Krištof Buršík *1847+1921, Jiří Lang *1850+?, František Lang *1889+1958

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  01 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       Autorhttps://archivnimapy.cuzk.cz
       Názevmapy
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       Autorhttps://archivnimapy.cuzk.cz
       Názevmapy
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       Autorhttp://www.portafontium.eu/
       Názevmatriky, kroniky, sčítání lidu
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       Autorhttp://www.soaplzen.cz/soka-do
       Názevarchivy
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Vytvořeno

       14.1.2019 13:12 uživatelem JanRez

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 20.1.2019 19:34