To je jiné zrno, řekl mlynář a jel prázdný domů.
(německé přísloví)

Spálený mlýn

Spálený mlýn
19
Lité
33152
Plzeň-sever
Líté
49° 54' 21.4'', 13° 15' 28.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Větší mlýn na samotě jižně od Lítého. Název nese patrně po vypálení za husitských válek.
1,1 km jižně od kapličky v Lítém
Bělá
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1430-1434 za husitských válek vypálena ves Líté, patrně vypálen i mlýn (pokud již stál)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Vznik mlynářské živnosti

1656 Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic prodává ves Líté Karlu Maxmiliánu Lažanskému na Manětíně: ke dvoru jsou tři rybníky, jeden ve vsi, jeden u dvora a třetí pustý v lukách. Mlýn nazývá se Spálený, z něhož dává mlynář vejmelného 16 strychů obilí, vykrmí pánovi 2 vepře aneb za ně 12 kop. Potok pstruhový od kostela sv. Jana až po  mlýn Spálený.

1839 Vojtěch Gros

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1. června 1848 mlynář Antonín Beneš žádá spolu s ostatními mlynáři z Plzeňska a Loketska o zrušení nebo snížení činží, žádost podává v Manětíně

25. října 1895 osazen cejch, mlynář Josef Beneš

1903 mlýn vyhořel, mlynářem Benešem obnoven

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1930 mlýn a elektrárna Jan Beneš

1934 František Beneš dává pro dluhy mlýn do dražby, kupuje ho Antonín Joudal z Dolan u Jaroměře

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

koncem 50. let ukončeno mletí, zůstává v držení rodu Joudalů

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Gros
 • Beneš
 • Joudal

Historie mlýna také obsahuje:

1839 Vojtěch Gros

1848 Antonín Beneš

1895 Josef Beneš

1930 Jan Beneš

-1934 František Beneš

1934- Antonín Joudal

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  03 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   budovy kolem polootevřeného dvora
      Žádná položka není vyplněna
      1895: 3 složení - hořejší, podhorní a špičák, mimoto ještě krupník, jež všechny jedním kolem na svrchní vodu jsou poháněny
      1934: I. podlaží slouží k manipulaci, je zde postavena hlavná transmise a 1 loupačka
      na II. podlaží (I. patro) stojí 1 pšeničná stolice porculánová, 1 stolice žitná, francouzský kámen, 1 reforma a 1 hranolový vysévač
      ma III. podlaží (v podkroví) stojí 1 koukolník, 1 prašný cylindr, 1 sortýr a 1 prašná pšeničná komora
      míchání mouky děje se ručně
      Zaniklý
      • pila
      • výroba elektrické energie
      • šindelka
      1895: pila se skládá z 1 plátu a šindelky, hnána jedním kolem na svrchní vodu
      1930: mlýn a elektrárna
      • náhon
      • vantroky
      1895: Mlýnská vantroka jsou 5,6 m dlouhá, 1,11 m široká a 1,14 m hluboká a jsou v bednění opatřena dvěma průtokovými otvory při dnu. Vantroka jsou od nádržky, ve kterou se mlýnská strouha rozšiřuje, oddělena hrází. V levém břehu mlýnské strouhy nalézá se přepadový splávek, který je z 5 m dlouhých vantrok, 0,42 m širokých a a při počátku 0,765 m širokých. Ve vzdálenosti 19 m od tohoto splávku proti vodě stojí v mlýnské strouze stavidlo napříč toku, které slouží k dalšímu nadržení vody v mlýnské strouze.
      1934 dřevěné vantroky
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1895: kolo mlýna 6,47 m vysoké, 0,635 m široké
      kolo pily: 4,45 m vysoké, 0,625 m široké
      1930: 1 kolo ba svrchní vodu, hltnost 0,06 m3/s, spád 7 m, výkon 3,5 HP
      1934: 1 kolo na svrchní vodu, průměr 6,3 m, šířka 0.9 m
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1895: kolo mlýna 6,47 m vysoké, 0,635 m široké
      kolo pily: 4,45 m vysoké, 0,625 m široké
      1930: 1 kolo ba svrchní vodu, hltnost 0,06 m3/s, spád 7 m, výkon 3,5 HP
      1934: 1 kolo na svrchní vodu, průměr 6,3 m, šířka 0.9 m
      Typparní stroj, lokomobila
      StavNezjištěn
      Výrobce
      Popis1934
      Typparní stroj, lokomobila
      StavNezjištěn
      Výrobce
      Popis1934
      Historické technologické prvky
      AutorJaroslav Sklenář
      NázevVoda - Mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
      Rok vydání1997
      Místo vydáníČistá
      Další upřesněnís. 40-41
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJaroslav Sklenář
      NázevVoda - Mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku
      Rok vydání1997
      Místo vydáníČistá
      Další upřesněnís. 40-41
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl v RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 29
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      15.3.2019 11:16 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 15.3.2019 20:02