Kdo je ve mlýně, toho nazývají mlynářem.
(ruské přísloví)

Zámělíčský mlýn

Zámělíčský mlýn
1
Zámělíč
34522
Domažlice
Zámělíč
49° 30' 40.1'', 12° 49' 42.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Ves se nachází po obou březích Pivoňky u silnice na Meclov 1,5 kilometru od Poběžovic.
První zmínka o vsi pochází z roku 1379. Mlýn je zakreslen na I. vojenském mapování. Z areálu mlýna dnes zvývají pouze 2 chátrající budovy.
západní okraj
Pivoňka
nepřístupný

Obecná historie:

Ves se nachází po obou březích Pivoňky u silnice na Meclov 1,5 kilometru od Poběžovic. První zmínka o vsi pochází z roku 1379. Jedna její část tehdy náležela Pivoňskému klášteru a o druhou se dělili místní zemané. Později přešla do majetku kláštera celá. V r. 1654 zde hospodařilo 15 poddaných. V r. 1789 stálo ve vsi 29 a v r. 1839 už 33 domů i s mlýnem a hospodou. V roce 1939 zde žilo na 250 německých obyvatel. Po válce byla ves znovu osídlena a v r. 1991 zde trvale žilo 54 obyvatel.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je zobrazen na I. vojenském mapování – josefském z let 1764-1768 a 1780-1783. Skica a otisk stabilního katastru z roku 1838 – na náhonu z Pivoňky nespalná budova a 2 menší spalné, odtokový kanál.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Jediné dochované sčítání obyvatel z roku 1921 uvádí jako mlynáže Georga Leberla (*1855 Meclov ) německé národnosti s početným personálem, mlýn a mlýn na živec. Seznam vodních děl republiky Československé k roku 1930 registruje Jiřího Leberta ( pravděpodobně stejná osoba, případně syn staršího mlynáře narozený 1887, jen jinak zapsaná ),  mletí obilí a živce, 1 kolo na svrchní vodu a 1 turbína Francis.

Hospodářský typ mlýna
Obchodní

Původní německé obyvatelstvo obce bylo odsunuto, majetek znárodněn.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

nějakou dobu využíván Kaolínovými závody vedlejších Poběžovic

Nyní zjevně nevyužívaný, více než částečně zdemolovaný a chátrá.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Leberl
 • Lebert

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
částečně adaptován
02 2019
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • raná moderna do roku 1920
  • moderní 1920 – 1945
  zděná
  vícepodlažní
  • okno
  • vyskladňovací otvor
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   Zaniklý
   • mletí surovin
   • náhon
   dlouhý náhon z říčky Pivoňky, od mlýna odtokový kanál
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis
   Typturbína Francisova
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisSeznam vodních děl republiky Československé 1930-Jiří Lebert, mletí obilí a živce, 1 kolo na svrchní vodu a 1 turbína Francis, 0,300-6,8-9,8 a 0,170-7-21
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   Autorwww.portafontium.eu
   NázevSčítání obyvatel
   Rok vydání1921
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.portafontium.eu
   NázevSčítání obyvatel
   Rok vydání1921
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMinisterstvo veřejných prací
   NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
   Rok vydání1932
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněnísešit 11
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.kontaminace.cenia.cz
   Názevletecký snímek
   Rok vydání1958
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.lms.cuzk.cz/
   Názevletecký snímek
   Rok vydání1938, 1949
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

   Vytvořeno

   20.2.2019 10:55 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 24.2.2019 11:22