Hostinského dcery a mlynářovy koně se nehodí pro nižší stav.
(solothurnské přísloví)

Dolní, Hluzkovský, Červenkův, Hopů mlýn

Dolní, Hluzkovský, Červenkův, Hopů mlýn
31
Předmíř
38742
Strakonice
Předmíř
49° 28' 47.3'', 13° 46' 12.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Venkovský mlýn o jednom kole na náhonu ze Smoliveckého potoka, zakreslený už na I. vojenském mapování. Doložen k roku 1418, od pol. 17. stol. až do počátku 20. stol. v držení rodu Červenků, poté Hopů. 1947 se zde narodila Milada Cihlová-Hopová, autorka knihy Mlýny a mlynáři na Lomnici. V současnosti slouží jako objekt k bydlení.
Původně jeden celek kolem čtvercového dvora podobně jako dosud Horní mlýn, dnes rozděleno na dvě samostatné jednotky - horní čp. 32 (býv. obytná část) a dolní čp. 31 (býv. mlýnice), třetí objekt - chalupa čp. 30 - byl zbořen.
Jižně od Předmíře na samotě
Smolivecký potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1418 mlynář Slatina

1464 v Kasejovicích před paní Annou z Frymburka a Václavem Zmrzlíkem ze Svojšína a na Prlíku uzavřena dohoda mezi Martinem Hluozkovým, synem ze mlýna a jeho manželkou Barborou, poddanými paní Anny a Janem, člověkem Beneše z Nehodíva, že Martin od něj přijal podíl 3 kopy grošů jakožto od bratra své ženy

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

26.4.1542 Václav Zmrzlík ze Svojšína vložil do Desk zemských lnářské panství, v tom i Hluzkův mlýn s platem pod Předmíří

1561 s povolením vrchnosti mlýn Hlučkovský (Hluzkovský) prodán za 223 kop grošů míšeňských Jiřímu Červenkovi

1562 mlýn šacován na 200 kop gr. míš., odvádí vrchnosti při sv. Jiří  a sv. Havlu po 2 kopách gr.míš., 5 slepic, 10 vajec, půl husy, strych ovsa, 10 ženců a zásyp 3 krejcary.

17.5.1564 Václav Zmrzlík ze Svojšína prodal lnářské panství, v tom mlýn řečený V Hluzku, Zdeňkovi ze Šternberka

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Červenkův mlýn je zakreslen na I. a II. vojenském mapování.

1646 Jiří Červenka

V roce 1652 mlynář Šimon Červenka.

1654 Šimon Červenka, mlýn o 2 složeních, k mlýnu náleží 40 strychů polí, 10 strychů leží ladem

1660 zemřel Šimon Červenka

1660 odkoupen do emfyteutického držení za 150 kop, platí o sv. Jiří  a sv. Havlu po 2 zlatých 20 krejcarech, 3 housata, 7 krejcarů za sejr, 5 slepic a půl husy

1660-1677 Jiřík Červenka

1678-1728 Štěpán Červenka

1691 mlýn a obytné stavení zpustlé, platí činže 3 zl. 30 kr.

1728-1738 Pavel Červenka

1739-1754 Josef Červenka

1774-1808 Matěj Drnek (nájemce)

1783-1809 Martin Červenka

1816-1834 Vojtěch Červenka

Jan Červenka

1841-1866 Josef Červenka s manželkou Rozinou roz. Lukášovou ze Zámlýní

čp. 30 "u Černíků":

Karel Minařík

1844 Václav Minařík

-1854 Josef Černý

 

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Mlýn je rovněž vyznačen na III. vojenském mapování.

1866-1898 František Červenka (*30.5.1846, +22.11.1898), 1870 1. manž. Marie Seidlová z Říšť, 1887 2. manž. Marie Sudová (*10.1.1868) z Újezda u Kasejovic  

1898-1901 vdova Marie  

24.7.1901 se provdala za svobodného mlynáře z Plánice čp. 182, Františka Hoppa (*14.7.1872)

František Hop rozšířil mlýnský náhon

1908 mlýn přestavěl na válcový

synové Františka Červenky František, Josef a Václav odjeli do Ameriky

čp. 30:

1849-1897 Vojtěch Hálek

1878 Václav Tůma

 

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Josef Hop musel narukovat jako erární mlynář do mlýna v Písku, tam onemocněl tyfem a byl převezen do vojenského lazaretu v západních Čechách, po uzdravení byl odvelen na ruskou frontu do Haliče, 1916 v 44 letech byl demobilizován a navrátil se do mlýna.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1930 elektrárna  a mlýn, František Hopp

František Hop podal žádost o zřízení turbíny, neschváleno

16.1.1933 zemřel František Hop

mlýn převzal syn František Hop ml. (*4.4.1907, +4.7.1989)

čp. 30:

Václav Tůma, ml. zedník

1930 František Hop chalupu vykoupil a zbořil, kámen využit na stavbu tarasu u potoka pod mlýnem, kterou provedl Václav Tůma

1940-1941 mlýn spojen s hospodářstvím, semlel 167 q pšenice a žita

12.11.1941 provoz úředně zasatven

1.1.1946 povoleno obnovení provozu, ale zanedlouho byl uzavřen definitivně

26.4.1946 František Hop se oženil s Boženou Klečkovou z Újezda u Kasejovic

2.11.1947 se v mlýně narodila Milada Cihlová-Hopová, autorka knihy o mlýnech na horní Lomnici

Mlýn je zachycen na leteckém snímku z 50. let 20. století.

