Maria byla před, při a po porodu panna,
stejně jako mlynáři před, v a za mlýnem bývají zloději.
(německé přísloví)

Horní, Minaříkův, Šikovský mlýn

Horní, Minaříkův, Šikovský mlýn
28
Předmíř
38742
Strakonice
Předmíř
49° 29' 3.3'', 13° 46' 22.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Venkovský mlýn na samotě jižně od Předmíře na náhonu ze Smoliveckého potoka. Uváděn již na I. vojenském mapování. Od poč. 17. století dodnes nepřetržitě v držení rodu Minaříků (původně Mlynaříků), v současnosti je využíván k bydlení.
Samota jižně od obce
Smolivecký potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1418 mlynář Jan zvaný Diabole prodal svůj mlýn pod Předmíří s lukami a dědinami za 70 grošů kasejovickému rychtáři

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

26.4.1542 Václav Zmrzlík ze Svojšína vložil do Desk zemských lnářské panství, v tom i mlýn s platem pod Předmíří

17.5.1564 Václav Zmrzlík ze Svojšína prodal lnářské panství, v tom i mlýn s platem pod Předmíří, Zdeňkovi ze Šternberka

Mlýn je zakreslen na I.vojenském mapování pod názvem Schikowský a II. vojenském mapování jako Mlinařík. Na císařském otisku a indikační skice jako Mynarzyk.

1622-1646 Vávra Mlynařík

1647-1649 Jan Mlynařík

1652 mlýn šacován na 100 kop,vrchnosti platí při sv. Jiří a sv. Havlu po 2 kopách gr. a 10 vejcích

1652-1659 Pavel Mlynařík, k mlýnu patří 30 strychů polí, 8 a 3/4 leží ladem, stavení sešlé

1660 platí úroku při sv. Jiří a sv. Havlu po 2 zl. a 20 kr. a 3 housata

1668 u mlýna vystavěna chalupa, podél mlýna vedla tzv. mrtvá cesta do Lnář (vozí se  po ní nebožtíci z Předmíře na lnářský hřbitov)

1668-1674 Matěj Mlynařík

1674 Pavel ml. Mlynařík

1677-1712 Jakub Mlynařík

1691 mlýn šacován na 98 kop, platí 3 zl. 30 kr. činže

1693 vyhořel a znovu postaven

1707- Vavřinec Mlynařík

1719 k mlýnu náleží 32 strychů 3 věrtele a 2 měřice polí

Martin Minařík s manželkou Maří Magdalenou

Václav Minařík (1769-1843) s Magdalenou roz. Pečenou z Tisova

1837 Václav Minařík

Václav Minařík ml. (1801-1877) s Barborou roz. Kudějovou z Tchořovic

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Mlýn je uveden i na III. vojenském mapování. Podle pozdější terminologie je zván Mlýn Horní /Dolním mlýnem je nazýván Červenkův mlýn, který je na vodním toku jižněji/.

Jan Minařík (1828-1903) s Annou roz. Panýrkovou z Vacíkova

v čp. 29:

1837 Tomáš Minařík

Tomáš Skuhravý

Josef Skuhravý

1867-1901 Jan Viktora

Knížek prodal usedlost čp. 29  Janu Minaříkovi, obojí bylo sloučeno do jednoho areálu, hospodářské budovy u čp. 29 odbourány

1892- Václav Minařík (*1865) s Marií roz. Vondráčkovou z Volenic (+1952)

1 české, 1 francouzské složení

1918-1919 Václav Minařík radním v Předmíři

syn František Minařík (*1893) s Marií roz. Valentovou z Nové Vsi u Nepomuka (*1902)

1930 František Minařík

1942 instalována Francisova turbína

1947 zavedena elektřina

Na leteckém snímkování z 50. let 20. století je mlýn v podstatě nezměněn.

1950 mlýn uzavřen

1952 František Minařík obviněn StB že při dodávce obilí nasadil do skladu výkupu brouka pilouse, odsouzen k 8 měsícům vězení, 40 000 Kč pokuty, konfiskaci majetku a zákazu pobytu na okrese Blatná

1953 po propuštění z vězení i s manželkou Marií vystěhován na státní statek do Radešína, okres Žďár nad Sázavou

1969 František Minařík částečně rehabilitován, s manželkou Marií se vrátili do opuštěného a zdevastovaného mlýna

16.10.1972 zemřela manželka Marie Minaříková, do mlýna se nastěhovala jako hospodyně jeho sestra Anna Bendová z Prahy (1899-1995)

17.9.1982 zemřel František Minařík

po jeho smrti žije v mlýně syn ing. Josef Minařík

1987 vnuk Ladislav Minařík (*7.3.1967) musel objekt znovu zakoupit, po vojně od 1989 ve mlýně trvale žije

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

V současné době slouží mlýn jako obytný objekt.

