Kdo jde do mlýna, zmoučí se, kdo jde do nebe,
stane se blahoslaveným,
ale lepší je být zmoučený než blahoslavený.
(německé přísloví)

Nový mlýn pod Dubjany

Nový mlýn pod Dubjany
Chříč
33143
Plzeň-sever
Chříč
49° 57' 44.4'', 13° 40' 27.3''
Prameny doložené mlýniště
Panský mlýn připomínaný k roku 1530, zanikl za třicetileté války. Stával údajně za stodolou dubjanské rybárny.
500 m jv od Dubjanského dvora
Berounka
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1425 za tažení táboritů od Žebráku a Točníku ke Krašovu vypáleny ves i tvrz Dubjany, pravděpodobně neunikl ani mlýn (pokud již existoval)

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1530 závěť Jetřicha z Kolovrat - syn Hynek získal ves Studenou, pustý dvůr Dubjany a mlýn na řece

1548 zboží koupil Jan starší z Lobkovic a na Zbiroze

1550 zboží převedl na syna Jana mladšího z Lobkovic, ten začal stavět dvůr v Podmoklech, tvrz v Dubjanech a mlýn pod Dubjany, na stavby však bral dřevo z královských lesů, za což královská komora žádala odškodnění

1565 Jan ml. z Lobkovic prodává tvrz Dubjany s poplužním dvorem a mlýnem na řece, krčmu u mlýna a rybárnu s přívozem za 2200 kop Šebestianovi a Oldřichovi , bratřím Lažanským a na Chříči. Držitel Dubjan musí mlynáři z Nového mlýna pod Dubjany dávat stravu. Na břehu je chalupa, z níž převozník platí k sv. Jiří a sv. Havlu po 10 groších, 4 slepice a 2 dny ženné roboty.

1567 rozdělení majetku bratří Lažanských - Dubjany získává Oldřich

1573 Oldřich zabit ve rvačce, celý majetek přebírá Šebestián, hospodaří však velice špatně, dubjanská tvrz i s Novým mlýnem zcela zpustnou

1585 pro velké dluhy prodává Šebestián Lažanský celé Chříčské panství s dubjanským dvorem, mlýnem pustým, rybárnou a výsadní krčmou Janu Týřovskému z Ensidle za 17 000 kop.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

za třicetileté války mlýn definitivně zničen

(1640 tudy táhl plukovník Zahrádecký se dvěma pluky žoldnéřů)

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

-1530  Jetřich z Kolovrat

1530-1548 Hynek z Kolovrat

1548-1550 Jan starší z Lobkovic a na Zbiroze

1550-1565 Jan mladší z Lobkovic

1565-1567  Šebestian a Oldřich, bratři Lažanští a na Chříči

1567-1573 Oldřich Lažanský

1573-1585 Šebestián Lažanský

1585-  Jan Týřovský z Ensidle 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  03 2019
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • hostinský provoz
      výsadní krčma u mlýna
      • jez
      • náhon
      Náhon údajně vedl až od cípu pod studenskými "škaly" okolo křické stráně. Začátek náhonu je stále patrný, další pokračování bylo při pozdějších povodních zcela zaneseno nápavy z potoků.
      Zbytky kamenného jezu pod hladinou údajně využívali chlapci z okolních vesnic jako brod přes Berounku ještě počátkem 20. stol.
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorJaroslav Sklenář
      NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
      Rok vydání1997
      Místo vydáníČistá
      Další upřesněnís. 34-35
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJaroslav Sklenář
      NázevVoda - mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
      Rok vydání1997
      Místo vydáníČistá
      Další upřesněnís. 34-35
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Vytvořeno

      13.3.2019 09:29 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 13.3.2019 20:59