7.11.1957 zemřela vdova Marie Hopová

4.7.1989 zemřel František Hop ve věku 85 let

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Dnes slouží jako obytný objekt.

10.6.1990 zemřela vdova Božena Hopová

do mlýna se přistěhoval její syn František Hop (*15.8.1953) s manželkou Jaroslavou (*8.2.1954)

13.8.2002 mlýn poškozen přívalovou vlnou z protrženého rybníka nad Metlami

v čp. 32 žije jejich syn ing. Pavel Hop (*9.8.1980) s manželkou ing. Janou Hopovou (*10.1.1987)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Červenka
 • Hopp
 • Hop
 • Slatina
 • Hluzek

Historie mlýna také obsahuje:

1418 Slatina

1464 Hluzek

1542-1564 Václav Zmrzlík ze Svojšína 

1564-1600 Zdeněk ze Šternberka

1646 Jiří Červenka

1652-1660 Šimon Červenka.

1660-1677 Jiřík Červenka

1678-1728 Štěpán Červenka

1728-1738 Pavel Červenka

1739-1754 Josef Červenka

1774-1808 Matěj Drnek (nájemce)

1783-1809 Martin Červenka

1816-1834 Vojtěch Červenka

1834-1841 Jan Červenka

1841-1866 Josef Červenka 

1866-1898 František Červenka

1898-1901 Marie Červenková 

1901-1933 František Hopp (Hop)

1933-1987 František Hop ml.

 

 

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • razítko
dochován bez větších přestaveb
06 2018
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   jednopatrový
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1654 o 2 složeních
    1908 přestavěn na válcový
    1931:
    1 stolice válců jednopárová
    1 kámen český
    1 kámen francouzský
    1 loupačka
    1 reforma
    Zaniklý
    • výroba elektrické energie
    1930 elektrárna a mlýn
    1931 1 dynamo na osvětlení
    • náhon
    • akumulační nádržka
    František Hop rošířil mlýnský náhon od vtoku strouhy z Újezdského rybníka až ke mlýnu
    1931: voda potoka od Minaříků mlýna zadržována 2,35 m v koruně dlouhým pevným žulovým jízkem vzdušnou čarou 400 m nad mlýnem, odtud naháněna do mlýnského náhonu 500 m dlouhého (náhon nemá zvláštní stavidlo), do něhož 150 m nad mlýnem vtéká odpad z rybníka Újezdského, 60 m před budovou mlýna je na levém břeho náhonu jalové stavidlo, jímž se voda pouští do jalového odpadu a odtéká do Lomnice. Ve mlýně je voda vedena na dvě kola, stavidlo na první i druhé kolo je 63 cm široké, 53 cm vysoké a práh má ve výši 98,4. Odpad od kol se 180 m pod mlýnem vlévá do Lomnice. Náhon i odpad jsou provedeny v rostlé zemi.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 0,17 m3/s, spád 2,7 m, výkon 4 HP
    1) průměr D=2,3 m, b=světlá šířka korečků 0,77 m, a= radiální světlá šířka korečků 0,23 m, n=počet otáček při zatížení za minutu 12
    2)D=2,54 m, b=0,83 m, a=0,24 m, n=10
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 0,17 m3/s, spád 2,7 m, výkon 4 HP
    1) průměr D=2,3 m, b=světlá šířka korečků 0,77 m, a= radiální světlá šířka korečků 0,23 m, n=počet otáček při zatížení za minutu 12
    2)D=2,54 m, b=0,83 m, a=0,24 m, n=10
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorSOA Třeboň
    NázevSbírka matrik Kasejovice
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesněníinternet
    Odkazhttp://digi.ceskearchivy.cz
    Datum citace internetového zdroje21.2.2019
    AutorSOA Třeboň
    NázevSbírka matrik Kasejovice
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesněníinternet
    Odkazhttp://digi.ceskearchivy.cz
    Datum citace internetového zdroje21.2.2019
    AutorCihlová, Milada
    NázevMlýny a mlynáři na Lomnici: od Radošic po Tchořovice v historii a ve vzpomínkách
    Rok vydání2014
    Místo vydání
    Další upřesněníkniha str. 67
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 7
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Ostatní

    Vytvořeno

    21.2.2019 20:17 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 24.2.2019 11:47
    doxa (Jan Škoda) 2.12.2019 22:54