2002 po protržení hráze Metelského rybníka přízemí zaplaveno a zaneseno bahnem do výše 1,7 m

3.8.2012 zemřel ing. Josef Minařík

ve mlýně bydlí Ladislav Minařík s rodinou, samostatně hospodaří na 10 ha

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Schik
 • Mynarzyk
 • Mlynařík
 • Minařík

Historie mlýna také obsahuje:

-1418 Jan zvaný Diabole

1418- kasejovický rychtář

1542-1564 Václav Zmrzlík ze Svojšína 

1564-1600 Zdeněk ze Šternberka

1622-1646 Vávra Mlynařík

1647-1649 Jan Mlynařík

1652-1659 Pavel Mlynařík

1668-1674 Matěj Mlynařík

1674 Pavel ml. Mlynařík

1677-1712 Jakub Mlynařík

1707- Vavřinec Mlynařík

Martin Minařík 

1789-1843 Václav Minařík 

1843-1877 Václav Minařík ml.

1870-1903 Jan Minařík 

1892-1919 Václav Minařík

1919-1982 František Minařík

1982-2012 ing. Josef Minařík

1989-  Ladislav Minařík 

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • razítko
dochován bez větších přestaveb
06 2018
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   jednopatrový
   • zdobený zděný štít
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • vyskladňovací otvor
   • drobné sakrální památky
     Žádná položka není vyplněna
     1652 o 2 složeních
     1892: 1 české, 1 francouzské složení
     1948:
     1 stolice válců jednopárová o průměru 30 cm, délce 50 cm
     1 stolice válců dvoupárová o průměru 30 cm, délce 60 cm
     1 český kámen o průměru 90 cm
     1 loupačka
     1 reforma

     Nezjištěn
     • výroba elektrické energie
     1930: výroba elektrické energie a osvětlení pro vlastní potřebu
     1948: 1 dynamo, výkon 2 HP
     • jez
     • náhon
     • akumulační nádržka
     • turbínová kašna
     • lednice
     Voda potoka vzdouvýána stavidlovým jízkem 30 m nad mlýnem a vháněna do mlýnského náhonu, odpad se 130 m pod mlýnem vlévá zpět do Lomnice. Průtočná kapacita vpustných zařízení pro každé stavidlo byla 0,233 m3/s.
     Náhon v 50. letch vyschl a postupně zarostl náletovými dřevinami.
     mlynář povinen udrřžovat most obecní cesty přes vantroky a stavidla jalového potoka, má právo odebírat vodu pro hospodářství, napájení dobytka a chlazení plynosacího motoru dvěma rourami o průměru 4 a 6 cm
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,13 m3/s, spád 3,3 m, výkon 3,7 HP
     1948: 2 kola na svrchní vodu
     levé: průměr D=2,6 m, b=1,06 m, a=0,29 m, n=10, průtočná kapacita 0,138 m3/s
     pravé: průměr D=2,6 m, b=1,06 m, a=0,29 m, n=10, průtočná kapacita 0,138 m3/s
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,13 m3/s, spád 3,3 m, výkon 3,7 HP
     1948: 2 kola na svrchní vodu
     levé: průměr D=2,6 m, b=1,06 m, a=0,29 m, n=10, průtočná kapacita 0,138 m3/s
     pravé: průměr D=2,6 m, b=1,06 m, a=0,29 m, n=10, průtočná kapacita 0,138 m3/s
     Typturbína Francisova
     StavNezjištěn
     Výrobce
     Popisinstalována 1942, zkolaudována 1948
     Francisova kašnová turbína s vodorovným hřídelem, hltnost 395 l/s, užitkový spád 3 m, výkon 12 HP
     Typplynosací motor
     StavNezjištěn
     Výrobcex, Dobříš
     Popis1948: motor pro nasávaný plyn, výkon 12-16 HP
     Typplynosací motor
     StavNezjištěn
     Výrobcex, Dobříš
     Popis1948: motor pro nasávaný plyn, výkon 12-16 HP
     Historické technologické prvky
     AutorCihlová, Milada
     NázevMlýny a mlynáři na Lomnici: od Radošic po Tchořovice v historii a ve vzpomínkách
     Rok vydání2014
     Místo vydání
     Další upřesněníkniha str. 58
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorCihlová, Milada
     NázevMlýny a mlynáři na Lomnici: od Radošic po Tchořovice v historii a ve vzpomínkách
     Rok vydání2014
     Místo vydání
     Další upřesněníkniha str. 58
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 7
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     20.2.2019 20:38 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 22.2.2019 20:02
     doxa (Jan Škoda) 2.12.2019 12:03