Byl na brusném mlýně.
(holandské rčení)

Ludvíkovic mlýn

Ludvíkovic mlýn
23
Havlovice
34401
Domažlice
Havlovice u Domažlic
49° 25' 35.3'', 12° 53' 7.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Jeden z dlouhé řady mlýnů na Zubřině je zobrazen již na I. vojenském mapování – josefském (1764-1768 a 1780-1783). Dnes po částečné adaptaci bez stopy po vodním díle.
jihozápad
Zubřina
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je zobrazen na I. vojenském mapování – josefském 1764-1768 a 1780-1783. Na skice i otisku a originální mapě je zakreslen náhon ze Zubřiny, nespalná budova s jedním kolem, v areálu další dřevěné budovy.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1869 – Václav Ludvík *1824 Havlovice, mlynářský mistr s rodinou, je majitelem mlýna a polního hospodářství, čeledín, pohůnek, děvečka,

1880 - Václav Ludvík *1824 Havlovice, mlynářský mistr s rodinou, tovaryš, pacholek, děvečka

1890 - Václav Ludvík *1824 Havlovice, pomocník, čeledín, děvečka

1900 - Václav Ludvík *1824 Havlovice, pomocník, služka, služebná

1910 – Adam Konop *1868 Tlumačov, s rodinou a mlynářským pomocníkem, majitel mlýna a polního hospodářství

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Adam Konop *1868

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1921 - Adam Konop *1868 Tlumačov s rodinou a učněm

1930 – Zubřina – Havlovice 23 – Adam Konop – mlýn, 1 kolo na svrchní vodu – 0,120-4,1-4,3

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

v 1. polovině 90. let se v bývalým mlýně natáčel německý pornofilm. Podle veřejně dostupných informací dnes zřejmě v majetku potomků mlynáře Konopa.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ludvík
 • Konop

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
částečně adaptován
01 2019
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • raná moderna do roku 1920
  zděná
  vícepodlažní
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • okno
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
    z říčky Zubřiny vedl náhon - vantroky - stavidlo - lednice - odtokový kanál
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisSeznam vodních děl republiky Československé 1930 – Zubřina – Havlovice 23 – Adam Konop – mlýn, 1 kolo na svrchní vodu – 0,120-4,1-4,3.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisSeznam vodních děl republiky Československé 1930 – Zubřina – Havlovice 23 – Adam Konop – mlýn, 1 kolo na svrchní vodu – 0,120-4,1-4,3.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo veřejných prací
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 11
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo veřejných prací
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 11
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.portafontium.eu
    Názevsčítání obyvatel
    Rok vydání1869-1921
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.oldmaps.geolab.cz
    Názevmapy
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.archivnimapy.cuzk.cz
    Názevmapy
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.kontaminace.cenia.cz
    Názevletecký snímek
    Rok vydání1950
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.lms.cuzk.cz/
    Názevletecký snímek
    Rok vydání2017
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    19.1.2019 10:16 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 21.1.2019 20:28