Na svatého Samuele mlynář novou mouku mele.
(česká pranostika, 21. 8.)

mlýn Krcál

mlýn Krcál
109
Tyršova
Nový Knín
262 03
Příbram
Nový Knín
49° 47' 35.3'', 14° 17' 22.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Svými dochovanými dvěma bohatě zdobenými barokními štíty a fasádami spolu s okolními objekty jako například akumulační nádrží, mlýn patří k nejlépe zachovaným mlýnům v širokém okolí. Objekt novoknínského mlýna může sloužit jako dobrý příklad pro opravu a adaptování některých jiných vodních mlýnů v Čechách.
Voznický potok
25694/2-2479
nepřístupný

Obecná historie:

Historie mlýna opět začíná až po r. 1651, kdy jsou knínské mlýny uváděné jako pohořelé. Jako jediný Knínský mlýn není na Kocábě, ale na Voznickém potoce. Až v r. 1665 je na tomto mlýně uváděn Matěj Psík. Po jeho smrti přešel na Zuzanu Semelkovou , pole byly odprodány Janu Dobšovi a Michalu Holubovi. Mlýn býval na 2 kola, nyní tam tříslo tlukou a je v r. 1673 uváděn jako pustý. V r. 1704 se uvádí jako majítelka Anna Šebková, platila 3/16 zl. mlýn byl o 1 složení a již se uvádí jménem „Krcál“ což znamená malý mlýn. Také se uvádí, že je bez vody a „samou sijí mezi lidmi se živí“. Číslo popisné 109 se poprvé uvádí v r. 1744 kdy je obýval jistý A. Marhold. Ani v jednom z Tereziánských katastrů nelze mlýn Krcál identifikovat. Dokonce se v prvním Tereziánském katastru mezi řemeslníky neuvádí ani jeden mlynář. Na mapách můžeme mlýn poprvé pozorovat na I. vojenském mapování z let 1764 – 1768. Na II. vojenském mapování z let 1836 – 1852 objevíme mlýn již s názvem Krcal M.  V r. 1792 byl objekt mlýna barokně přestavěn a znovu vybudován.V r.1814 se čp. 109 uvádí František Samuelovský.I na Indikační skice z roku 1840 se mlýn jmenuje Krcal a vlastnil jej Adalbert Holeček, což se příliš neshoduje s údajem z kroniky, která tu zmiňuje rod Samuelovských. Před rokem 1848 byli „u mlýna Krcála přepadeni místní povozníci, vezoucí do Prahy náklad mouky. Viníci byly ihned dopadeni, a magistrátem potrestáni. U majitelky Krcálu, mlynářky Samuelovské bylo nalezeno ukradené zboží, a ta byla donucena prodat mlýn p. J. Nevařilovi. V r. 1898 mlýn i z pozemky koupil Filip Masner. V r. 1912 jsou majiteli mlýna Alois a Božena Masnerovi, kteří mlýn obývali až do smrti. Již v roce 1932 mlýn nepracoval. Potvrzuje to i chybějící dotazník ve fondu mlynářského ústředí v Národním archivu. Téměř všechny mlýny v okolí Nového a Starého Knína vznikly z puchýren - zařízení, kde se pomocí stoupy drtil zlatonosný křemen. Lze předpokládat, že i sledovaný objekt může stát na podobném místě. Budovu mlýna postavili v roce 1792. Od té doby neprošla žádnou výraznější přestavbou, a tak se nám ve hmotě dochovala dodnes. Úpravy proběhly pouze v interiérech. Jako nejzávažnější zásah, sledovatelný vně objektu, lze asi označit rozšíření vchodu do mlýna do podoby garážových vrat. Mlýn byl po r. 1989 zrekonstruován a na čas měl opět i mlýnské kolo. 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Psík
 • Semelka
 • Šebek
 • Marhold
 • Samuelovský
 • Nevařil
 • Masner

Historie mlýna také obsahuje:

Údaje o pachtýřce mlýna, Alžběta Kopecká ovdovělá Čynovcová, 4.1.1845. Matriční zápis http://ebadatelna.soapraha.cz/d/12420/198

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • baroko do roku 1800
   zděná
   jednopatrový
   Areál mlýna se skládá ze dvou budov, jež utvářejí spolu se sousedním domem a jihozápadní bránou uzavřený celek.
   Patrová budova mlýna má obdélný půdorys. Na dvůr se vstupuje pilířovou bránou s dřevěnými vraty. Jezdilo se sem také průjezdnou pilířovou stodolou.
   Mlýnice i obytná část domu se nacházejí pod jednou střechou. Do obytné části se vstupuje dveřmi v jihovýchodním průčelí. Lze předpokládat, že samostatné dveře ve stejném průčelí měla i mlýnice. Tyto dveře později rozšířili do podoby garážových vrat.
   Pozdně barokní stavba z roku 1792
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • zcela bez technologie aj.
    Dle dostupných informací se z mlýnské technologie zachovala pouze barokní mlýnská hranice.
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • pohon zemědělských strojů
    O doplňkových provozech se v literatuře ani pramenech nepíše. Zajímavý relikt se nachází v patře jihovýchodního podélného průčelí. Jde o dřevěnou řemenici, osazenou na tenké hřídeli, posazené na dřevěném trámku. Řemenice pravděpodobně sloužila pro pohon hospodářských strojů. Nejde o klasickou plochou řemenici, ale o řemenici, která roztáčela stroje provazem.
    • stavidlo
    • akumulační nádržka
    • odtokový kanál
    • lednice
    Nad mlýnem stojí nevelká akumulační nádrž, z níž na severním konci odtékala přebytečná voda přes stavidla. Voda do vantrok, a posléze na vodní kolo, tekla stavidlem na jižním konci hráze. Celé vodní dílo se dodnes zachovalo, jen už se nevyužívá.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisU mlýna bývala podle vodních knih dvě vodní kola na vrchní vodu a průměru 2,5 m.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisU mlýna bývala podle vodních knih dvě vodní kola na vrchní vodu a průměru 2,5 m.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet: 1
    • AutorŠimek Rudolf
     NázevMlýn jako krajinotvorný prvek v barokní době
     Rok vydání2011
     Místo vydáníOlomouc
     Další upřesněnídiplomová práce
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorŠimek Rudolf
     NázevMlýn jako krajinotvorný prvek v barokní době
     Rok vydání2011
     Místo vydáníOlomouc
     Další upřesněnídiplomová práce
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorLudvík Kopáček
     NázevZ paměti mlynářů novoknínských
     Rok vydání1912
     Místo vydáníRokycany
     Další upřesněníčlánek v časopise Brdský kraj č.1-2. 1912
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorPetr Kadlec
     NázevLetopisy královského zlatohorního města Knín
     Rok vydání2013
     Místo vydáníDobříš
     Další upřesněnívyjde listopad 2013
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Místo uložení
     Název fondu
     Název archiválie
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura
     Místo uložení
     Název fondu
     Název archiválie
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     30.5.2012 19:43 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Mach Tom (Petr Kadlec) 5.9.2013 11:18
     Jiřík 5.9.2013 13:49
     doxa (Jan Škoda) 13.11.2019 10:02