Mlynář, publikán, směnárník a lichvář
jsou čtyři evangelisté Lucifera.
(holandské přísloví)

Stoffelmühle

Stoffelmühle
125
Mutěnín
34525
Domažlice
Mutěnín
49° 32' 16.9'', 12° 43' 48.8''
Mlýniště bez mlýna
Dřívější městys, dnes obec Mutěnín leží na úpatí Českého lesa. Osídlení tohoto místa je prastaré, původně české. Cesta, která jím prochází, patří k nejstarším přechodům z Čech do Bavorska a první obyvatelé se usazovali právě při ní. První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1253. V jedno období bylo v Mutěníně 5 mlýnů. Všechny ležely na Goldbachu - Zlatém potoku a trpěly při suchém počasí nedostatkem vody.
samota západně 2 km od obce
Starý potok
volně přístupný

Obecná historie:

Stával téměř 2 km západně od centra obce, měl jeden byt, mlýn s pilou a stodolou, velká ovocná zahrada, pozemek 4,63 ha. Stál už v roce 1615.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Podle informace o historii obce stál už v roce 1615.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

roku 1789 byl nově vystavěn. Žil zde například Johann Binhack, který mlýn prodal roku 1794 dceři Barbaře a Josefu Schlöglovi z Postřekova. 1838: větší spalná budova, na vodním toku přístavek, pila, před mlýnem rybníček, roku 1840 byl přepsán na desátníka Johanna Schlögla, syna vdovy Barbary.

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1862 vyhořel. Roku 1890 převzal mlýn syn Georg Schlögl, tesař, ale roku 1894 jej vrátil matce. Pila byla v provozu. Roku 1899 převzala mlýn dcera Marianne s manželem Karlem Fleischmannem, synem nadučitele ze Štírar. 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Marianne s manželem Karlem Fleischmannem

Marianne s manželem Karlem Fleischmannem, který zemřel roku 1927. Roku 1927 převzala mlýn dcera Theresia a Johann Neubauer ze mlýna Eichelmühle u Poběžovic. Seznam vodních děl republiky Československé v roce 1930: Bílý potok – Josef Neubauer – mlýn a pila – 2 kola na svrchní vodu – 0,068-5-2,9. Johann Neubauer v roce 1932 již není uváděn mezi mlynáři. Nepodařilo se dohledat sčítání obyvatel, je trošku zmatek se jménem Jan ( Johann ) nebo Josef, spíše bude nepřesné jméno v seznamu vodních děl z roku 1930 a správně bude Johann ).

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

1945: Johann Neubauer již uváděn pouze jako zemědělec. Rodina žila po vysídlení v Sendenu v Německu, syn Oswald ve Stutgarttu. 

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Po vysídlení mlýn zchátral.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Dnes stojí z budov mlýna část kamenné zdi, v místě je pastvina pro dobytek pod rybníkem,obehnaná oplocením a nepřístupná.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Binhack
 • Schlögl
 • Fleischmann
 • Neubauer

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  03 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • baroko do roku 1800
   zděná
   přízemní
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     • rybník
     • odtokový kanál
     rybník-náhon-stavidlo-vantroky-lednice-odtokový kanál
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930-Bílý potok – Josef Neubauer – mlýn a pila – 2 kola na svrchní vodu – 0,068-5-2,9
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930-Bílý potok – Josef Neubauer – mlýn a pila – 2 kola na svrchní vodu – 0,068-5-2,9
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo veřejných prací
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo veřejných prací
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.kontaminace.cenia.cz
     Názevletecký snímek
     Rok vydání1947
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorobec Mutěnín
     Názevhistorie obce
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazwww.mutenin.cz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Vytvořeno

     15.3.2019 09:46 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 22.3.2019 21:28