Z mlynářského desatera
9. Nepožádáš od mlynáře více nežli semlels.
10. Aniž požádáš, co se rozprášilo.

Tauerův mlýn

Tauerův mlýn
3
část obce Nový Dvůr
Kout na Šumavě
34506
Domažlice
Kout na Šumavě
49° 24' 53.2'', 13° 0' 19.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Nový Dvůr je malá vesnice, část obce Kout na Šumavě v okrese Domažlice. Nachází se asi 1,5 km na sever od Koutu na Šumavě. Mlýn je zobrazen již na I. vojenském mapování – josefském. Byl v držení početného mlynářského rodu Tauerů.
severní okraj
Koutský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je zobrazen na I. vojenském mapování – josefské z let 1764-1768 a 1780-1783. Skica a otisk stabilního katastru – Josef Tauer, nespalná budova se třemi dřevěným přístavky nalepenými na hlavní budovu, jedno kolo, na originální mapě je zakreslený náhon vedoucí pod cestou.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Sčítání obyvatel z roku 1869 - Jan Tauer *1835 s rodinou, učedník, děvečka.

1880-Jan Tauer *1835 s rodinou, mlýn a polní hospodářství, tovaryš, úředník, služebná, chůva.

1890-Jan Tauer *1835 s rodinou, mlýn a polní hospodářství, tovaryš, čeledín, 2 služebné a dělník.

1900-Jan Tauer *1835 s rodinou, mlýn a polní hospodářství, tovaryš, 2 čeledíni a děvečka.

v držení rodu Tauerů

1921- syn Jana Tauera Josef Tauer *1877 s rodinou, služka a pomocník.

Seznam vodních děl republiky Československé 1930 - Zahořanský potok – Josef Tauer – mlýn a elektrárna – 2 turbiny Francis – 0,290-5,3-15,3

Na mapě z roku 1620 se nachází rybník Bílka, který byl zrušen v r. 1844 a znovu obnoven
v r. 1963. Pod ním stojí mlýn.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Tauer

Historie mlýna také obsahuje:

Josef Tauer *1809, Jan Tauer *1835, Josef Tauer *1877,

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
dochován bez větších přestaveb
01 2019
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • historizující a architektura druhé pol. 19. století
  zděná
  vícepodlažní
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
  • vyskladňovací otvor
  • komín
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   Zaniklý
   • výroba elektrické energie
   • stavidlo
   • rybník
   z rybníka vedl pod cestou kanál ke mlýnu - zřetelně zakreslen na originální mapě
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis
   Typturbína Francisova
   StavNezjištěn
   Výrobce
   Popis1930-Zahořanský potok – Josef Tauer – mlýn a elektrárna – 2 turbiny Francis – 0,290-5,3-15,3
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   AutorMinisterstvo veřejných prací
   NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
   Rok vydání1932
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněníSešit 11
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMinisterstvo veřejných prací
   NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
   Rok vydání1932
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněníSešit 11
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.portafontium.eu
   Názevsčítání obyvatel
   Rok vydání1869-1921
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.oldmaps.geolab.cz
   Názevmapy
   Rok vydání
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.archivnimapy.cuzk.cz
   Názevmapy
   Rok vydání
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.kontaminace.cenia.cz
   Názevletecký snímek
   Rok vydání1950
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.lms.cuzk.cz/
   Názevletecký snímek
   Rok vydání1946,2017
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

   Vytvořeno

   15.1.2019 13:41 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 20.1.2019 19:40